English
אביזרי ריתוך מתוברג

אביזרי ריתוך מתוברג

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ HUL91618109 מתאם פולירול ה.פנימית 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618110 מתאם פולירול ה.פנימית 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618111 מתאם פולירול ה.פנימית 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618112 מתאם פולירול ה.פנימית 50X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618113 מתאם פולירול ה.פנימית 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618114 מתאם פולירול ה.פנימית 63X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618115 מתאם פולירול ה.פנימית 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618116 מתאם פולירול ה.פנימית 75X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618154 מתאם פולירול עגול ה.חיצונית 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618155 מתאם פולירול עגול ה.חיצונית 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618156 מתאם פולירול עגול ה.חיצונית 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618157 מתאם פולירול עגול ה.חיצונית 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618158 מתאם פולירול עגול ה.חיצונית 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618159 מתאם פולירול ה.חיצונית 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618160 מתאם פולירול ה.חיצונית 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618161 מתאם פולירול ה.חיצונית 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618162 מתאם פולירול ה.חיצונית 50X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618163 מתאם פולירול ה.חיצונית 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618164 מתאם פולירול ה.חיצונית 63X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618165 מתאם פולירול ה.חיצונית 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618166 מתאם פולירול ה.חיצונית 75X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618167 מתאם פולירול ה.חיצונית 75X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618169 מתאם פולירול ה.חיצונית 90X3 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618170 מתאם פולירול ה.חיצונית 110X4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91618175 מתאם פולירול ה.חיצונית 32X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91621008 מתאם פולירול עגול ה.פנימית 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91621010 מתאם פולירול עגול ה.פנימית 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91621011 מתאם פולירול עגול ה.פנימית 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91621012 מתאם פולירול עגול ה.פנימית 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91621013 מתאם פולירול עגול ה.פנימית 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518004 ברך לרתוך פולירול לנקודת מים עם מש.ריסון 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518005 ברך לרתוך פולירול לנקודת מים עם מש.ריסון 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518006 ברך לרתוך פולירול לנקודת מים עם מש.ריסון 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518007 ברך לרתוך פולירול לנקודת מים עם מש.ריסון 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518204 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518205 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518206 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518207 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518208 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518209 ברך פולירול לנקודת מים ה.פנימי 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518254 ברך פולירול לנקודת מים ה.חיצונית 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518255 ברך פולירול לנקודת מים ה.חיצונית 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518257 ברך פולירול לנקודת מים ה.חיצונית 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518258 ברך פולירול לנקודת מים ה.חיצונית 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92518259 ברך פולירול לנקודת מים ה.חיצונית 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618304 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 20X1/2X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618305 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 20X3/4X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618306 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 25X1/2X25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618307 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 25X3/4X25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618308 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 32X3/4X32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94618309 מסעף לריתוך ה.פנימי פולירול 32X1X32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94619001 מסעף לרתוך/הברגה ת. חיצוני פולירול 20X1/2X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318352 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 40/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318354 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 50/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318356 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 63/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318357 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 75/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318358 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 90/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318359 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 110/25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318360 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 75/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318362 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 40/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318363 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 50/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318364 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 65/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318365 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 90/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98318366 רוכב לרתוך/הברגה פולירול ה.פנימי 110/25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415838 מחבר מתוברג פולירול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415840 מחבר מתוברג פולירול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415842 מחבר מתוברג פולירול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415844 מחבר מתוברג פולירול 40 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415846 מחבר מתוברג פולירול 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98415848 מחבר מתוברג פולירול 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420044 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 20X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420048 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420051 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 32X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420054 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420057 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420059 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 50X2-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420063 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 63X2-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420064 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 75X2-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98420065 מתאם לרתוך/הברגה (רקורד) פולירול 75X3-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427310 מתאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.)פולירול 20X1 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427315 מתאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.)פולירול 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427317 מתאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.)פולירול 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427318 מתאם לריתוך הברגה (רקורד ח.)פולירול 50X2-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427320 תאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.) פולירול 63X2-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427321 מתאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.)פולירול 75X2-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98427322 מתאם לריתוך/הברגה (רקורד ח.)פולירול 75X3-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ HUL99905102 סעפת פולירול 2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ HUL99905103 סעפת פולירול 3 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ HUL99905104 סעפת פולירול 4 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ HUL99905105 סעפת פולירול 5 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ HUL99905106 סעפת פולירול 6 יציאות יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

קוטר

קוטר צינור לרוכב

קוטר תבריג מעבר

מספר יציאות לסעפת

חיבור קצה

אביזרי ריתוך מתוברג

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME