English
מחברי לחיצה - סילבר (סדרה 14)

מחברי לחיצה - סילבר (סדרה 14)

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA14003-20X16 טבעת לבנה 20X16(סילבר) 140030 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14003-25 טבעת לבנה 25(סילבר) 140030 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14003-32 טבעת לבנה 32(סילבר) 140030 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14003-40 טבעת לבנה 40(סילבר) 140030 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14003-63 טבעת לבנה 63(סילבר) 140030 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-16 אום לאביזרים 16 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-25 אום לאביזרים 25 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-32 אום לאביזרים 32 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-40 אום לאביזרים 40 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-50 אום לאביזרים 50 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14004-63 אום לאביזרים 63 (סילבר) 140040 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-20 תותב שחור 20(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-25 תותב שחור 25(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-32 תותב שחור 32(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-40 תותב שחור 40(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-50 תותב שחור 50(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14005-63 תותב שחור 63(סילבר) 140050 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-16X16 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 16 X 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-20X20 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 20 X 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-25X25 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 25 X 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-32X32 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 32 X 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-40X40 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 40 X 40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-50X50 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 50 X 50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14010-63X63 מצמד דו-כווני (סילבר) 140100 63 X 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-32X1 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-32X3/4 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-40X1 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-50X1-1/2 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-50X2 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-63X1-1/2 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 63X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1401-63X2 רקורד דו-כווני מושלם (סילבר) "1401M0 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-16X1/2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-16X3/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-16X3/8 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 16X3/8 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-20X1 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 20X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-20X1/2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-20X3/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-25X1 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-25X1/2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-25X3/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-32X1 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-32X1-1/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 32X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-32X3/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-40X1 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-40X1-1/2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-40X1-1/4 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-50X1-1/2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-50X2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14020-63X2 מצמד הברגה חיצונית (סילבר) "140200 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1402R-2X2 רקורד(סילבר) הברגה חוץ/חוץ "1402R 2"X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-16X1/2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-16X3/4 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-20X1 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 20X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-20X1/2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-20X3/4 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-25X1 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-25X3/4 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-32X3/4 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-40X1 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-40X1-1/2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-40X1-1/4 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-50X1-1/2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-50X2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14030-63X2 מצמד הברגה פנימית (סילבר) "140300 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-16X16 הסתעפות 90(סילבר) 140400 16X16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-20X20 הסתעפות 90(סילבר) 140400 20X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-25X25 הסתעפות 90(סילבר) 140400 25X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-32X32 הסתעפות 90(סילבר) 140400 32X32X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-40X40 הסתעפות 90(סילבר) 140400 40X40X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-50X50 הסתעפות 90(סילבר) 140400 50X50X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14040-63X63 הסתעפות 90(סילבר) 140400 63X63X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-16X16 זוית 90(סילבר) 140500 16 X 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-20X20 זוית 90(סילבר) 140500 20 X 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-25X25 זוית 90(סילבר) 140500 25 X 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-32X32 זוית 90(סילבר) 140500 32 X 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-40X40 זוית 90(סילבר) 140500 40 X 40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-50X50 זוית 90(סילבר) 140500 50 X 50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14050-63X63 זוית 90(סילבר) 140500 63 X 63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-32X20 מצמד מעבר (סילבר) 141100 32 X 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-32X25 מצמד מעבר (סילבר) 141100 32X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-40X32 מצמד מעבר (סילבר) 141100 40X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-50X25 מצמד מעבר (סילבר) 141100 50X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-50X32 מצמד מעבר (סילבר) 141100 50X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-50X40 מצמד מעבר (סילבר) 141100 50X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-63X25 מצמד מעבר (סילבר) 141100 63X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-63X32 מצמד מעבר (סילבר) 141100 63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-63X40 מצמד מעבר (סילבר) 141100 63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14110-63X50 מצמד מעבר (סילבר) 141100 63X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14120-25 אביזר קצה (סילבר) 25 141200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14120-32 אביזר קצה (סילבר) 32 141200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14120-40 אביזר קצה (סילבר) 40 141200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14120-50 אביזר קצה (סילבר) 50 141200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14120-63 אביזר קצה (סילבר) 63 141200 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-16X1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 16X1/2"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-16X3/4 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 16X3/4"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-20X1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 20X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-20X3/4 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 20X3/4"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-25X1 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 25X1"X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-25X1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 25X1/2"X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-25X3/4 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 25X3/4"X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-32X1 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 32X1"X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-32X1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 32X1/2"X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-32X3/4 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 32X3/4"X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-40X1 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 40X1"X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-40X1-1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 14140 40X1-1/2X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-40X1-1/4 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 14140 40X1-1/4X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-50X1-1/2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 14140 50X1-1/2X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14140-50X2 הסתעפות הברגה פנימית 90(סילבר) 141400 50X2"X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-16X1/2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 16 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-20X1/2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 20 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-20X3/4 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 20 X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-25X1/2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-25X3/4 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-32X1 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-32X1-1/4 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 32X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-32X3/4 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-40X1-1/2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-50X1-1/2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-50X2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14150-63X2 זוית הברגה פנימית 90(סילבר) "141500 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA1415R-2X2 רקורד זוית(סילבר)ה. חוץ/פנים "1415R0 2"X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-25X20 הסתעפות מעבר סילבר 143400 25X20X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-32X20 הסתעפות מעבר סילבר 143400 32X20X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-32X25 הסתעפות מעבר סילבר 143400 32X25X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-40X32 הסתעפות מעבר סילבר 143400 40X32X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-50X25 הסתעפות מעבר סילבר 143400 50X25X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-50X32 הסתעפות מעבר סילבר 143400 50X32X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-50X40 הסתעפות מעבר סילבר 143400 50X40X50 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-63X32 הסתעפות מעבר סילבר 143400 63X32X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-63X40 הסתעפות מעבר סילבר 143400 63X40X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14340-63X50 הסתעפות מעבר סילבר 143400 63X50X63 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14650-20X1/2 זוית דשא (סילבר)ה. פנימית "146500 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14650-25X1/2 זוית דשא (סילבר)ה. פנימית "146500 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14650-25X3/4 זוית דשא (סילבר)ה. פנימית "146500 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-16X1/2 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-16X3/4 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-20X1/2 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-20X3/4 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-25X1/2 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-25X3/4 הסתעפות סילבר ה.חיצונית "148400 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-32X3/4 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-40X1 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-40X1-1/2 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-40X1-1/4 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-50X2 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14840-63X2 הסתעפות 90 ה.חיצונית (סילבר)"148400 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-16X1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-16X3/4 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-20X1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-20X3/4 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-25X1 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-25X1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 25X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-25X3/4 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-32X1 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-32X1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 32X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-32X3/4 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-40X1 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-40X1-1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-40X1-1/4 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-50X1-1/2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14850-63X2 זוית הברגה חיצונית 90(סילבר) "148500 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-32X1 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-32X3/4 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-40X1 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-40X1-1/4 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 40X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-50X1 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 50X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-50X1-1/4 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 50X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-50X2 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-63X1 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 63X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-63X1-1/2 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 63X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-63X1-1/4 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 63X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-63X2 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14890-63X2-1/2 אום למתאם תבריג (סילבר)"148940 63X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-25X20 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 25X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-32X20 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 32X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-32X25 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 32X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-40X32 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 40X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-50X25 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 50X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-50X32 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 50X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-50X40 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 50X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-63X32 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 63X32 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14930-63X40 ערכת הפחתת קוטר לאביזרי סילבר 149300 63X40 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-32X1 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-32X3/4 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-40X1 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 40X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-40X1-1/2 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 40X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-50X1-1/2 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 50X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-50X2 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 50X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-63X1-1/2 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 63X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA14980-63X2 קיט לרקורד מושלם (סילבר) "1498M0 63X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-25X1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"25X1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-25X3/4 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"25X3/4 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-32X1 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"32X1 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-32X1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"32X1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-32X3/4 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"32X3/4 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-40X1 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"40X1 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-40X1-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"40X1-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-50X1 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"50X1 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-50X1-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"50X1-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-50X1-1/4 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"50X1-1/4 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-50X2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"50X2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-63X1 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"63X1 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-63X1-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"63X1-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-63X1-1/4 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"63X1-1/4 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-63X2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"63X2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-63X2-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"63X2-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-75X1-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"75X1-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-75X2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"75X2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-75X2-1/2 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"75X2-1/2 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
+ PLA7891-75X3 מתאם תבריג חוץ (סילבר)"75X3 פלסאון 078901 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מחברי לחיצה

קוטר

קוטר מעבר

קוטר תבריג מעבר

חיבור קצה

סוג חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME