English
מסעף - T

מסעף - T

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר תקן יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1FTA12 מסעף B.W סקד.A234 WPB 12" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTA14 מסעף B.W סקד.A234 WPB 14" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTA16 מסעף B.W סקד.A234 WPB 16" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTA18 מסעף B.W סקד.A234 WPB 18" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTA20 מסעף B.W סקד.A234 WPB 20" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTE10 מסעף B.W סקד.A234 WPB 10" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTE12 מסעף B.W סקד.A234 WPB 12" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTE14 מסעף B.W סקד.A234 WPB 14" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTE16 מסעף B.W סקד.A234 WPB 16" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTE24 מסעף B.W סקד.A234 WPB 24" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1/2" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1/2G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1/2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS10 מסעף B.W סקד.A234 WPB 10" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS10C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 10 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS10CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 10 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS10G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 10 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS10P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 10" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1-1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1-1/2G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1-1/4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1-1/4G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/4 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS12 מסעף A234 WPB 12" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS12C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 12 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS12CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 12 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS12G מסעף STD B.W מגולבן "A234 WPB 12 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS12P מסעף STD B.W בטון A234 WPB 12" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS14 מסעף A234 WPB 14" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS14C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 14 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS14CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 14 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS14G מסעף 14" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS16 מסעף A234 WPB 16" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS16C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 16 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS16CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 16 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS16G מסעף 16" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS18 מסעף A234 WPB 18" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS18C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 18 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS18CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 18 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS18G מסעף 18" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS1G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 2" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS20 מסעף A234 WPB 20" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS20C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 20 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS20CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 20 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS20G מסעף 20" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2-1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2-1/2G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 2-1/2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS24 מסעף A234 WPB 24" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS24C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 24 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS24CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 24 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS24G מסעף 24" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS24P מסעף STD B.W בטון A234 WPB 24" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS26 מסעף A234 WPB 26" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS26G מסעף 26" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS28 מסעף A234 WPB 28" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS28C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 28 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS28CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 28 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS28G מסעף 28" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 2 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS2P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 2" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3 מסעף B.W סקד.A234 WPB 3" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3/4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 3/4" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3/4G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3/4 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS30 מסעף A234 WPB 30" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS30C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 30 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS30G מסעף 30" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3-1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 3-1/2" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS32 מסעף A234 WPB 32" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS32C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 32 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS32CA מסעף STD B.W אלומינה "A234 WPB 32 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS32G מסעף 32" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS36 מסעף A234 WPB 36" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS36C מסעף STD B.W מבוטן "A234 WPB 36 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS36G מסעף 36" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 3 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 3 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS3P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 3" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 4" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS40 מסעף A234 WPB 40" STD B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS42G מסעף 42" STD B.W מגולבן A234 WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS4C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 4 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS4CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 4 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS4G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 4 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS4P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 4" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS5 מסעף B.W סקד.A234 WPB 5" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS5C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 5 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS5G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 5 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS6 מסעף B.W סקד.A234 WPB 6" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS6C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 6 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS6CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 6 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS6G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 6 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS6P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 6" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS8 מסעף B.W סקד.A234 WPB 8" 40 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS8C מסעף B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 8 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS8CA מסעף B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 8 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS8G מסעף B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 8 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTS8P מסעף B.W סקד.40 בטון A234 WPB 8" APC A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX1 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1/2" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX10 מסעף A234 WPB 10" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX1-1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX1-1/4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX12 מסעף A234 WPB 12" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX14 מסעף A234 WPB 14" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX16 מסעף A234 WPB 16" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX16C טע 16' XS B.Wציפוי בטון WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX18 מסעף A234 WPB 18" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 2" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX20 מסעף A234 WPB 20" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX2-1/2 מסעף B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX24 מסעף A234 WPB 24" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX28 מסעף A234 WPB 28" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX3 מסעף B.W סקד.A234 WPB 3" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX3/4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 3/4" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX32 מסעף A234 WPB 32" XS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX4 מסעף B.W סקד.A234 WPB 4" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX4C טע 4' XS B.Wציפוי בטון WPB A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX5 מסעף B.W סקד.A234 WPB 5" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX6 מסעף B.W סקד.A234 WPB 6" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTX8 מסעף B.W סקד.A234 WPB 8" 80 A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY1-1/2 טע 1-1/2" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY2 טע 2" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY3 טע 3" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY4 טע 4" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY6 טע 6" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1FTY8 טע 8" WPB XXS B.W A234, Gr.WPB יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

עובי

גימור

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME