English
זקיף

זקיף

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ KR243-1 זקיף ריתוך "1 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10 זקיף ריתוך "10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10C זקיף ריתוך "10 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X12 זקיף מעבר לריתוך 10" X 12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X12C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "10"X12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X16 זקיף מעבר לריתוך 10" X 16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "10"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X16P זקיף מעבר ריתוך בטון 10"X16" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X20 זקיף מעבר לריתוך 10" X 20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X20C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "10"X20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X24 זקיף מעבר לריתוך 10" X 24 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X24C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "10"X24 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X3P זקיף מעבר ריתוך בטון 3X10" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X4P זקיף מעבר ריתוך בטון 10"X4" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-10X6P זקיף מעבר ריתוך בטון 10"X6" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1-1/2 זקיף ריתוך "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1-1/4 זקיף ריתוך "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1-1/4X1-1/2 זקיף מעבר לריתוך 1-1/4" X 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1-1/4X2 זקיף מעבר לריתוך 1-1/4" X 2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1-1/4X8 זקיף מעבר לריתוך 1-1/4" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12 זקיף ריתוך "12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12X14 זקיף מעבר לריתוך 12" X 14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12X16 זקיף מעבר לריתוך 12" X 16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "12"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12X20 זקיף מעבר לריתוך 12" X 20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-12X20C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "12"X20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-14 זקיף ריתוך "14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-16 זקיף ריתוך "16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-16C זקיף ריתוך "16 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-16X24 זקיף מעבר לריתוך 16" X 24 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-16X24C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "16"X24 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-18 זקיף ריתוך "18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-18C זקיף ריתוך "18 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-1X3 זקיף מעבר לריתוך 1" X 3 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2 זקיף ריתוך "2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-20 זקיף ריתוך "20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-20X14C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "20"X14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-20X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "20"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2-1/2 זקיף ריתוך "2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2-1/2X8 זקיף מעבר לריתוך 2-1/2" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-22X20C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "22"X20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2C זקיף ריתוך "2 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2CA זקיף ריתוך אלומינה "2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2G זקיף ריתוך "2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X10C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "2"X10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X2-1/2 זקיף מעבר לריתוך 2" X 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X3 זקיף מעבר לריתוך 2" X 3 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X3C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "2"X3 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X4 זקיף מעבר לריתוך 2" X 4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X4C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "2"X4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X4G זקיף מעבר לריתוך 2"X4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X6 זקיף מעבר לריתוך 2" X 6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X6C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "2"X6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X8 זקיף מעבר לריתוך 2" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-2X8C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "2"X8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3 זקיף ריתוך "3 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3C זקיף ריתוך "3 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3CA זקיף ריתוך אלומינה "3 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3G זקיף ריתוך "3 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X10 זקיף מעבר לריתוך 3" X 10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X10C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X12 זקיף מעבר לריתוך 3" X 12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X12G זקיף מעבר לריתוך 3"X12 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X14C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X18 זקיף מעבר לריתוך 3" X 18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X18C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X4 זקיף מעבר לריתוך 3" X 4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X4C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X6 זקיף מעבר לריתוך 3" X 6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X6C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X6CA זקיף מעבר לריתוך אלומינה "3"X6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X6G זקיף מעבר לריתוך 3"X6 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X6P זקיף מעבר ריתוך בטון 3"X6" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X8 זקיף מעבר לריתוך 3" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X8C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "3"X8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X8CA זקיף מעבר לריתוך אלומינה "3"X8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-3X8G זקיף מעבר לריתוך 3"X8 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4 זקיף ריתוך "4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4C זקיף ריתוך "4 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4CA זקיף ריתוך אלומינה "4 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4G זקיף ריתוך "4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X10 זקיף מעבר לריתוך 4" X 10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X10C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X12 זקיף מעבר לריתוך 4" X 12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X12C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X12P זקיף מעבר ריתוך בטון 4"X12" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X16 זקיף מעבר לריתוך 4" X 16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X18 זקיף מעבר לריתוך 4" X 18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X18C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X3P זקיף מעבר ריתוך בטון 3"X4" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X6 זקיף מעבר לריתוך 4" X 6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X6C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X6CA זקיף מעבר לריתוך אלומינה "4"X6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X6G זקיף מעבר לריתוך 4"X6 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X8 זקיף מעבר לריתוך 4" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X8C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "4"X8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X8G זקיף מעבר לריתוך 4"X8 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-4X8P זקיף מעבר ריתוך בטון 4X8" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6 זקיף ריתוך "6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6C זקיף ריתוך "6 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6CA זקיף ריתוך אלומינה "6 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6G זקיף ריתוך "6 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6P זקיף ריתוך בטון 6" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X10 זקיף מעבר לריתוך 6" X 10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X10C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X10P זקיף מעבר ריתוך בטון 6"X10" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X12 זקיף מעבר לריתוך 6" X 12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X12C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X12P זקיף מעבר ריתוך בטון 6"X12" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X14C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X16 זקיף מעבר לריתוך 6" X 16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X18 זקיף מעבר לריתוך 6" X 18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X18C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X20 זקיף מעבר לריתוך 6" X 20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X20C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X4P זקיף מעבר ריתוך "6"X4 בטון APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X8 זקיף מעבר לריתוך 6" X 8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X8C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "6"X8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-6X8G זקיף מעבר לריתוך 6"X8 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8 זקיף ריתוך "8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8C זקיף ריתוך "8 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8CA זקיף ריתוך אלומינה "8 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8G זקיף ריתוך "8 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8P זקיף ריתוך בטון 8" APC יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X10 זקיף מעבר לריתוך 8" X 10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X10C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X10 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X12 זקיף מעבר לריתוך 8" X 12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X12C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X12CA זקיף מעבר לריתוך אלומינה "8"X12 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X14 זקיף מעבר לריתוך 8" X 14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X14C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X14 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X16 זקיף מעבר לריתוך 8" X 16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X16C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X16 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X18 זקיף מעבר לריתוך 8" X 18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X18C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X18 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X20 זקיף מעבר לריתוך 8" X 20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X20C זקיף מעבר לריתוך מבוטן "8"X20 יח'
+
-
הוסף
+ KR243-8X20CA זקיף מעבר לריתוך אלומינה "8"X20 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

גימור

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME