English
מעברי קוטר

מעברי קוטר

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA115-710X630 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 710X630 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-110X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 110X63 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-110X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 110X90 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-125X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 125X110 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-125X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 125X63 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-125X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 125X75 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-125X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 125X90 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-140X125 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 140X125 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-140X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 140X75 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-140X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 140X90 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-160X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 160X110 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-160X125 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 160X125 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-160X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 160X140 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-160X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 160X90 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-180X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 180X110 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-180X125 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 180X125 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-180X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 180X140 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-200X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 200X140 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-200X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 200X160 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-225X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 225X140 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-225X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 225X160 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-250X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 250X160 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-250X180 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 250X180 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-250X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 250X225 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-280X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 280X200 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-280X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 280X250 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-315X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 315X200 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-315X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 315X250 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-315X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 315X280 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-355X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 355X225 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-355X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 355X205 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-355X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 355X280 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-400X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 400X225 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-400X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 400X250 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-400X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 400X315 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-400X355 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 400X355 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-450X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 450X315 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-450X355 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 450X355 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-500X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 500X315 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-500X355 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 500X355 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-500X400 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 500X400 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-560X400 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 560X400 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-560X450 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 560X450 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-560X500 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 560X500 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-630X400 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 630X400 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-630X450 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 630X450 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-630X500 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 630X500 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-630X560 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 630X560 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-63X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 63X50 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-75X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 75X63 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-90X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 90X50 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-90X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 90X63 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4611S-90X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4611S 90X75 SDR17 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-110X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 110X50 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-110X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 110X63 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-110X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 110X75 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-110X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 110X90 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-125X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 125X110 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-125X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 125X63 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-125X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 125X75 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-140X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 140X110 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-140X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 140X90 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-160X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 160X110 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-160X125 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 160X125 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-160X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 160X140 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-160X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 160X90 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-180X110 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 180X110 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-180X125 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 180X125 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-180X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 180X140 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-180X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 180X160 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-180X90 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 180X90 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-200X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 200X140 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-200X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 200X160 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-200X180 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 200X180 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-225X140 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 225X140 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-225X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 225X160 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-225X180 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 225X180 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-225X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 225X200 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-250X160 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 250X160 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-250X180 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 250X180 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-250X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 250X200 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-250X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 250X225 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-280X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 280X200 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-280X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 280X225 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-280X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 280X250 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-315X200 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 315X200 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-315X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 315X225 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-315X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 315X250 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-315X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 315X280 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-32X25 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 32X25 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-355X250 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 355X250 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-355X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 355X280 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-355X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 355X315 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-400X225 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 400X225 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-400X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 400X280 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-400X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 400X315 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-400X355 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 400X355 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-40X20 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 40X20 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-40X25 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 40X25 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-40X32 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 40X32 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-450X280 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 450X280 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-450X315 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 450X315 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-450X400 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 450X400 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-50X25 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 50X25 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-50X32 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 50X32 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-50X40 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 50X40 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-560X400 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 560X400 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-560X450 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 560X450 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-630X450 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 630X450 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-630X560 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 630X560 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-63X32 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 63X32 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-63X40 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 63X40 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-63X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 63X50 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-75X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 75X50 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-75X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 75X63 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-90X50 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 90X50 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-90X63 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 90X63 SDR11 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4911S-90X75 מעבר קצר PE ריתוך פנים 4911S 90X75 SDR11 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

קוטר

קוטר מעבר

דרג לחץ

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME