English
זווית

זווית

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1S2T9L1 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1/2 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1/2G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1/8 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1-1/2 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1-1/2G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1-1/4 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1-1/4G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L1G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L2 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L2-1/2 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L2G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L3 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L3/4 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L3/4G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L3/8 זוית 2000# 90 הברגה "A105N 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S2T9L3/8G זוית 2000# הברגה מגולבן "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1 זוית A105 1" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1/2 זוית A105 1/2" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1/2G זוית S.W 3000# 45 מגולבן "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1/4 זוית A105 1/4" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1-1/2 זוית A105 1-1/2" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1-1/2G זוית S.W 3000# 45 מגולבן "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L1-1/4 זוית A105 1-1/4" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L2 זוית A105 2" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L2-1/2 זוית A105 2-1/2" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L2G זוית S.W 3000# 45 מגולבן "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L3 זוית A105 3" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L3/4 זוית A105 3/4" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L3/4G זוית S.W 3000# 45 מגולבן "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L3/8 זוית A105 3/8" S.W 3000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S4L3/8G זוית S.W 3000# 45 מגולבן "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1 זוית A105 1" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1/2 זוית A105 1/2" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1/2G זוית S.W 3000# 90 מגולבן "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1/4 זוית A105 1/4" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1/8 זוית A105 1/8" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1-1/2 זוית A105 1-1/2" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1-1/2G זוית S.W 3000# 90 מגולבן "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1-1/4 זוית A105 1-1/4" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1-1/4G זוית S.W 3000# 90 מגולבן "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L1G זוית S.W 3000# 90 מגולבן "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L2 זוית A105 2" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L2-1/2 זוית A105 2-1/2" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L2G זוית S.W 3000# 90 מגולבן "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L3 זוית A105 3" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L3/4 זוית A105 3/4" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3S9L3/8 זוית A105 3/8" S.W 3000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL1 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL1/2 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL1/4 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL1-1/2 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL1-1/4 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL2 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL2-1/2 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL3 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL3/4 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3SL3/8 זוית ח.פ 3000# הברגה "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1 זוית 45 3000# הברגה "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1/2 זוית 45 3000# הברגה "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1/2G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1/4 זוית 45 3000# הברגה "A105 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1-1/2 זוית 45 3000# הברגה "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1-1/2G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1-1/4 זוית 45 3000# הברגה "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1-1/4G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L1G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L2 זוית 45 3000# הברגה "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L2-1/2 זוית 45 3000# הברגה "A105 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L2G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L3/4 זוית 45 3000# הברגה "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L3/4G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L3/8 זוית 45 3000# הברגה "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L3/8G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T4L3G זוית 45 3000# הברגה מגולבן "A105 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1 זוית 90 3000# הברגה "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1/2 זוית 90 3000# הברגה "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1/2G זוית 90 3000# הברגה "1/2 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1/4 זוית 90 3000# הברגה "A105 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1/4G זוית 90 3000# הברגה "1/4 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1/8 זוית 90 3000# הברגה "A105 1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1-1/2 זוית 90 3000# הברגה "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1-1/2G זוית 90 3000# הברגה "1-1/2 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1-1/4 זוית 90 3000# הברגה "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1-1/4G זוית 90 3000# הברגה "1-1/4 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L1G זוית 90 3000# הברגה "1 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L2 זוית 90 3000# הברגה "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L2-1/2 זוית 90 3000# הברגה "A105 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L2G זוית 90 3000# הברגה "2 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L3 זוית 90 3000# הברגה "A105 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L3/4 זוית 90 3000# הברגה "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L3/4G זוית 90 3000# הברגה "3/4 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L3/8 זוית 90 3000# הברגה "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L3G זוית 90 3000# הברגה "3 מגולבן A105 יח'
+
-
הוסף
+ 1S3T9L4 זוית 90 3000# הברגה "A105 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L1 זוית A105 1" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L1/2 זוית A105 1/2" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L1/4 זוית A105 1/4" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L1-1/2 זוית A105 1-1/2" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L1-1/4 זוית A105 1-1/4" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L2 זוית A105 2" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L3/4 זוית A105 3/4" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S4L3/8 זוית A105 3/8" S.W 6000# 45 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L1 זוית A105N 1" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L1/2 זוית A105N 1/2" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L1/4 זוית A105N 1/4" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L1-1/2 זוית A105N 1-1/2" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L1-1/4 זוית A105N 1-1/4" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L2 זוית A105N 2" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L3/4 זוית A105N 3/4" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6S9L3/8 זוית A105N 3/8" S.W 6000# 90 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L1 זוית 45 6000# הברגה "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L1/2 זוית 45 6000# הברגה "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L1-1/2 זוית 45 6000# הברגה "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L1-1/4 זוית 45 6000# הברגה "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L2 זוית 45 6000# הברגה "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L3/4 זוית 45 6000# הברגה "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T4L3/8 זוית 45 6000# הברגה "A105 3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L1 זוית 90 6000# הברגה "A105 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L1/2 זוית 90 6000# הברגה "A105 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L1/4 זוית 90 6000# הברגה "A105 1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L1-1/2 זוית 90 6000# הברגה "A105 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L1-1/4 זוית 90 6000# הברגה "A105 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L2 זוית 90 6000# הברגה "A105 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L2-1/2 זוית 90 6000# הברגה "A105 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1S6T9L3/4 זוית 90 6000# הברגה "A105 3/4 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזר

דרוג לחץ מקסימאלי

חיבור קצה

מגולבן\שחור

זווית

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME