English
ברזים ושסתומים PVC

ברזים ושסתומים PVC

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA11061-3 אל חוזר הב מרידור 110610 3 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11070-225 אל חוזר קלפה ללא קפיץ 11070 ק.225 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11070-75 אל חוזר קלפה ללא קפיץ 11070 ק.75 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11070-90 אל חוזר קלפה ללא קפיץ 11070 ק.90 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-16 אל חוזר הד מרידור 110800 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-20 אל חוזר הד מרידור 110800 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-25 אל חוזר הד מרידור 110800 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-32 אל חוזר הד מרידור 110800 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-40 אל חוזר הד מרידור 110800 40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-50 אל חוזר הד מרידור 110800 50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11080-63 אל חוזר הד מרידור 110800 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-1 אל חוזר הב מרידור 110800 1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-1/2 אל חוזר הב מרידור 110810 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-1-1/2 אל חוזר הב מרידור 110810 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-1-1/4 אל חוזר הב מרידור 110810 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-2 אל חוזר הב מרידור 110810 2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11081-3/4 אל חוזר הב מרידור 110810 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11140-110 ברז כדורי מריד 2 110 רקורד 11140 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11140-75 ברז כדורי מריד 2 75 רקורד 11140 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11140-90 ברז כדורי מריד 2 90 רקורד 11140 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11141-2-1/2 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 2-1/2 מרידור 11141 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11141-3 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 3 מרידור 111410 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11141-4 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 4 מרידור 11141 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-16 ברז כדורי מריד 2 16 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-20 ברז כדורי מריד 2 20 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-25 ברז כדורי מריד 2 25 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-32 ברז כדורי מריד 2 32 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-40 ברז כדורי מריד 2 40 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-50 ברז כדורי מריד 2 50 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11150-63 ברז כדורי מריד 2 63 רקורד 111500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-1 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 1 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-1/2 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 1/2 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-1-1/2 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 1-1/2 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-1-1/4 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 1-1/4 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-2 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 2 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11151-3/4 ברז כדורי 2 רקורד-הברגה 3/4 מרידור 11151 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11170-20 ברז כדורי 2 רקורד למים/הדבקה ק.11170 PN16 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11170-25 ברז כדורי 2 רקורד למים/הדבקה ק.11170 PN16 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11170-32 ברז כדורי 2 רקורד למים/הדבקה ק.11170 PN16 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11170-63 ברז כדורי 2 רקורד למים/הדבקה ק.11170 PN16 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11171-1/2 ברז כדורי 2 רקורד למים/הברגה "11171 PN16 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11171-2 ברז כדורי 2 רקורד למים/הברגה "11171 PN16 2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11171-3 ברז כדורי 2 רקורד למים/הברגה "11171 PN16 3 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11171-4 ברז כדורי 2 רקורד למים/הברגה "11171 PN16 4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-16 ברז כדורי 2 רקורד 16 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-20 ברז כדורי 2 רקורד 20 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-25 ברז כדורי 2 רקורד 25 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-32 ברז כדורי 2 רקורד 32 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-40 ברז כדורי 2 רקורד 40 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-50 ברז כדורי 2 רקורד 50 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-63 ברז כדורי 2 רקורד 63 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11240-90 ברז כדורי 2 רקורד 90 מרידור 112400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-1 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 1' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-1/2 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 1/2' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-1-1/2 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 1-1/2' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-1-1/4 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 1-1/4' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-2 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 2' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-3/4 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 3/4' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11241-3/8 ברז כדורי 2 PVCר' הברגה בי-סטופ 3/8' 11241 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11340-110 ברז כדורי מרידור 1 110 רקורד 113400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11340-75 ברז כדורי מרידור 1 75 רקורד 113400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11340-90 ברז כדורי מרידור 1 90 רקורד 113400 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11341-2-1/2 ברז כדורי 2-1/2 רקורד-הברגה 2 מר 11341 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11341-3 ברז כדורי 3 רקורד-הברגה 2 מר 11341 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11341-4 ברז כדורי 4 רקורד-הברגה 2 מר 11341 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-16 ברז כדורי מרידור 1 16 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-20 ברז כדורי מרידור 1 20 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-25 ברז כדורי מרידור 1 25 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-32 ברז כדורי מרידור 1 32 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-40 ברז כדורי מרידור 1 40 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-50 ברז כדורי מרידור 1 50 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11350-63 ברז כדורי מרידור 1 63 רקורד 113500 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-1 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-1/2 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1/2 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-1-1/2 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1-1/2 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-1-1/4 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1-1/4 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-2 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 2 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-3/4 ברז כדורי 3/4 רקורד-הברגה 1 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11351-3/8 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 3/8 מר 11351 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11361-1 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1 חוץ פנים 11361 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11361-1/2 ברז כדורי 1 רקורד חוץ-פנים/הברגה 1/2 11361 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11361-1-1/2 ברז כדורי 1 רקורד-הברגה 1-1/2 חוץ פנים 11361 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11361-2 ברז כדורי 1 רקורד הברגה 2 חוץ פנים 11361 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11361-3/4 ברז כדורי 1 רקורד 3/4 חוץ-פנים/הברגה 11361 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-110 ברז פרפר מרידור 11800 110X4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-125 ברז פרפר מרידור 11800 125X140X5 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-160 ברז פרפר מרידור 11800 160X6 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-200 ברז פרפר מרידור 11800 200X8 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-75 ברז פרפר מרידור 11800 75X21/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA11800-90 ברז פרפר מרידור 11800 90X3 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5048-50 הסתעפות 90 אל-חוזר-הדבקה 50 50408 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

סוג ברז PVC

חיבור קצה

לחץ עבודה מקסימאלי (BAR)

קוטר

מאפיין

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME