English
בושינג

בושינג

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1SB1/2X1/4 בושינג A105 1/2" X 1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/2X1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1/2"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/2X1/8 בושינג A105 1/2' X 1/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/2X1/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 1/2"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/2X3/8 בושינג A105 1/2" X 3/8" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/2X3/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1/4X1/8 בושינג A105 1/4' X 1/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1 בושינג A105 1-1/2" X 1" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/2 בושינג A105 1-1/2' X 1/2' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/4 בושינג A105 1-1/2' X 1/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/8 בושינג A105 1-1/2' X 1/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1-1/4 בושינג A105 1-1/2" X 1-1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1-1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X1G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X3/4 בושינג A105 1-1/2" X 3/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X3/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X3/8 בושינג A105 1-1/2' X 3/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/2X3/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/2"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1 בושינג A105 1-1/4" X 1" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1/2 בושינג A105 1-1/4' X 1/2' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1/4 בושינג A105 1-1/4' X 1/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X1G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X3/4 בושינג A105 1-1/4" X 3/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X3/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1-1/4X3/8 בושינג A105 1-1/4' X 3/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X1/2 בושינג A105 1" X 1/2" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X1/4 בושינג A105 1" X 1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X1/8 בושינג A105 1' X 1/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X3/4 בושינג A105 1" X 3/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X3/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X3/8 בושינג A105 1" X 3/8" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB1X3/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 1"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2-1/2X1 בושינג A105 2-1/2' X 1' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2-1/2X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 2-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2-1/2X1-1/4 בושינג A105 2-1/2' X 1-1/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2-1/2X1G בושינג 3000# מגולבן "A105 2-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1 בושינג A105 2" X 1" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1/2 בושינג A105 2" X 1/2" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1/4 בושינג A105 2' X 1/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1-1/2 בושינג A105 2" X 1-1/2" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1-1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1-1/4 בושינג A105 2" X 1-1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1-1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X1G בושינג 3000# מגולבן "A105 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X3/4 בושינג A105 2' X 3/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB2X3/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X1/2 בושינג A105 3/4" X 1/2" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X1/2G בושינג 3000# מגולבן "A105 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X1/4 בושינג A105 3/4" X 1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 3/4"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X1/8GE בושינג 3000# מגולבן "E)A105 3/4"X1/8) יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X3/8 בושינג A105 3/4" X 3/8" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/4X3/8G בושינג 3000# מגולבן "A105 3/4"X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/8X1/4 בושינג A105 3/8' X 1/4' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/8X1/4G בושינג 3000# מגולבן "A105 3/8"X1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3/8X1/8 בושינג A105 3/8' X 1/8' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X1 בושינג A105 3" X 1" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X1-1/2 בושינג A105 3' X 1-1/2' 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X1-1/4 בושינג A105 3" X 1-1/4" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X1G בושינג A105 3" X 1" 3000# מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X2 בושינג A105 3" X 2" 3000# יח'
+
-
הוסף
+ 1SB3X2G בושינג 3000# מגולבן "A105 3"X2 יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB1/2X3/8E בושינג E) A105 LP 1/2"X3/8" 3000#) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB1-1/4X1GE בושינג 3000# מגולבן E) A105 1-1/4"X1" LP) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB1X3/4E בושינג E) A105 LP 1""X3/4" 3000#) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB1X3/4GE בושינג 3000# מגולבן E) A105 1"X3/4" LP) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB2X1-1/2E בושינג E) A105 LP 2"X1-1/2" 3000#) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB2X1-1/2GE בושינג 3000# מגולבן E) A105 2"X1-1/2" LP) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB3/4X1/2E בושינג E) A105 LP 3/4"X1/2" 3000#) יח'
+
-
הוסף
+ 1SLB3/4X1/2GE בושינג 3000# מגולבן E)A105 3/4"X1/2" LP) יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מגולבן\שחור

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME