English
מופה מעבר

מופה מעבר

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1S3SRC1/2X1/4 מופה מעבר A105 1/2" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1/2X1/8 מופה מעבר A105 1/2" X 1/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1/2X3/8 מופה מעבר A105 1/2" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X1 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X1/2 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X1/4 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X1-1/4 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1-1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X3/4 מופה מעבר A105 1-1/2" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/2X3/8 מופה מעבר A105 1-1/2" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/4X1 מופה מעבר A105 1-1/4" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/4X1/2 מופה מעבר A105 1-1/4" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/4X1/4 מופה מעבר A105 1-1/4" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/4X3/4 מופה מעבר A105 1-1/4" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1-1/4X3/8 מופה מעבר A105 1-1/4" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1X1/2 מופה מעבר A105 1" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1X1/4 מופה מעבר A105 1" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1X3/4 מופה מעבר A105 1" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC1X3/8 מופה מעבר A105 1" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC2X1 מופה מעבר A105 2" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC2X1/2 מופה מעבר A105 2" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC2X1-1/2 מופה מעבר A105 2" X 1-1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC2X1-1/4 מופה מעבר A105 2" X 1-1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC2X3/4 מופה מעבר A105 2" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3/4X1/2 מופה מעבר A105 3/4" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3/4X1/4 מופה מעבר A105 3/4" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3/4X1/8 מופה מעבר A105 3/4" X 1/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3/4X3/8 מופה מעבר A105 3/4" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3/8X1/4 מופה מעבר A105 3/8" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRC3X1 מופה מעבר A105 3" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/2X1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1/2"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/2X1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1/2"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/2X1/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1/2"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/2X1/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1/2"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/2X3/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1/4X1/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1/4"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1-1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1-1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X1G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X3/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X3/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X3/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/2X3/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X1G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X3/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X3/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X3/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1-1/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1-1/4X3/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X3/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X3/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X3/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 1"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC1X3/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2-1/2X1-1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2-1/2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2-1/2X2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2-1/2"X2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1-1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1-1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1-1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1-1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X1G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X3/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC2X3/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/2G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/4G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/4"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X1/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X3/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/4X3/8G מופה מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/8X1/4 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/8"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3/8X1/8 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3/8"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3X1 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3X2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3"X2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC3X2-1/2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 3"X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRC4X2 מופה מעבר 3000# הברגה "A105 4"X2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S3X1-1/2 מופה מעבר A105 3" X 1-1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1/2X1/4 מופה מעבר A105 1/2" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1/2X3/8 מופה מעבר A105 1/2" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/2X1 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/2X1/2 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/2X1-1/4 מופה מעבר A105 1-1/2" X 1-1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/2X3/4 מופה מעבר A105 1-1/2" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/4X1 מופה מעבר A105 1-1/4" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/4X1/2 מופה מעבר A105 1-1/4" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/4X3/4 מופה מעבר A105 1-1/4" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1-1/4X3/8 מופה מעבר A105 1-1/4" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1X1/2 מופה מעבר A105 1" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1X1/4 מופה מעבר A105 1" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1X3/4 מופה מעבר A105 1" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC1X3/8 מופה מעבר A105 1" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC2X1 מופה מעבר A105 2" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC2X1/2 מופה מעבר A105 2" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC2X1-1/2 מופה מעבר A105 2" X 1-1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC2X1-1/4 מופה מעבר A105 2" X 1-1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC2X3/4 מופה מעבר A105 2" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC3/4X1/4 מופה מעבר A105 3/4" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC3/4X3/8 מופה מעבר A105 3/4" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRC3/8X1/4 מופה מעבר A105 3/8" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/2X1 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/2X1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/2X1-1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/2X3/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/2X3/8 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/4X1 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/4X1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/4X1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/4X3/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1-1/4X3/8 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1X1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1X1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC1X3/8 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 1"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC2X1 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC2X1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC2X1-1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC2X1-1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC2X3/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC3/4X1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC3/4X1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 3/4" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC3/4X3/8 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 3/4" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC3/8X1/4 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 3/8" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRC3X1-1/2 מופה מעבר 6000# הברגה "A105 3" X 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

דרוג לחץ מקסימאלי

חיבור קצה

מגולבן\שחור

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME