English
מסעפים

מסעפים

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ G360109161 הסתעפות GEBERIT 40X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G360158161 הסתעפות GEBERIT 40X32 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G360159161 הסתעפות GEBERIT 40X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G361109161 הסתעפות GEBERIT 50X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G361112161 הסתעפות GEBERIT 50X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G361159161 הסתעפות GEBERIT 50X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G361162161 הסתעפות GEBERIT 50X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G361459161 מסעף מכנס GEBERIT 50X40 60 יח'
+
-
הוסף
+ G363115161 הסתעפות GEBERIT 56X56 135 יח'
+
-
הוסף
+ G364109161 הסתעפות GEBERIT 63X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G364112161 הסתעפות GEBERIT 63X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G364115161 הסתעפות GEBERIT 63X56 135 יח'
+
-
הוסף
+ G364120161 הסתעפות GEBERIT 63X63 135 יח'
+
-
הוסף
+ G364159161 הסתעפות GEBERIT 63X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G364162161 הסתעפות GEBERIT 63X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G364170161 הסתעפות GEBERIT 63X63 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G364462161 מסעף מכנס GEBERIT 63X50 60 יח'
+
-
הוסף
+ G365109161 הסתעפות GEBERIT 75X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G365112161 הסתעפות GEBERIT 75X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G365120161 הסתעפות GEBERIT 75X63 135 יח'
+
-
הוסף
+ G365125161 הסתעפות GEBERIT 75X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G365159161 הסתעפות GEBERIT 75X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G365162161 הסתעפות GEBERIT 75X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G365170161 הסתעפות GEBERIT 75X63 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G365175161 הסתעפות GEBERIT 75X75 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G365470161 מסעף מכנס GEBERIT 75X63 60 יח'
+
-
הוסף
+ G366109161 הסתעפות GEBERIT 90X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G366112161 הסתעפות GEBERIT 90X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G366120161 הסתעפות GEBERIT 90X63 135 יח'
+
-
הוסף
+ G366125161 הסתעפות GEBERIT 90X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G366130161 הסתעפות GEBERIT 90X90 135 יח'
+
-
הוסף
+ G366159161 הסתעפות GEBERIT 90X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G366162161 הסתעפות GEBERIT 90X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G366170161 הסתעפות GEBERIT 90X63 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G366175161 הסתעפות GEBERIT 90X75 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G366180161 הסתעפות GEBERIT 90X90 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367109161 הסתעפות GEBERIT 110X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367112161 הסתעפות GEBERIT 110X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367120161 הסתעפות GEBERIT 110X63 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367125161 הסתעפות GEBERIT 110X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367130161 הסתעפות GEBERIT 110X90 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367135161 הסתעפות GEBERIT 110X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367159161 הסתעפות GEBERIT 110X40 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367162161 הסתעפות GEBERIT 110X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367163161 מסעף סוחף GEBERIT 110 88.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367170161 הסתעפות GEBERIT 110X63 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367175161 הסתעפות GEBERIT 110X75 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367180161 הסתעפות GEBERIT 110X90 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367185161 הסתעפות GEBERIT 110X110 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G367209161 מסעף כפול GEBERIT 110X40 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367212161 מסעף כפול GEBERIT 110X50 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367235161 מסעף כפול GEBERIT 110X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G367285161 מסעף כדורי 180 2 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367335161 מסעף כדורי 90 2 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367385161 מסעף כדורי 135 2 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367480161 מסעף מכנס GEBERIT 110X90 60 יח'
+
-
הוסף
+ G367600161 מסעף כדורי 135 3 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367605161 מסעף כדורי 90 3 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367610161 מסעף כדורי 4 יציאות GEBERIT 110X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368120161 הסתעפות GEBERIT 125X63 135 יח'
+
-
הוסף
+ G368125161 הסתעפות GEBERIT 125X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G368130161 הסתעפות GEBERIT 125X90 135 יח'
+
-
הוסף
+ G368135161 הסתעפות GEBERIT 125X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G368139161 הסתעפות GEBERIT 125X125 135 יח'
+
-
הוסף
+ G368162161 הסתעפות GEBERIT 125X50 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368170161 הסתעפות GEBERIT 125X63 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368175161 הסתעפות GEBERIT 125X75 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368180161 הסתעפות GEBERIT 125X90 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368185161 הסתעפות GEBERIT 125X110 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368189161 הסתעפות GEBERIT 125X125 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G368285161 מסעף כדורי 180 2 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368335161 מסעף כדורי 90 2 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368385161 מסעף כדורי 135 2 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368600161 מסעף כדורי 135 3 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368605161 מסעף כדורי 90 3 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G368610161 מסעף כדורי 4 יציאות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G369125161 הסתעפות GEBERIT 160X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G369130161 הסתעפות GEBERIT 160X90 135 יח'
+
-
הוסף
+ G369135161 הסתעפות GEBERIT 160X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G369139161 הסתעפות GEBERIT 160X125 135 יח'
+
-
הוסף
+ G369145161 הסתעפות GEBERIT 160X160 135 יח'
+
-
הוסף
+ G369175161 הסתעפות GEBERIT 160X75 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G369185161 הסתעפות GEBERIT 160X110 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G369195161 הסתעפות GEBERIT 160X160 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G369285161 מסעף כדורי 180 2 יציאות GEBERIT 160X110 יח'
+
-
הוסף
+ G369335161 מסעף כדורי 90 2 יציאות GEBERIT 160X110 יח'
+
-
הוסף
+ G369385161 מסעף כדורי 135 2 יציאות GEBERIT 160X110 יח'
+
-
הוסף
+ G369605161 מסעף כדורי 90 3 יציאות GEBERIT 160X110 יח'
+
-
הוסף
+ G370125161 הסתעפות GEBERIT 200X75 135 יח'
+
-
הוסף
+ G370135161 הסתעפות GEBERIT 200X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G370139161 הסתעפות GEBERIT 200X125 135 יח'
+
-
הוסף
+ G370145161 הסתעפות GEBERIT 200X160 135 יח'
+
-
הוסף
+ G370146161 הסתעפות GEBERIT 200X200 135 יח'
+
-
הוסף
+ G370180161 הסתעפות GEBERIT 200X90 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G370185161 הסתעפות GEBERIT 200X110 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G370195161 הסתעפות GEBERIT 200X160 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G370196161 הסתעפות GEBERIT 200X200 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G371135161 הסתעפות GEBERIT 250X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G371139161 הסתעפות GEBERIT 250X125 135 יח'
+
-
הוסף
+ G371145161 הסתעפות GEBERIT 250X160 135 יח'
+
-
הוסף
+ G371146161 הסתעפות GEBERIT 250X200 135 יח'
+
-
הוסף
+ G371147161 הסתעפות GEBERIT 250X250 135 יח'
+
-
הוסף
+ G371185161 הסתעפות GEBERIT 250X110 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G371189161 הסתעפות GEBERIT 250X125 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G371195161 הסתעפות GEBERIT 250X160 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G371196161 הסתעפות GEBERIT 250X200 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G371197161 הסתעפות GEBERIT 250X250 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G372135161 הסתעפות GEBERIT 315X110 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372139161 הסתעפות GEBERIT 315X125 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372145161 הסתעפות GEBERIT 315X160 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372146161 הסתעפות GEBERIT 315X200 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372147161 הסתעפות GEBERIT 315X250 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372148161 הסתעפות GEBERIT 315X315 135 יח'
+
-
הוסף
+ G372189161 הסתעפות GEBERIT 315X125 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G372195161 הסתעפות GEBERIT 315X160 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G372196161 הסתעפות GEBERIT 315X200 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G372197161 הסתעפות GEBERIT 315X250 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G372198161 הסתעפות GEBERIT 315X315 91.5 יח'
+
-
הוסף
+ G379108161 הסתעפות GEBERIT 32X32 135 יח'
+
-
הוסף
+ G379158161 הסתעפות GEBERIT 32X32 91.5 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מוצרים

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME