English
רוכבים

רוכבים

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA493800-110X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "110X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-110X2 רוכב ריתוך פליז "110X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-125X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "125X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-125X2 רוכב ריתוך פליז "125X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-140X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "140X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-140X2 רוכב ריתוך פליז "140X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-160X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "160X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-160X2 רוכב ריתוך פליז "160X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-180X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "180X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-180X2 רוכב ריתוך פליז "180X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-200X2 רוכב ריתוך פליז "200X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-225X2 רוכב ריתוך פליז "225X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-250X2 רוכב ריתוך פליז "250X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-63X1-1/4 רוכב ריתוך פליז "63X1-1/4 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-75X1-1/4 רוכב ריתוך פליז "75X1-1/4 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-90X1-1/2 רוכב ריתוך פליז "90X1-1/2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493800-90X2 רוכב ריתוך פליז "90X2 ה.פ. 493800 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-110 רוכב תיקון 110 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-125 רוכב תיקון 125 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-140 רוכב תיקון 140 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-160 רוכב תיקון 160 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-180 רוכב תיקון 180 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-63 רוכב תיקון 63 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-75 רוכב תיקון 75 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495200-90 רוכב תיקון 90 F מ"מ 495200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-110X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 110X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-110X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 110X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-110X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 110X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-110X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 110X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-110X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 110X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-125X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 125X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-125X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 125X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-125X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 125X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-125X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 125X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-140X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 140X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-140X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 140X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-140X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 140X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-140X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 140X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X110 רוכב מסעף ריתוך F 160X110 אלכסנדרוביץ יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 160X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 160X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 160X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 160X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-160X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 160X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-180X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 180X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-180X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 180X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-180X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 180X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-180X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 180X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-180X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 180X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-200X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 200X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-200X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 200X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-225X110 רוכב מסעף ריתוך 495800 F 225X110 אלכסנדרוביץ יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-225X160 רוכב מסעף ריתוך 495800 F 225X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-225X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 225X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-225X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 225X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-250X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-250X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-280X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 280-90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-63X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-63X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-63X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 63X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-63X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 63X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-75X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 75X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-75X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 75X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-75X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 75X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-75X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 75X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-90X32 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 90X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-90X40 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 90X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-90X50 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 90X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-90X63 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 90X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA495800-90X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 90X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-200X110 רוכב מסעף ריתוך 4958 F 200X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-250-400X110 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-400X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-250-400X125 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-400X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-250-400X160 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-400X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-250-400X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 250-400X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-315X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 315X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-450-800X110 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 450-800X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-450-800X160 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 450-800X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA49580-450-800X90 רוכב מסעף ריתוך 495804 F 450-800X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4958T-63X1 רוכב מעבר ה.פ. 4958T 63X1" PE יח'
+
-
הוסף
+ PLA4958T-63X1-1/2 רוכב מעבר ה.פ. 4958T 63X1-1/2" PE יח'
+
-
הוסף
+ PLA4958T-90X1 רוכב מעבר ה.פ. 4958T 90X1" PE יח'
+
-
הוסף
+ PLA4958T-90X1-1/2 רוכב מעבר ה.פ. 4958T 90X1-1/2" PE יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-110X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 110X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-110X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 110X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-110X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 110X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-125X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 125X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-125X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 125X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-125X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 125X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-125X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 125X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-140X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 140X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-140X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 140X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-140X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 140X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-140X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 140X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-160X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 160X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-160X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 160X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-160X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 160X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-160X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 160X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-180X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 180X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-180X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 180X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-180X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 180X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-180X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 180X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-200X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 200X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-225X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 225X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-225X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 225X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-250X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 250X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-250X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 250X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-40X20 רוכב דקר ריתוך 496300 F 40X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-40X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 40X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-50X20 רוכב דקר ריתוך 496300 F 50X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-50X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 50X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-63X20 רוכב דקר ריתוך 496300 F 63X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-63X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-63X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-63X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 63X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-63X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 63X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-75X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 75X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-75X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 75X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-75X50 רוכב דקר ריתוך 496300 F 75X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-90X32 רוכב דקר ריתוך 496300 F 90X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-90X40 רוכב דקר ריתוך 496300 F 90X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA496300-90X63 רוכב דקר ריתוך 496300 F 90X63 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזר ריתוך

קוטר

קוטר צינור לרוכב

דרג לחץ

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME