English
רב שכבתית

רב שכבתית

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ GM0116160 מקשר לחיצה מולטיגול 16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM0120160 מקשר לחיצה מולטיגול 20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM0120200 מקשר לחיצה מולטיגול 20-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM0125200 מקשר לחיצה מולטיגול 25-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM0125250 מקשר לחיצה מולטיגול 25-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM0132250 מקשר לחיצה מולטיגול 32-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM0132320 מקשר לחיצה מולטיגול 32-32 יח'
+
-
הוסף
+ GM0216050 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0220050 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0220070 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM0225070 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM0225100 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "25X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM0232100 מקשר לחיצה מולטיגול חוץ "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM0316050 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0320050 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0320070 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM0325070 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM0325100 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "25X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM0332100 מקשר לחיצה מולטיגול פנים "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM0416050 מקשר רקורד לחיצה מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0420050 מקשר רקורד לחיצה מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM0420070 מקשר רקורד לחיצה מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM0425070 מקשר רקורד לחיצה מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM1016160 זוית לחיצה מולטיגול 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ GM1020200 זוית לחיצה מולטיגול 20X20 יח'
+
-
הוסף
+ GM1025250 זוית לחיצה מולטיגול 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ GM1032320 זוית לחיצה מולטיגול 32X32 יח'
+
-
הוסף
+ GM1116050 זוית לחיצה מולטיגול פנים "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM1120050 זוית לחיצה מולטיגול פנים "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM1120070 זוית לחיצה מולטיגול פנים "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM1125070 זוית לחיצה מולטיגול פנים "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM1132100 זוית לחיצה מולטיגול פנים "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM1216050 זוית לחיצה מולטיגול חוץ "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM1220050 זוית לחיצה מולטיגול חוץ "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM1220070 זוית לחיצה מולטיגול חוץ "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM1225070 זוית לחיצה מולטיגול חוץ "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM1232100 זוית לחיצה מולטיגול חוץ "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ GM2016166 הסתעפות לחיצה מולטיגול 16-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2016206 הסתעפות לחיצה מולטיגול 16-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020160 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-16-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020166 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020200 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-20-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020206 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020250 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2020256 הסתעפות לחיצה מולטיגול 20-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025160 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-16-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025165 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-16-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025166 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025200 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-20-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025205 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025206 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025250 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025255 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-25-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025256 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2025325 הסתעפות לחיצה מולטיגול 25-32-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032165 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-16-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032202 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-20-32 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032205 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032250 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032252 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-25-32 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032255 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-25-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032256 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032310 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-32-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032311 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-32-25 יח'
+
-
הוסף
+ GM2032322 הסתעפות לחיצה מולטיגול 32-32-32 יח'
+
-
הוסף
+ GM2100001 מתקן לקיר גבס מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM2116056 הסתעפות לחיצה מולטיגול חוץ 16-"16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM2120050 הסתעפות לחיצה מולטיגול חוץ 20-"20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM2120052 הסתעפות לחיצה מולטיגול חוץ "16-20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM2120070 הסתעפות לחיצה מולטיגול חוץ 20-"20-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM2125075 הסתעפות לחיצה מולטיגול חוץ 25-"25-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM2225075 הסתעפות לחיצה מולטיגול פנים 25-"25-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM3016050 תושבת בודדת מולטיגול "16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM3020050 תושבת בודדת מולטיגול "20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM3020070 תושבת בודדת מולטיגול "20-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM3025070 תושבת בודדת מולטיגול "25-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ GM3116056 תושבת כפולה 165 לחיצה מולטיגול 16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM3120050 תושבת כפולה 165 לחיצה מולטיגול 20-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM3120056 תושבת כפולה 165 לחיצה מולטיגול 20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM3160520 תושבת כפולה 165 לחיצה מולטיגול 16-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM3216056 תושבת כפולה 90 לחיצה מולטיגול 16-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM3220050 תושבת כפולה 90 לחיצה מולטיגול 20-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM3220053 תושבת כפולה 90 לחיצה מולטיגול 20-16 יח'
+
-
הוסף
+ GM3220056 תושבת כפולה 90 לחיצה מולטיגול 16-20 יח'
+
-
הוסף
+ GM3316160 תושבת צלב מולטיגול לחיצה "16-16-20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM3316206 תושבת צלב מולטיגול לחיצה "16-20-16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM3320166 תושבת צלב מולטיגול לחיצה "20-16-16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM4016050 תושבת לקיר מולטיגול "16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM4020050 תושבת לקיר מולטיגול "20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM4116050 תושבת כפולה לקיר מולטיגול 16-"16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM4120050 תושבת כפולה לקיר מולטיגול 20-"20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ GM761620 צינור מולטיגול 16 עם בידוד טרמי מא
+
-
הוסף
+ GM762020 צינור מולטיגול 20 עם בידוד טרמי מא
+
-
הוסף
+ GM9000002 מכשיר לחיצה חשמלי מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM9000003 מכשיר לחיצה קצר MAP1 נטען מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM9010001 מכשיר לחיצה ידני מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM9100016 לחצנית למכשיר לחיצה ח. מולטיגול 16 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9100020 לחצנית למכשיר לחיצה ח. מולטיגול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9100025 לחצנית למכשיר לחיצה ח. מולטיגול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9100032 לחצנית למכשיר לחיצה ח. מולטיגול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9110016 לחצנית למכשיר לחיצה י. מולטיגול 16 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9110020 לחצנית למכשיר לחיצה י. מולטיגול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9200016 צבת לחיצה למכשיר חשמלי מולטיגול 16 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9200020 צבת לחיצה למכשיר חשמלי מולטיגול 20 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9200025 צבת לחיצה למכשיר חשמלי מולטיגול 25 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9200032 צבת לחיצה למכשיר חשמלי מולטיגול 32 מ"מ יח'
+
-
הוסף
+ GM9200099 צבת לחיצה אוניברסלית מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM930507 מחלק 3/4 3 יציאות 16 מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM94212030 מזמרה לחיתוך מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM950000 אוגן כפול מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GM950002 אוגן בודד מולטיגול יח'
+
-
הוסף
+ GMP16 צינור מולטיגול 16 שחור מא
+
-
הוסף
+ GMP20 צינור מולטיגול 20 שחור מא
+
-
הוסף
+ GMP25 צינור מולטיגול 25 שחור מא
+
-
הוסף
+ GMP25INS צינור מולטיגול 25 עם בידוד טרמי מא
+
-
הוסף
+ GMP32 צינור מולטיגול 32 שחור מא
+
-
הוסף
+ GMPB16 צינור מולטיגול 16 כחול מא
+
-
הוסף
+ GMPB20 צינור מולטיגול 20 כחול מא
+
-
הוסף
+ GMPR16 צינור מולטיגול 16 אדום מא
+
-
הוסף
+ GMPR20 צינור מולטיגול 20 אדום מא
+
-
הוסף
+ GMPW16 צינור מולטיגול 16 לבן מא
+
-
הוסף
+ GMR0970004 מקדד מעגל לחיצה לצנרת מולטיגול (32-16) יח'
+
-
הוסף
+ GMR0981620 קפיץ לכיפוף צינורות מולטיגול 16X2 יח'
+
-
הוסף
+ GMR0982020 קפיץ לכיפוף צינורות מולטיגול 20X2 יח'
+
-
הוסף
+ GMR0982525 קפיץ לכיפוף צינורות מולטיגול 25X2.5 יח'
+
-
הוסף
+ GMR2016000 תפסניות מולטיגול 16 יח'
+
-
הוסף
+ GMR2020000 תפסניות מולטיגול 20 יח'
+
-
הוסף
+ GMR2024000 תפסניות מולטיגול 25 יח'
+
-
הוסף
+ GMR9210016 צבת מולטיגול לחיצה יעודי 16 למכשיר נטען יח'
+
-
הוסף
+ GMR9210020 צבת מולטיגול לחיצה יעודי 20 למכשיר נטען יח'
+
-
הוסף
+ GMR9210025 צבת מולטיגול לחיצה יעודי 25 למכשיר נטען יח'
+
-
הוסף
+ GMR9210032 צבת מולטיגול לחיצה יעודי 32 למכשיר נטען יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0116160 מקשר פושפיט מולטיגול 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0120200 מקשר פושפיט מולטיגול 20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0125250 מקשר פושפיט מולטיגול 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0132320 מקשר פושפיט מולטיגול 32X32 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0216050 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0220050 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0220070 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0225070 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0225100 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0232100 מקשר חוץ פושפיט מולטיגול "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0316050 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0320050 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0320070 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0325070 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0325100 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-0332100 מקשר פנים פושפיט מולטיגול "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1016160 זוית פושפיט מולטיגול 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1020200 זוית פושפיט מולטיגול 20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1025250 זוית פושפיט מולטיגול 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1032320 זוית פושפיט מולטיגול 32X32 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1116050 זוית פנים פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1120050 זוית פנים פושפיט מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1120070 זוית פנים פושפיט מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1125070 זוית פנים פושפיט מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1132100 זוית פנים פושפיט מולטיגול "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1216050 זוית חוץ פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1220050 זוית חוץ פושפיט מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1220070 זוית חוץ פושפיט מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1225070 זוית חוץ פושפיט מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-1232100 זוית חוץ פושפיט מולטיגול "32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2016166 הסתעפות פושפיט מולטיגול 16X16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2016206 הסתעפות פושפיט מולטיגול 16X20X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020160 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X16X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020166 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020200 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020206 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X20X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020250 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X25X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2020256 הסתעפות פושפיט מולטיגול 20X25X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025160 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X16X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025165 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X16X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025166 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025200 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025205 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X20X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025206 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X20X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025250 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X25X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025255 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025256 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X25X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2025325 הסתעפות פושפיט מולטיגול 25X32X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032165 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X16X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032202 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X20X32 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032205 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X20X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032250 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X25X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032252 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X25X32 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032255 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032310 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X32X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032311 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X32X25 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2032322 הסתעפות פושפיט מולטיגול 32X32X32 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-2120050 הסתעפות חוץ פושפיט מולטיגול 20X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3016050 תושבת לברז פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3020050 תושבת לברז פושפיט מולטיגול "20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3020070 תושבת לברז פושפיט מולטיגול "20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3025070 תושבת לברז פושפיט מולטיגול "25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3116056 תושבת כפולה 165 פושפיט מולטיגול 16X1/2"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3120050 תושבת כפולה 165 פושפיט מולטיגול 20X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3120056 תושבת כפולה 165 פושפיט מולטיגול 20X1/2"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3160520 תושבת כפולה 165 פושפיט מולטיגול 16X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3216056 תושבת כפולה 90 פושפיט מולטיגול 16X1/2"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3220050 תושבת כפולה 90 פושפיט מולטיגול 20X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3220053 תושבת כפולה 90 פושפיט מולטיגול 16X1/2"X20 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-3220056 תושבת כפולה 90 פושפיט מולטיגול 20X1/2"X16 יח'
+
-
הוסף
+ PFM-4016050 תושבת לקיר פושפיט מולטיגול "16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP760295 מקדד S.P 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP760311 מפזז S.P 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP760313 מפזז S.P 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP760314 מפזז S.P 25 יח'
+
-
הוסף
+ SP760315 מפזז S.P 32 יח'
+
-
הוסף
+ SP760325 מפזז משולש S.P 16-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP760371 תפסנית לקיר S.P COMBI 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP760372 תפסנית לקיר S.P COMBI 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP760373 תפסנית לקיר S.P COMBI 25 יח'
+
-
הוסף
+ SP760374 תפסנית לקיר S.P COMBI 32 יח'
+
-
הוסף
+ SP766001 צינור מבודד S.P 16-2.0 מא
+
-
הוסף
+ SP766006 צינור מבודד S.P 20-2.0 מא
+
-
הוסף
+ SP766009 צינור מבודד S.P 25-2.0 מא
+
-
הוסף
+ SP770001B צינור S.P 1/2" 12-16 כחול מא
+
-
הוסף
+ SP770001BL צינור S.P 1/2 12-16 שחור מא
+
-
הוסף
+ SP770001O צינור S.P 1/2" 12-16 כתום מא
+
-
הוסף
+ SP770001W צינור S.P 1/2" 12-16 לבן מא
+
-
הוסף
+ SP770006B צינור S.P 3/4" 16-20 כחול מא
+
-
הוסף
+ SP770006BL צינור S.P 3/4 16-20 שחור מא
+
-
הוסף
+ SP770006O צינור S.P 3/4" 16-20 כתום מא
+
-
הוסף
+ SP770006W צינור S.P 3/4" 16-20 לבן מא
+
-
הוסף
+ SP770009BL צינור S.P 1 25X2.5 שחור מא
+
-
הוסף
+ SP770010BL צינור S.P 1-1/4 32 שחור מא
+
-
הוסף
+ SP770036 תותב פנימי ואום הידוק S.P 20-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770042 תותב פנימי ואום הידוק S.P 16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770044 תותב פנימי ואום הידוק S.P 16-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770047 תותב פנימי ואום הידוק S.P 25-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770049 תותב פנימי ואום הידוק S.P 25-1 יח'
+
-
הוסף
+ SP770051 ניפל כפול 1/2" SP יח'
+
-
הוסף
+ SP770053 ניפל כפול "S.P 1"-1 יח'
+
-
הוסף
+ SP770054 ניפל כפול ארוך "S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770055 ניפל כפול "S.P 3/4"-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770058 ניפל מעבר "S.P 1/2"-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770061 בושינג 1/2פ-1/2ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770062 בושינג 3/4פ-3/4ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770063 בושינג 1פ-1ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770064 בושינג 3/4פ-S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770065 בושינג 1פ-S.P 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770066 בושינג 1/2פ-3/4ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770071 זוית "1/2 ח.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770072 זוית "3/4 ח.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770075 זוית "1/2 פ.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770076 זוית "3/4 פ.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770081 מופה S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770082 מופה S.P 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770091 מסעף ח.ח "S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770092 מסעף ח.ח "S.P 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770093 הסתעפות מעבר "3/4ח-"1/2פ-"3/4ח. S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770094 הסתעפות מעבר "3/4ח-"3/4ח-"1/2פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770095 מסעף ח.ח "S.P 1 יח'
+
-
הוסף
+ SP770096 הסתעפות מעבר "3/4ח-"3/4ח-"3/4פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770098 חיבור T אינטרפוץ S.P 1/2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770200 תושבת בודדת 1/2-1/2 פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770202 תושבת כפולה 180 1/2-1/2פ-S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770203 תושבת כפולה S.P 1/2-1/2-1/2 90 יח'
+
-
הוסף
+ SP770204 תושבת כפולה 180 1/2-3/4פ-S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770205 תושבת צלב 1/2-1/2-1/2 פ. S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770206 תושבת לברז לקיר עץ/פח S.P 16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770207 תושבת צלב 3/4-1/2-3/4 פ. S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770208 תושבת כפולה 180 1/2-3/4פ-S.P 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770209 תושבת כפולה S.P 3/4-1/2-3/4 90 יח'
+
-
הוסף
+ SP770210 תושבת בודדת 3/4-3/4 פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770212 אוגן כפול לסוללה 150 יח'
+
-
הוסף
+ SP770214 אוגן כפול 110 יח'
+
-
הוסף
+ SP770215 אוגן בודד לסוללה יח'
+
-
הוסף
+ SP770217 מכלול גבס לתושבת ברז S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770218 מכלול גבס לכיור S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770219 מכלול גבס לאינטרפוץ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770231 מחלק כניסה 1 ח.פ S.P 3 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770232 מחלק כניסה 1 ח.פ S.P 4 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770233 מחלק כניסה 3/4 ח.פ S.P 2 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770234 מחלק כניסה 3/4 ח.פ S.P 3 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770235 מחלק כניסה 3/4 ח.פ S.P 4 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770242 מחלק כניסה 1 ח.פ S.P 2 X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770243 מחלק כניסה 1 ח.פ S.P 3 X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770282 מחלק כניסה "2 X 1/2 3/4 עם ברז S.P אדום יח'
+
-
הוסף
+ SP770283 מחלק כניסה "3 X 1/2 3/4 עם ברז S.P אדום יח'
+
-
הוסף
+ SP770285 מחלק כניסה "2 X 1/2 1 עם ברז S.P אדום יח'
+
-
הוסף
+ SP770286 מחלק כניסה "3 X 1/2 1 עם ברז S.P אדום יח'
+
-
הוסף
+ SP770340 פקק הברגה חיצונית "S.P 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP770341 פקק הברגה חיצונית "S.P 1 יח'
+
-
הוסף
+ SP770345 פקק הברגה פנימית "S.P 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP770351 פקק לצינור 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP770353 פקק לצינור 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP770354 פקק לצינור 25 יח'
+
-
הוסף
+ SP770401 מזמרה S לחיתוך S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770402 מזמרה V לחיתוך S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770420 קפיץ כיפוף פנימי 16 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770423 קפיץ כיפוף פנימי 25 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770424 קפיץ כיפוף פנימי 20 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770425 קפיץ כיפוף פנימי 32 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770426 קפיץ כיפוף חיצוני 16 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770427 קפיץ כיפוף חיצוני 20 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP770428 קפיץ כיפוף חיצוני 25 לצנרת S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP771036 תותב פנימי בלבד S.P 20-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP771042 תותב פנימי בלבד S.P 16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP771044 תותב פנימי בלבד S.P 16-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP771200 בורג 10 מ"מ + טבעת קפיצית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780016 שרוולית לחיצה S.P 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780020 שרוולית לחיצה S.P 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780025 שרוולית לחיצה S.P 25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780032 שרוולית לחיצה S.P 32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780102 מחבר דו כ.לחיצה S.P 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780104 מחבר דו כ.לחיצה S.P 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780105 מחבר דו כ.לחיצה S.P 25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780106 מחבר דו כ.לחיצה S.P 32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780115 מחבר מעבר לחיצה S.P 20-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780118 מחבר מעבר לחיצה S.P 25-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780120 מחבר מעבר לחיצה S.P 25-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780125 מחבר מעבר לחיצה S.P 32-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780141 מחבר לחיצה "16-1/2 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780142 מחבר לחיצה "16-3/4 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780145 מחבר לחיצה "20-1/2 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780146 מחבר לחיצה "20-3/4 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780147 מחבר לחיצה "25-3/4 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780148 מחבר לחיצה "25-1 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780149 מחבר לחיצה "32-1 ה.ח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780150 מחבר הברגה "32-1-1/4 ה.ח SP יח'
+
-
הוסף
+ SP780161 מחבר לחיצה "16-1/2 ה.פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780165 מחבר לחיצה "20-1/2 ה.פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780166 מחבר לחיצה "20-3/4 ה.פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780181 רקורד לחיצה 16-1/2 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780182 רקורד לחיצה 16-3/4 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780185 רקורד לחיצה 20-1/2 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780186 רקורד לחיצה 20-3/4 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780187 רקורד לחיצה 25-3/4 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780188 רקורד לחיצה 25-1 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780189 רקורד לחיצה 32-1 תואם S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780191 מחבר רקורד לחיצה R 16-1/2 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780192 מחבר רקורד לחיצה R 16-3/4 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780195 מחבר רקורד לחיצה R 20-1/2 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780196 מחבר רקורד לחיצה R 20-3/4 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780197 מחבר רקורד לחיצה R 25-3/4 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780198 מחבר רקורד לחיצה R 25-1 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780199 מחבר רקורד לחיצה R 32-1 שטוח S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780201 זוית לחיצה S.P 16-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780203 זוית לחיצה S.P 20-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780204 זוית לחיצה S.P 25-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780205 זוית לחיצה S.P 32-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780241 זוית לחיצה 16-1/2 ה. חיצונית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780245 זוית לחיצה 20-1/2 ה. חיצונית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780261 זוית לחיצה 16-1/2 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780265 זוית לחיצה 20-1/2 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780266 זוית לחיצה 20-3/4 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780267 זוית לחיצה 25-3/4 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780268 זוית לחיצה 25-1 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780269 זוית לחיצה 32-1 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780270 זוית לחיצה 32-3/4 ה.פנימית S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780301 הסתעפות לחיצה S.P 16-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780303 הסתעפות לחיצה S.P 20-20-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780304 הסתעפות לחיצה S.P 25-25-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780305 הסתעפות לחיצה S.P 32-32-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780318 הסתעפות לחיצה S.P 16-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780327 הסתעפות לחיצה S.P 20-16-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780329 הסתעפות לחיצה S.P 20-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780332 הסתעפות לחיצה S.P 25-16-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780334 הסתעפות לחיצה S.P 25-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780335 הסתעפות לחיצה S.P 32-25-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780337 הסתעפות לחיצה S.P 32-16-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780339 הסתעפות לחיצה S.P 32-20-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780340 הסתעפות לחיצה S.P 32-25-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780345 הסתעפות לחיצה S.P 20-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780348 הסתעפות לחיצה S.P 25-16-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780350 הסתעפות לחיצה S.P 25-20-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780354 הסתעפות לחיצה S.P 25-32-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780355 הסתעפות לחיצה S.P 25-32-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780365 הסתעפות לחיצה S.P 20-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780368 הסתעפות לחיצה S.P 25-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780370 הסתעפות לחיצה S.P 25-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780374 הסתעפות לחיצה S.P 32-32-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780375 הסתעפות לחיצה S.P 32-32-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780380 הסתעפות לחיצה S.P 25-20-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780381 הסתעפות לחיצה S.P 25-16-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780382 הסתעפות לחיצה S.P 20-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780384 הסתעפות לחיצה S.P 32-16-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780386 הסתעפות לחיצה S.P 32-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780388 הסתעפות לחיצה S.P 32-25-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780389 הסתעפות לחיצה S.P 32-25-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780411 הסתעפות לחיצה 16-1/2-16 פ.S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780413 הסתעפות לחיצה 20-1/2-20 פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780414 הסתעפות לחיצה 25-3/4-25 פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780415 הסתעפות לחיצה 32-3/4-32 פ S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780421 הסתעפות לחיצה S.P 16-16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780424 הסתעפות לחיצה S.P 20-20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780438 הסתעפות לחיצה S.P 32-3/4-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP780611 תושבת בודדת לחיצה S.P 16-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780613 תושבת בודדת לחיצה S.P 20-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780614 תושבת בודדת לחיצה S.P 20-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP780615 תושבת בודדת לחיצה S.P 25-3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP780621 תושבת כפולה 180 16-1/2 לחיצה S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780623 תושבת כפולה 180 20-1/2 לחיצה S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780625 תושבת כפולה 90 לחיצה S.P 16-1/2-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780627 תושבת כפולה 90 לחיצה S.P 20-1/2-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780631 תושבת כפולה 180(מעבר) 16-1/2-20 לחיצה S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP780634 תושבת מעבר 90 לחיצה S.P 16-1/2-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780635 תושבת מעבר 90 לחיצה S.P 20-1/2-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780661 תושבת קיר עץ/פח לחיצה S.P 16 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780663 תושבת קיר עץ/פח לחיצה S.P 20 X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP780940 צבת 32 למכשיר לחיצה נטען 780940 יח'
+
-
הוסף
+ SP780941 צבת לחיצה יעודי S.P 16 יח'
+
-
הוסף
+ SP780943 צבת לחיצה יעודי S.P 20 יח'
+
-
הוסף
+ SP780945 צבת לחיצה יעודי S.P 32 יח'
+
-
הוסף
+ SP780952 מכשיר לחיצה ידני עד לקוטר25מ'מ+לחצ.16 20 25מ'מ יח'
+
-
הוסף
+ SP780958 מכשיר לחיצה חשמלי כולל סט 780958 S.P יח'
+
-
הוסף
+ SP782200 זוית לחיצה S.P 50-50 יח'
+
-
הוסף
+ SP782300 הסתעפות לחיצה S.P 50-50-50 יח'
+
-
הוסף
+ SP782304 הסתעפות לחיצה S.P 50-32-50 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880102 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 16-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880104 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 20-20 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880105 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 25-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880106 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 32-32 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880115 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 20-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880118 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 25-16 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880125 מחבר דו כיווני Push-Fit S.P 32-25 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880141 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880142 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880146 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880147 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880148 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880149 מחבר הברגה חיצונית Push-Fit S.P 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880161 מחבר הברגה פנימית Push-Fit S.P 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880165 מחבר הברגה פנימית Push-Fit S.P 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880166 מחבר הברגה פנימית Push-Fit S.P 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880181 מחבר רקורד תואם Push-Fit S.P 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880182 מחבר רקורד תואם Push-Fit S.P 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880185 מחבר רקורד תואם Push-Fit S.P 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880186 מחבר רקורד תואם Push-Fit S.P 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880187 מחבר רקורד תואם Push-Fit S.P 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880192 רקורד שטוח Push-Fit S.P 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880195 רקורד שטוח Push-Fit S.P 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880197 רקורד שטוח Push-Fit S.P 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880201 זוית Push-Fit S.P 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880204 זוית Push-Fit S.P 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880205 זוית Push-Fit S.P 32X32 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880241 זוית הברגה חיצונית Push-Fit S.P 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880245 זוית הברגה חיצונית Push-Fit S.P 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880261 זוית עם הברגה פנימית Push-Fit S.P 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880265 זוית עם הברגה פנימית Push-Fit S.P 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880266 זוית עם הברגה פנימית Push-Fit S.P 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP7880301 מחבר Push-Fit S.P 16X16X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880303 מחבר Push-Fit S.P 20X20X20 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880304 מחבר Push-Fit S.P 25X25X25 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880318 מחבר Push-Fit S.P 16X20X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880332 מחבר Push-Fit S.P 25X16X25 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880334 מחבר Push-Fit S.P 25X20X25 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880335 מחבר Push-Fit S.P 32X25X25 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880345 מחבר Push-Fit S.P 20X16X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880348 מחבר Push-Fit S.P 25X16X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880365 מחבר Push-Fit S.P 20X20X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880368 מחבר Push-Fit S.P 25X25X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880370 מחבר Push-Fit S.P 25X25X20 T יח'
+
-
הוסף
+ SP7880380 מחבר Push-Fit S.P 25X20X16 T יח'
+
-
הוסף
+ SP-RC-1/2X3/4 מופה מעבר S.P 1/2X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SP-T16X1/2 מחבר טלסקופי S.P 1/2X16 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מוצרים

אביזר

מאפיין

קטרי יציאות

מידה כללית

קוטר

קוטר מעבר

קוטר תבריג מעבר

עובי דופן

חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME