English
מסעף - T

מסעף - T

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר תקן יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 34FTA1 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1/2" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA10 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 10" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA10S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA1-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1-1/2" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA1-1/2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA1-1/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1-1/4" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA12 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 12" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA12S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA14 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 14" 10S A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA14S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 14 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA16 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 16" 10S A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA18 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 18" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA1S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 2" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA2-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 2-1/2" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA3 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 3" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA3/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 3/4" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA3S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 4" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA4S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA5 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 5" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA6 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 6" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA6S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTA8 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 8" 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1/2" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1/2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS10 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 10" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1-1/2" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1-1/2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1-1/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 1-1/4" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1-1/4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS12 מסעף B.W ע.ת A403 304L 12" STD A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS1S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 2" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS20 מסעף B.W ע.ת A403 304L 20" STD A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS2-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 2-1/2" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS3 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 3" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS3/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 3/4" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS3/4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS3S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 4" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS5 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 5" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS5S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS6 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 6" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS6S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS8 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 304L 8" 40 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTS8S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTXX4 מסעף B.W סקד.A403 WP304 4" 160 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34FTXX6 מסעף B.W סקד.A403 WP304 6" 160 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1/2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA10 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA10S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1-1/2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1-1/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1-1/4S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA12 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 12" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA12S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA14 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 14" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA14S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 14 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA16 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 16" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA18 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 18" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA1S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA20 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 20" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA2-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA2-1/2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA24 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 24" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA2S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA3 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA3/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA3/4S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA3S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA4S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA5 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA5S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 5 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA6 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA6S מסעף B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTA8 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS10 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS10S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1-1/2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1-1/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1-1/4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS12 מסעף B.W ע.ת A403 316L 12" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS12S מסעף STD B.W ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS14 מסעף B.W ע.ת A403 316L 14" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS1S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS2-1/2 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS2-1/2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS24 מסעף B.W ע.ת A403 316L 24" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS2S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS3 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS3/4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS3/4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS3S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS4 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS4S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS5 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS5S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 5 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS6 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS6S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS8 מסעף B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3FTS8S מסעף B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 8 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

עובי

קוטר

תפר

תקן

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME