English
מחברים

מחברים

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ G152151161 מחבר התכווצות GEBERIT 90/75 יח'
+
-
הוסף
+ G152152161 מחבר התכווצות GEBERIT 80/75 יח'
+
-
הוסף
+ G152197161 מחבר התכווצות GEBERIT 70/50 יח'
+
-
הוסף
+ G152198161 מחבר התכווצות GEBERIT 80/50 יח'
+
-
הוסף
+ G152651161 מחבר התכווצות GEBERIT 60X50 יח'
+
-
הוסף
+ G152652161 מחבר התכווצות GEBERIT 90/50 יח'
+
-
הוסף
+ G152657161 מחבר התכווצות GEBERIT 73X63 יח'
+
-
הוסף
+ G152658161 מחבר התכווצות GEBERIT 80/63 יח'
+
-
הוסף
+ G152661161 מחבר התכווצות GEBERIT 110/75 יח'
+
-
הוסף
+ G360700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 40 יח'
+
-
הוסף
+ G360719161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 40X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ G360720161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 40X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ G360740161 מחבר איחוד GEBERIT 40 יח'
+
-
הוסף
+ G360750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 40 יח'
+
-
הוסף
+ G360771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 40 יח'
+
-
הוסף
+ G360779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 40 יח'
+
-
הוסף
+ G361700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361719161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 50X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ G361720161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 50X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ G361721161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 50X1 יח'
+
-
הוסף
+ G361722161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 50X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ G361723161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ G361726161 מעבר הברגה חוץ GEBERIT 50X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ G361727161 מעבר הברגה חוץ GEBERIT 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ G361740161 מחבר איחוד GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361744161 תותב לאוגן GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361745001 טבעת פלדה GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G361779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 50 יח'
+
-
הוסף
+ G363700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 56 יח'
+
-
הוסף
+ G363745001 טבעת פלדה GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G363779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 56 יח'
+
-
הוסף
+ G364700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G364724161 מעבר הברגה פנים GEBERIT 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ G364728161 מעבר הברגה חוץ GEBERIT 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ G364740161 מחבר איחוד GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G364744161 תותב לאוגן GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G364750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G364771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G364779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 63 יח'
+
-
הוסף
+ G365700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365729161 מעבר הברגה חוץ GEBERIT 75X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ G365740161 מחבר איחוד GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365744161 תותב לאוגן GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365745001 טבעת פלדה GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G365779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 75 יח'
+
-
הוסף
+ G366700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366740161 מחבר איחוד GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366744161 תותב לאוגן GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366745001 טבעת פלדה GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G366779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 90 יח'
+
-
הוסף
+ G367471161 פקק סופי לביקורת GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367550161 מחבר התכווצות GEBERIT 140X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367551161 מחבר התכווצות GEBERIT 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ G367700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367740161 מחבר איחוד GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367744161 תותב לאוגן GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367745001 טבעת פלדה GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367750161 מכלול פקק סופי GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G367779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 110 יח'
+
-
הוסף
+ G368550161 מחבר התכווצות GEBERIT 150/125 יח'
+
-
הוסף
+ G368700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G368744161 תותב לאוגן GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G368745001 טבעת פלדה GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G368771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G368776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G368779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 125 יח'
+
-
הוסף
+ G369550161 מחבר התכווצות GEBERIT 195X160 יח'
+
-
הוסף
+ G369551161 מחבר התכווצות GEBERIT 230/160 יח'
+
-
הוסף
+ G369700161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G369744161 תותב לאוגן GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G369745001 טבעת פלדה GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G369771161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G369776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G369779161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 160 יח'
+
-
הוסף
+ G370550161 מחבר התכווצות GEBERIT 230X200 יח'
+
-
הוסף
+ G370700161 מחבר התפשטות GEBERIT 200 יח'
+
-
הוסף
+ G370744161 תותב לאוגן GEBERIT 200 יח'
+
-
הוסף
+ G370745001 טבעת פלדה GEBERIT 200 יח'
+
-
הוסף
+ G370775161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 200 יח'
+
-
הוסף
+ G370776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 200 יח'
+
-
הוסף
+ G371550161 מחבר התכווצות GEBERIT 280X250 יח'
+
-
הוסף
+ G371700161 מחבר התפשטות GEBERIT 250 יח'
+
-
הוסף
+ G371744161 תותב לאוגן GEBERIT 250 יח'
+
-
הוסף
+ G371745001 טבעת פלדה GEBERIT 250 יח'
+
-
הוסף
+ G371775161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 250 יח'
+
-
הוסף
+ G371776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 250 יח'
+
-
הוסף
+ G372550161 מחבר התכווצות GEBERIT 355X315 יח'
+
-
הוסף
+ G372700161 מחבר התפשטות GEBERIT 315 יח'
+
-
הוסף
+ G372744161 תותב לאוגן GEBERIT 315 יח'
+
-
הוסף
+ G372745001 טבעת פלדה GEBERIT 315 יח'
+
-
הוסף
+ G372775161 מצמד ריתוך חשמלי GEBERIT 315 יח'
+
-
הוסף
+ G372776161 מצמד חיבור חשמלי חצוי GEBERIT 315 יח'
+
-
הוסף
+ G379740161 מחבר איחוד GEBERIT 32 יח'
+
-
הוסף
+ G379768161 מחבר שקוע עם אטם GEBERIT 32 יח'
+
-
הוסף
+ G379791161 מחבר התפשטות עם נקודת קיבוע GEBERIT 32 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מוצרים

קוטר

קוטר מעבר

מאפיין

סוג חומר

שימוש

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME