English
אביזרי תבריג PP (סדרה 5)

אביזרי תבריג PP (סדרה 5)

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ PLA5017-1 מופה הברגה פנימית "1"X1 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5017-1/2 מופה הברגה פנימית "1/2"X1/2 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5017-1-1/2 מופה הברגה פנימית "1-1/2"X1-1/2 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5017-1-1/4 מופה הברגה פנימית "1-1/4"X1-1/4 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5017-2 מופה הברגה פנימית "2"X2 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5017-3/4 מופה הברגה פנימית "3/4"X3/4 פלסאון 050107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/2X1 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "050207 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/2X1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/2X1-1/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/2X3/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/4X1 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/4X1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1-1/4X3/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1X1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-1X3/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2-1/2X2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2-1/2"X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2X1 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2X1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2X1-1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2X1-1/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-2X3/4 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-3/4X1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-3X1 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 3"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-3X1-1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 3"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-3X2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 3"X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-3X2-1/2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 3"X2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-4X2 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 4"X2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5027-4X3 מעבר הברגה חוץ/פנים (בושינג) "50207 4"X3 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-1 מסעף הברגה פנימית "1"X1"X1 פלסאון 050407 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-1/2 מסעף הברגה פנימית "1/2"X1/2"X1/2 פלסאון 050407 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-1-1/2 מסעף הברגה פנימית "050407 1-1/2"X1-1/2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-1-1/4 מסעף הברגה פנימית "050407 1-1/4"X1-1/4"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-2 מסעף הברגה פנימית "2"X2"X2 פלסאון 050407 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5047-3/4 מסעף הברגה פנימית "3/4"X3/4"X3/4 פלסאון 050407 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-1 זוית 90 הברגה פנימית "1 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-1/2 זוית 90 הברגה פנימית "1/2 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-1-1/2 זוית 90 הברגה פנימית "1-1/2 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-1-1/4 זוית 90 הברגה פנימית "1-1/4 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-2 זוית 90 הברגה פנימית "2 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5057-3/4 זוית 90 הברגה פנימית "3/4 פלסאון 050507 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/2X1 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/2X1/2 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/2X1-1/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/2X3/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/4X1 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/4"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/4X1/2 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1-1/4X3/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1-1/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1X1/2 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-1X3/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 1"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-2X1 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 2"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-2X1/2 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-2X1-1/2 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 2"X1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-2X1-1/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 2"X1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-2X3/4 ניפל מעבר הברגה חיצונית "050605 2"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5065-3/4X1/2 ניפל מעבר הברגה חיצנוית "050605 3/4"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-1 ניפל כפול הברגה חיצונית "1 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-1/2 ניפל כפול הברגה חיצונית "1/2 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-1-1/2 ניפל כפול הברגה חיצונית "1-1/2 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-1-1/4 ניפל כפול הברגה חיצונית "1-1/4 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-2 ניפל כפול הברגה חיצונית "2 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5067-3/4 ניפל כפול הברגה חיצונית "3/4 פלסאון 050607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-1 כיפה הברגה פנימית "1 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-1/2 כיפה הברגה פנימית "1/2 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-1-1/2 כיפה הברגה פנימית "1-1/2 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-1-1/4 כיפה הברגה פנימית "1-1/4 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-2 כיפה הברגה פנימית "2 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5077-3/4 כיפה הברגה פנימית "3/4 פלסאון 050707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5117-3/4X1/2 מופה מעבר הברגה פנימית "3/4"X1/2 פלסאון 051107 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5150-1/2X1/2 זוית "סטריט" הברגה חוץ/פנים(שחור)"51507 1/2"X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5150-1X1 זוית "סטריט" הברגה חוץ/פנים(שחור)"51507 1"X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5150-3/4X3/4 זוית "סטריט" הברגה חוץ/פנים(שחור)"51507 3/4"X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-1/2X1/2 זקף לממטיר "1/2"X1/2 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-1-1/2X1-1/2 זקף לממטיר "1-1/2"X1-1/2 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-1-1/2X1-1/4 זקף לממטיר "1-1/2"X1-1/4 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-1-1/4X1-1/4 זקף לממטיר "1-1/4"X1-1/4 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-3/4X1/2 זקף לממטיר "3/4"X1/2 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5167-3/4X3/4 זקף לממטיר "3/4"X3/4 פלסאון 051607 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B0-1/2 אום למחבר יציאה ממיכל 516B.05 1/2" B יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-1 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 1" P.P פלסאון 0516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-1/2 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 1/2" P.P פלסאון 516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-1-1/2 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 1-1/2" P.P פלסאון 516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-1-1/4 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 1-1/4" P.P פלסאון 516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-2 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 2" P.P פלסאון 516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B-3/4 מחבר יציאה ממיכל "B" גוף 3/4" P.P פלסאון 516B9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-1 אטם למחבר יציאה ממיכל "1" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-1/2 אטם למחבר יציאה ממיכל "1/2" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-1-1/2 אטם למחבר יציאה ממיכל "1-1/2" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-1-1/4 אטם למחבר יציאה ממיכל "1-1/4" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-2 אטם למחבר יציאה ממיכל "2" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516B6-3/4 אטם למחבר יציאה ממיכל "3/4" "B פלסאון 516B.60 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516V-1 מחבר יציאה ממיכל "V" גוף ניילון "1 פלסאון 516V9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516V-1/2 מחבר יציאה ממיכל "V" גוף 1/2" PP פלסאון 0516V9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516V-1-1/2 מחבר יציאה ממיכל "V" גוף ניילון "0516V9 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516V-2 מחבר יציאה ממיכל "V" גוף ניילון "2 פלסאון 0516V9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA516V-3/4 מחבר יציאה ממיכל "V" גוף 3/4" PP פלסאון 0516V9 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-1 פקק הברגה חוץ "1 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-1/2 פקק הברגה חוץ "1/2 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-1-1/2 פקק הברגה חוץ "1-1/2 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-1-1/4 פקק הברגה חוץ "1-1/4 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-2 פקק הברגה חוץ "2 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-3/4 פקק הברגה חוץ "3/4 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
+ PLA5177-3/8 פקק הברגה חוץ "3/8 פלסאון 051707 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזרי תבריג PP

קוטר

קוטר מעבר

סוג חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME