English
מגופי טריז

מגופי טריז

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ AV0225D10 מגוף טריז רחב AVK 10" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D12 מגוף טריז רחב AVK 12" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D2 מגוף טריז רחב AVK 2" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D3 מגוף טריז רחב AVK 3" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D4 מגוף טריז רחב AVK 4" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D6 מגוף טריז רחב AVK 6" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0225D8 מגוף טריז רחב AVK 8" PN-25 יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B10 מגוף טריז רחב AVK 10" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B12 מגוף טריז רחב AVK 12" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B2 מגוף טריז רחב AVK 2" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B3 מגוף טריז רחב AVK 3" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B4 מגוף טריז רחב AVK 4" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261B6 מגוף טריז רחב AVK 6" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D10 מגוף טריז רחב AVK 10" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D12 מגוף טריז רחב AVK 12" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D18 מגוף טריז רחב AVK 18" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D2 מגוף טריז רחב AVK 2" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D3 מגוף טריז רחב AVK 3" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D4 מגוף טריז רחב AVK 4" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D6 מגוף טריז רחב AVK 6" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0261D8 מגוף טריז רחב AVK 8" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D10 מגוף טריז צר 10" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D12 מגוף טריז צר 12" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D14 מגוף טריז צר 14" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D16 מגוף טריז צר 16" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D18 מגוף טריז צר 18" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D2 מגוף טריז צר 2" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D20 מגוף טריז צר 20" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D24 מגוף טריז צר 24" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D3 מגוף טריז צר 3" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D4 מגוף טריז צר 4" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0631D6 מגוף טריז צר 6" DIN ציר AVK 316 יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B12 מגוף טריז צר AVK 12" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B14 מגוף טריז צר AVK 14" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B18 מגוף טריז צר AVK 18" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B2 מגוף טריז צר AVK 2" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B20 מגוף טריז צר AVK 20" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B24 מגוף טריז צר AVK 24" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B3 מגוף טריז צר AVK 3" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B4 מגוף טריז צר AVK 4" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B6 מגוף טריז צר AVK 6" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661B8 מגוף טריז צר AVK 8" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D10 מגוף טריז צר AVK 10" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D12 מגוף טריז צר AVK 12" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D14 מגוף טריז צר AVK 14" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D16 מגוף טריז צר AVK 16" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D18 מגוף טריז צר AVK 18" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D2 מגוף טריז צר AVK 2" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D20 מגוף טריז צר AVK 20" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D24 מגוף טריז צר AVK 24" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D3 מגוף טריז צר AVK 3" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D4 מגוף טריז צר AVK 4" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D6 מגוף טריז צר AVK 6" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV0661D8 מגוף טריז צר AVK 8" DIN יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D10 מגוף טריז צר 10" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D12 מגוף טריז צר 12" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D14 מגוף טריז צר 14" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D16 מגוף טריז צר 16" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D2 מגוף טריז צר 2" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D3 מגוף טריז צר 3" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D4 מגוף טריז צר 4" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D6 מגוף טריז צר 6" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV1543D8 מגוף טריז צר 8" DIN ציר 316+הכנה למפעיל חשמלי יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D10 מגוף טריז צר 10" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D12 מגוף טריז צר 12" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D2 מגוף טריז צר 2" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D3 מגוף טריז צר 3" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D4 מגוף טריז צר 4" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D6 מגוף טריז צר 6" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV2635D8 מגוף טריז צר 8" DIN אמאייל AVK יח'
+
-
הוסף
+ AV661B10 מגוף טריז צר AVK 10" BS יח'
+
-
הוסף
+ AV-PE110 מגוף טריז 110 "4 לחיבור בצנרת AVK PE יח'
+
-
הוסף
+ AV-PE160 מגוף טריז 160 "6 לחיבור בצנרת AVK PE יח'
+
-
הוסף
+ AV-PE225 מגוף טריז 225 "8 לחיבור בצנרת AVK PE יח'
+
-
הוסף
+ AV-PE90 מגוף טריז 90 "3 לחיבור בצנרת AVK PE יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

חיבור קצה

לחץ עבודה (BAR)

תקן אוגנים

סוג זורם

ציפוי פנים

הכנה למפעיל

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME