English
אביזרי ריתוך פלסטי

אביזרי ריתוך פלסטי

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ HUL91117002 מצמדת לריתוך פולירול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117003 מצמדת לריתוך פולירול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117004 מצמדת לריתוך פולירול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117005 מצמדת לריתוך פולירול 40 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117006 מצמדת לריתוך פולירול 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117007 מצמדת לריתוך פולירול 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117008 מצמדת לריתוך פולירול 75 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117009 מצמדת לריתוך פולירול 90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117010 מצמדת לריתוך פולירול 110 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91117012 מצמדת לריתוך פולירול 125 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517603 מצמדת מצרה פולירול 25/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517605 מצמדת מצרה פולירול 32/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517606 מצמדת מצרה פולירול 32/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517608 מצמדת מצרה פולירול 40/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517609 מצמדת מצרה פולירול 40/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517610 מצמדת מצרה פולירול 40/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517612 מצמדת מצרה פולירול 50/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517613 מצמדת מצרה פולירול 50/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517614 מצמדת מצרה פולירול 50/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517615 מצמדת מצרה פולירול 50/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517617 מצמדת מצרה פולירול 63/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517618 מצמדת מצרה פולירול 63/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517619 מצמדת מצרה פולירול 63/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517620 מצמדת מצרה פולירול 63/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517621 מצמדת מצרה פולירול 63/50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517623 מצמדת מצרה פולירול 75/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517624 מצמדת מצרה פולירול 75/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517625 מצמדת מצרה פולירול 75/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517626 מצמדת מצרה פולירול 75/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517627 מצמדת מצרה פולירול 75/50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517628 מצמדת מצרה פולירול 75/63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517634 מצמדת מצרה פולירול 90/50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517635 מצמדת מצרה פולירול 90/63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517636 מצמדת מצרה פולירול 90/75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517643 מצמדת מצרה פולירול 110/63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517644 מצמדת מצרה פולירול 110/75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517645 מצמדת מצרה פולירול 110/90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517667 מצמדת מצרה פולירול 125/75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517668 מצמדת מצרה פולירול 125/90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517670 מצמדת מצרה פולירול 125/110 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517701 מצמדת מצרה לריתוך פולירול פ/פ 63/50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517702 מצמדת מצרה לריתוך פולירול פ/פ 75/63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL91517703 מצמדת מצרה לריתוך פולירול פ/פ 90/75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117042 ברך לריתוך פולירול 20/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117043 ברך לריתוך פולירול 25/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117044 ברך לריתוך פולירול 32/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117045 ברך לריתוך פולירול 40/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117046 ברך לריתוך פולירול 50/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117047 ברך לריתוך פולירול 63/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117048 ברך לריתוך פולירול 75/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117049 ברך לריתוך פולירול 90/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117050 ברך לריתוך פולירול 110/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117051 ברך לריתוך פולירול 125/90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117102 ברך לריתוך פולירול 20/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117103 ברך לריתוך פולירול 25/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117104 ברך לריתוך פולירול 32/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117105 ברך לריתוך פולירול 40/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117106 ברך לריתוך פולירול 50/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117107 ברך לריתוך פולירול 63/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117108 ברך לריתוך פולירול 75/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117109 ברך לריתוך פולירול 90/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117110 ברך לריתוך פולירול 110/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92117111 ברך לריתוך פולירול 125/45 מ"מ פ/פ יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317062 ברך לריתוך פולירול 20/90 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317063 ברך לריתוך פולירול 25/90 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317064 ברך לריתוך פולירול 32/90 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317065 ברך לריתוך פולירול 40/90 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317122 ברך לריתוך פולירול 20/45 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317123 ברך לריתוך פולירול 25/45 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317124 ברך לריתוך פולירול 32/45 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL92317125 ברך לריתוך פולירול 40/45 מ"מ פ.ח יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117202 מסעף פולירול לריתוך 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117203 מסעף פולירול לריתוך 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117204 מסעף פולירול לריתוך 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117205 מסעף פולירול לריתוך 40 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117206 מסעף פולירול לריתוך 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117207 מסעף פולירול לריתוך 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117208 מסעף פולירול לריתוך 75 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117209 מסעף פולירול לריתוך 90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117210 מסעף פולירול לריתוך 110 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94117212 מסעף פולירול לריתוך 125 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517250 מסעף מצרה פולירול 25X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517251 מסעף מצרה פולירול 20X25X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517254 מסעף מצרה פולירול 25X20X25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517261 מסעף מצרה פולירול 32X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517269 מסעף מצרה פולירול 32X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517273 מסעף מצרה פולירול 32X20X32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517275 מסעף מצרה פולירול 32X25X32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517305 מסעף מצרה פולירול 40X20X40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517307 מסעף מצרה פולירול 40X25X40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517309 מסעף מצרה פולירול 40X32X40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517333 מסעף מצרה פולירול 50X20X50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517334 מסעף מצרה פולירול 50X25X50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517336 מסעף מצרה פולירול 50X32X50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517338 מסעף מצרה פולירול 50X40X50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517351 מסעף מצרה פולירול 63X20X63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517352 מסעף מצרה פולירול 63X25X63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517354 מסעף מצרה פולירול 63X32X63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517356 מסעף מצרה פולירול 63X40X63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517358 מסעף מצרה פולירול 63X50X63 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517370 מסעף מצרה פולירול 75X25X75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517372 מסעף מצרה פולירול 75X32X75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517374 מסעף מצרה פולירול 75X40X75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517376 מסעף מצרה פולירול 75X50X75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517378 מסעף מצרה פולירול 75X63X75 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517392 מסעף מצרה פולירול 90X32X90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517393 מסעף מצרה פולירול 90X40X90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517394 מסעף מצרה פולירול 90X50X90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517396 מסעף מצרה פולירול 90X63X90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517398 מסעף מצרה פולירול 90X75X90 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517414 מסעף מצרה פולירול 110X63X110 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517416 מסעף מצרה פולירול 110X75X110 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517418 מסעף מצרה פולירול 110X90X110 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517594 מסעף מצרה פולירול 125X75X125 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517595 מסעף מצרה פולירול 125X90X125 יח'
+
-
הוסף
+ HUL94517596 מסעף מצרה פולירול 125X110X125 יח'
+
-
הוסף
+ HUL95116502 קטע מעבר פולירול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL95116503 קטע מעבר פולירול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL95116504 קטע מעבר פולירול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117702 פקק סופי פולירול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117703 פקק סופי פולירול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117704 פקק סופי פולירול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117705 פקק סופי פולירול 40 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117706 פקק סופי פולירול 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117707 פקק סופי פולירול 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117708 פקק סופי פולירול 75 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117709 פקק סופי פולירול 90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117710 פקק סופי פולירול 110 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98117711 פקק סופי פולירול 125 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217741 רוכב פולירול לריתוך 40/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217742 רוכב פולירול לריתוך 40/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217744 רוכב פולירול לריתוך 50/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217745 רוכב פולירול לריתוך 50/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217747 רוכב פולירול לריתוך 63/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217748 רוכב פולירול לריתוך 63/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217749 רוכב פולירול לריתוך 63/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217750 רוכב פולירול לריתוך 75/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217751 רוכב פולירול לריתוך 75/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217752 רוכב פולירול לריתוך 75/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217753 רוכב פולירול לריתוך 75/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217760 רוכב פולירול לריתוך 90/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217761 רוכב פולירול לריתוך 90/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217762 רוכב פולירול לריתוך 90/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217763 רוכב פולירול לריתוך 90/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217770 רוכב פולירול לריתוך 110/20 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217771 רוכב פולירול לריתוך 110/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217772 רוכב פולירול לריתוך 110/32 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217773 רוכב פולירול לריתוך 110/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217774 רוכב פולירול לריתוך 110/50 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217781 רוכב פולירול לריתוך 125/25 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98217783 רוכב פולירול לריתוך 125/40 יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414206 אוגן פלסטיק פולירול לצינור 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414207 אוגן פלסטיק פולירול 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414208 אוגן פלסטיק פולירול 75 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414209 אוגן פלסטיק פולירול 90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414210 אוגן פלסטיק פולירול 110 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98414213 אוגן פלסטיק פולירול לצינור 160 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98417806 צווארון לאוגן פולירול 50 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98417807 צווארון לאוגן פולירול 63 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98417808 צווארון לאוגן פולירול 75 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98417809 צווארון לאוגן פולירול 90 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ HUL98417810 צווארון לאוגן פולירול 110 מ"מ יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזרי ריתוך פלסטי

קוטר

קוטר צינור לרוכב

קוטר מעבר

מספר קדחים

חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME