English
מסעפי T

מסעפי T

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA490400-110X110 מסעף ריתוך 490400 F 110X110X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-125X125 מסעף ריתוך 490400 F 125X125X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-160X160 מסעף ריתוך 490400 F 160X160X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-180X180 מסעף ריתוך 490400 F 180X180X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-200X200 מסעף ריתוך 490400 F 200X200X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-20X20 מסעף ריתוך 490400 F 20X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-225X225 מסעף ריתוך 490400 F 225X225X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-250X250 מסעף ריתוך 490400 F 250X250X250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-25X25 מסעף ריתוך 490400 F 25X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-32X32 מסעף ריתוך 490400 F 32X32X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-40X40 מסעף ריתוך 490400 F 40X40X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-50X50 מסעף ריתוך 490400 F 50X50X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-63X63 מסעף ריתוך 490400 F 63X63X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-75X75 מסעף ריתוך 490400 F 75X75X75 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490400-90X90 מסעף ריתוך 490400 F 90X90X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-110X63 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 110X63X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-110X75 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 110X75X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-110X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 110X90X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-125X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 125X110X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-125X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 125X90X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-160X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 160X110X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-160X125 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 160X125X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-160X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 160X90X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-180X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 180X110X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-180X125 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 180X125X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-180X140 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 180X140X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-180X160 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 180X160X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-180X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 180X90X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-200X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 200X110X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-200X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 200X90X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-225X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 225X110X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-225X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 225X90X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-250X110 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 250X110X250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-250X90 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 250X90X250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-32X20 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 32X20X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-32X25 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 32X25X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-40X20 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 40X20X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-40X25 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 40X25X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-40X32 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 40X32X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-50X20 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 50X20X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-50X32 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 50X32X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-50X40 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 50X40X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-63X20 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 63X20X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-63X32 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 63X32X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-63X40 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 63X40X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-63X50 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 63X50X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-75X63 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 75X63X75 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491400-90X63 מסעף מעבר ריתוך 491400 F 90X63X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-40X32 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 40X32-32X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-50X25 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 50X25-50X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-50X40 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 50X40-50X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-63X25 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 63X25-63X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-63X32 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 63X32-63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492400-63X40 הסתעפות מעבר 2 יציאות 492400 63X40-63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-110X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 110X2-1/2"X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-110X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 110X3"X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-110X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 110X4"X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-125X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 125X2-1/2"X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-125X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 125X3"X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-125X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 125X4"X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-160X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 160X2-1/2"X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-160X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 160X3"X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-160X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 160X4"X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-160X6 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 160X6"X160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-180X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 180X2-1/2"X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-180X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 180X3"X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-180X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 180X4"X180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-200X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 200X2-1/2"X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-200X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 200X3"X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-200X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 200X4"X200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-225X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 225X2-1/2"X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-225X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 225X3"X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-225X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 225X4"X225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-250X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 250X3"X250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-250X4 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 250X4"X250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-90X2-1/2 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 90X2-1/2"X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA499400-90X3 מסעף ריתוך 90 מאוגן 499400 90X3"X90 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזר ריתוך

קוטר

קוטר מעבר

מרחק בין מרכזי חורים

מספר קדחים

חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME