English
מצמדים (מופות)

מצמדים (מופות)

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA450100-110 מצמד דו כיווני ריתוך 450104 F 110 PN25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA450100-225 מצמד דו כיווני ריתוך 450104 F 225 PN25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-110 מצמד דו כיווני 110 קל לדרג 460100 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-140 מצמד דו כיווני 140 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-160 מצמד דו כיווני 160 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-180 מצמד דו כיווני 180 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-200 מצמד דו כיווני 200 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-225 מצמד דו כיווני 225 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-250 מצמד דו כיווני 250 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-280 מצמד דו כיווני 280 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-315 מצמד דו כיווני 315 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-355 מצמד דו כיווני 355 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-40 מצמד דו כיווני 40 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-400 מצמד דו כיווני 400 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-450 מצמד דו כיווני 450 קל לדרג 460103 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-500 מצמד דו כיווני 500 קל לדרג 460103 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-560 מצמד דו כיווני 560 קל לדרג 460103 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-63 מצמד דו כיווני 63 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-630 מצמד דו כיווני 630 קל לדרג 460103 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-710 מצמד דו כיווני 710 קל לדרג 460103 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-75 מצמד דו כיווני 75 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA460100-90 מצמד דו כיווני 90 קל לדרג 460104 F 10 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-110 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-125 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-140 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 140 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-16 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-160 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 160 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-180 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 180 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-20 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-200 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-225 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-25 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-250 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 250 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-280 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 280 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-315 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 315 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-32 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-355 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 355 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-40 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-400 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-450 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 450 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-50 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-500 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-560 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 560 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-63 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-630 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 630 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-710 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 710 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-75 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 75 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-800 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 800 יח'
+
-
הוסף
+ PLA490100-90 מצמד דו כיווני ריתוך 490100 F 90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4901-32 מצמד דו כיווני ארוך 4901L4 F 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4901-40 מצמד דו כיווני ארוך 4901L4 F 40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4901-50 מצמד דו כיווני ארוך 4901L4 F 50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4901-63 מצמד דו כיווני ארוך 4901L4 F 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-110X63 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 110X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-110X90 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 110X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-125X110 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 125X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-125X90 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 125X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-160X110 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 160X110 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-160X125 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 160X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-160X90 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 160X90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-180X125 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 180X125 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-20X16 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 20X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-25X20 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 25X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-32X20 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 32X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-32X25 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 32X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-40X25 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 40X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-40X32 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 40X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-50X25 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 50X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-50X32 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 50X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-50X40 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 50X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-63X32 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-63X40 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-63X50 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 63X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-75X63 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 75X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-90X50 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 90X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-90X63 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 90X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA491100-90X75 מצמד מעבר ריתוך 491100 F 90X75 יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-20X1/2 מעבר ריתוך "20X1/2 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-25X3/4 מעבר ריתוך "25X3/4 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-32X1 מעבר ריתוך "32X1 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-32X1/2 מעבר ריתוך "32X1/2 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-32X1-1/2 מעבר ריתוך "32X1-1/2 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-32X1-1/4 מעבר ריתוך "32X1-1/4 ח.תיקון 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-32X3/4 מעבר ריתוך ה.ח "32X3/4 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-40X1 מעבר ריתוך ה.ח "40X1 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-40X1-1/2 מעבר ריתוך ה.ח "40X1-1/2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-40X1-1/4 מעבר ריתוך ה.ח "40X1-1/4 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-40X2 מעבר ריתוך ה.ח "40X2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-50X1 מעבר ריתוך ה.ח "50X1 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-50X1-1/2 מעבר ריתוך ה.ח "50X1-1/2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-50X2 מעבר ריתוך ה.ח "50X2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-63X1-1/2 מעבר ריתוך ה.ח "63X1-1/2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-63X1-1/4 מעבר ריתוך ה.ח "63X1-1/4 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-63X2 מעבר ריתוך ה.ח "63X2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-75X2 מעבר ריתוך ה.ח "75X2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-75X2-1/2 מעבר ריתוך ה.ח "75X2-1/2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA492100-90X2 מעבר ריתוך ה.ח "90X2 פליז 492100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-32X1 מעבר ריתוך ה.פ "32X1 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-32X1-1/2 מעבר ריתוך ה.פ "32X1-1/2 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-32X3/4 מעבר ריתוך ה.פ "32X3/4 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-40X1 מעבר ריתוך ה.פ "40X1 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-40X1-1/2 מעבר ריתוך ה.פ "40X1-1/2 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-40X1-1/4 מעבר ריתוך ה.פ "40X1-1/4 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-50X1-1/2 מעבר ריתוך ה.פ "50X1-1/2 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-50X2 מעבר ריתוך ה.פ "50X2 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA493100-63X2 מעבר ריתוך ה.פ "63X2 פליז 493100 F יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-20X3/4 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-25X1 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-25X3/4 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-32X1 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-32X1-1/4 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 32X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-40X1-1/2 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-63X2 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA494100-63X2-1/2 מעבר רקורד ה. פנימית פליז "494100 63X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA4941-40X1-1/4 מעבר רקורד 40X1-1/4 F ח.תיקון 4941M יח'
+
-
הוסף
+ PLA4941-63X2 מעבר רקורד 63X2 F ח.תיקון 4941M יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-20X1/2 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "497100 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-25X3/4 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "497100 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-32X1 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "497100 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-40X1 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "497100 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-40X1-1/2 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "4971 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-50X1-1/2 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "4971 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA497100-63X2 מצמד מעבר-הברגה חיצונית פוליאטילן "497100 63X2 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזר ריתוך

קוטר

קוטר מעבר

קוטר תבריג מעבר

דרג לחץ

חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME