English
מסעף מעבר-T

מסעף מעבר-T

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1S3SRT1/2X1/4 טע מעבר A105 1/2" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1/2X1/8 טע מעבר A105 1/2" X 1/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1/2X3/8 טע מעבר A105 1/2" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1/4X1/8 טע מעבר A105 1/4" X 1/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/2X1 טע מעבר A105 1-1/2" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/2X1/2 טע מעבר A105 1-1/2" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/2X1-1/4 טע מעבר A105 1-1/2" X 1-1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/2X3/4 טע מעבר A105 1-1/2" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/2X3/8 טע מעבר A105 1-1/2" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/4X1 טע מעבר A105 1-1/4" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/4X1/2 טע מעבר A105 1-1/4" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/4X1/4 טע מעבר A105 1-1/4" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/4X3/4 טע מעבר A105 1-1/4" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1-1/4X3/8 טע מעבר A105 1-1/4" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1X1/2 טע מעבר A105 1" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1X3/4 טע מעבר A105 1" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT1X3/8 טע מעבר A105 1" X 3/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT2X1 טע מעבר A105 2" X 1" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT2X1/2 טע מעבר A105 2" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT2X1-1/2 טע מעבר A105 2" X 1-1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT2X1-1/4 טע מעבר A105 2" X 1-1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT2X3/4 טע מעבר A105 2" X 3/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT3/4X1/2 טע מעבר A105 3/4" X 1/2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT3/4X1/4 טע מעבר A105 3/4" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT3/4X1/8 טע מעבר A105 3/4" X 1/8" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT3/8X1/4 טע מעבר A105 3/8" X 1/4" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SRT4X2 טע מעבר A105 4" X 2" S.W 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1/2X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1/2" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1/2X1/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1/2"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1/2X1/8G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1/2"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1/2X3/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1/2" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1/4X1/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1/4" X 1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1-1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1-1/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X1G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X3/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X3/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X3/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/2" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/2X3/8G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/4" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/4" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/4" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X1G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X3/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/4" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X3/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1-1/4X3/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1-1/4" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X3/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X3/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X3/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 1" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT1X3/8G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 1"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2-1/2X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2-1/2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1-1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2" X 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1-1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1-1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2" X 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1-1/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X1G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X3/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT2X3/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3/4" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X1/2G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3/4" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X1/4G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X1/8G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X3/8 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3/4" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/4X3/8G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3/8X1/4 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3/8" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3X1-1/2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3" X 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT3X2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 3" X 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT4X2 טע מעבר 3000# הברגה "A105N 4" X 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3TRT4X3G טע מעבר 3000# הברגה מגולבן "A105 4"X3 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1/2X1/4 טע מעבר A105 1/2" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1/2X3/8 טע מעבר A105 1/2" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/2X1 טע מעבר A105 1-1/2" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/2X1/2 טע מעבר A105 1-1/2" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/2X1-1/4 טע מעבר A105 1-1/2" X 1-1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/2X3/4 טע מעבר A105 1-1/2" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/2X3/8 טע מעבר A105 1-1/2" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/4X1 טע מעבר A105 1-1/4" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/4X1/2 טע מעבר A105 1-1/4" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/4X1/4 טע מעבר A105 1-1/4" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/4X3/4 טע מעבר A105 1-1/4" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1-1/4X3/8 טע מעבר A105 1-1/4" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1X1/2 טע מעבר A105 1" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1X1/4 טע מעבר A105 1" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1X3/4 טע מעבר A105 1" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT1X3/8 טע מעבר A105 1" X 3/8" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT2-1/2X2 טע מעבר A105 2-1/2" X 2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT2X1 טע מעבר A105 2" X 1" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT2X1/2 טע מעבר A105 2" X 1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT2X1-1/4 טע מעבר A105 2" X 1-1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT2X3/4 טע מעבר A105 2" X 3/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT3/4X1/2 טע מעבר A105 3/4"X1/2" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT3/4X1/4 טע מעבר A105 3/4" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6SRT3/8X1/4 טע מעבר A105 3/8" X 1/4" S.W 6000# יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1/2X1/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1/2" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1/2X3/8 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1/2" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/2X1 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/2X1/2 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/2X1-1/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2" X 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/2X3/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/2X3/8 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/2" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/4X1 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/4X1/2 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/4X1/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/4X3/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1-1/4X3/8 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1-1/4" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1X1/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1" X 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT1X3/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 1" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT2X1 טע מעבר 6000# הברגה "A105 2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT2X1-1/2 טע מעבר 6000# הברגה "A105 2" X 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT2X1-1/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 2" X 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT2X3/4 טע מעבר 6000# הברגה "A105 2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT3/4X1/2 טע מעבר 6000# הברגה "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6TRT3/4X3/8 טע מעבר 6000# הברגה "A105 3/4" X 3/8 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

דרוג לחץ מקסימאלי

חיבור קצה

מגולבן\שחור

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME