English
קשתות

קשתות

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1F4LA12C קשת L.R 45 B.W סקד.12" 40S מבוטן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LA14 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 14" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LA16 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 16" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LA18 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 18" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LA20 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 20" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LA24 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 24" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LAE14 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 14" 40S) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LD1-1/4 קשת 2605 1-1/4" DIN L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LD2 קשת 2605 2" DIN L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LD2-1/2 קשת 2605 2-1/2" DIN L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LD3 קשת 2605 3" DIN L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LD5 קשת 2605 5" DIN L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LE12C קשת L.R 45 B.W סקדיול WPB 12" 80 מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LE16 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 16" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LE24 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 24" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1/2G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS10 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 10" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS10C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS10CA קשת L.R 45 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS10G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1-1/2G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1-1/4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1-1/4G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12 קשת A234 WPB 12" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12AP קשת 12" STD L.R 45 B.W בטון אלומינה עטוף WPB APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12G קשת STD L.R 45 B.W מגולבן "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS12P קשת STD L.R 45 B.W בטון A234 WPB 12" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS14 קשת A234 WPB 14" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS14C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 14 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS14CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 14 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS16 קשת A234 WPB 16" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS16C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 16 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS16CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 16 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS16G קשת STD L.R 45 B.W מגולבן "A234 WPB 16 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS16P קשת STD L.R 45 B.W בטון A234 WPB 16" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS18 קשת A234 WPB 18" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS18C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 18 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS18CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 18 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS1G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS20 קשת A234 WPB 20" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS20C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 20 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS20CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 20 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS2-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS2-1/2G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS22 קשת A234 WPB 22" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS22C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 22 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS24 קשת A234 WPB 24" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS24AP קשת 24" STD L.R 45 B.W בטון אלומינה עטוף WPB APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS24C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 24 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS24CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 24 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS24P קשת STD L.R 45 B.W בטון A234 WPB 24" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS26 קשת A234 WPB 26" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS26C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 26 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS26CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 26 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS28 קשת A234 WPB 28" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS28C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 28 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS28CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 28 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS2C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 3" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3/4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3/4G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS30 קשת A234 WPB 30" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS30C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 30 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS30CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 30 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS32 קשת A234 WPB 32" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS32C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 32 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS32CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 32 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS36 קשת A234 WPB 36" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS36C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 36 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS36CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 36 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3CA קשת L.R 45 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS3P קשת L.R 45 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 3" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS40 קשת A234 WPB 40" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS40C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS40CA קשת STD L.R 45 B.W אלומינה "A234 WPB 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS42 קשת A234 WPB 42" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS48 קשת A234 WPB 48" STD L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS48C קשת STD L.R 45 B.W מבוטן "A234 WPB 48 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS4C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS4CA קשת L.R 45 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS4G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS4P קשת L.R 45 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 4" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS5 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 5" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS5G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 5 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 6" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6AP קשת 6" STD L.R 45 B.W בטון אלומינה עטוף WPB APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6CA קשת L.R 45 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS6P קשת L.R 45 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 6" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 8" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8AP קשת 8" STD L.R 45 B.W בטון אלומינה עטוף WPB APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8C קשת L.R 45 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8CA קשת L.R 45 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8G קשת L.R 45 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LS8P קשת L.R 45 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 8" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE1 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 1" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE10 קשת L.R 45 B.W סקד.E) WPB 10" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.E) WPB 1-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE1-1/4 קשת L.R 45 B.W סקד.E) WPB 1-1/4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE12 קשת E) A234 WPB 12" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE12C קשת 12" STD L.R 45 B.W מבוטן E) A234 WPB) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE14 קשת E) A234 WPB 14" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE16 קשת E) A234 WPB 16" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE18 קשת E) A234 WPB 18" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE2 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE2-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 2-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE24 קשת E) A234 WPB 24" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE26 קשת E) A234 WPB 26" STD L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE3 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 3" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE4 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE6 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 6" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE8 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 8" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LSE8C קשת L.R 45 B.W סקד.40 "8 מבוטן E) A234 WPB) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX1 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX10 קשת A234 WPB 10" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX1-1/4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX12 קשת A234 WPB 12" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX14 קשת A234 WPB 14" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX16 קשת A234 WPB 16" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX18 קשת A234 WPB 18" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX20 קשת A234 WPB 20" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX2-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX24 קשת A234 WPB 24" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX26 קשת A234 WPB 26" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX3 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 3" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX3/4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX32 קשת A234 WPB 32" XS L.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX4 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX5 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 5" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX6 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 6" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LX8 קשת L.R 45 B.W סקד.A234 WPB 8" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE1 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 1" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE10 קשת E) A234 WPB 10" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 1-1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE12 קשת E) A234 WPB 12" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE14 קשת E) A234 WPB 14" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE16 קשת E) A234 WPB 16" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE18 קשת E) A234 WPB 18" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE2 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE20 קשת E) A234 WPB 20" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE24 קשת E) A234 WPB 24" XS L.R 45 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE3 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 3" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE4C קשת 4" WPB XS LR 45 B.W **** עטוף יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE6 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 6" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LXE8 קשת L.R 45 B.W סקד.E) A234 WPB 8" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LY1-1/2 קשת WPB 1-1/2" XXS LR 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LY12 קשת WPB 12" XXS LR 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LY3 קשת WPB 3" XXS LR 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LY4 קשת WPB 4" XXS LR 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4LY6 קשת WPB 6" XXS LR 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4SX2 קשת WPB 2" XS S.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4SX3 קשת WPB 3" XS S.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F4SX4 קשת WPB 4" XS S.R 45 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LAE14 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 14" 40**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LEE14 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 14" 80**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LSE10 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 10" 40**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LSE20G קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 8" 40**** מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LSE4 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 4" 40**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LSE6 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 6" 40**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F6LSE8 קשת LR 60 סקדיול A234 WPB 8" 40**** יח'
+
-
הוסף
+ 1F9DS12 קשת R=5D WPB 12" STD 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA12 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 12" 40S יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA14 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 14" 40S יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA16 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 16" 40S יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA16C קשת L.R 90 B.W סקד.16" 40S מבוטן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA18 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 18" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA20 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 20" 40S יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA20C קשת L.R 90 B.W סקד.20" 40S מבוטן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA24 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 24" 40S יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LA24C קשת L.R 90 B.W סקד.24" 40S מבוטן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LAE12 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 12" 40S) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LAE14 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 14" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1 קשת 2605 1" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1/2 קשת 2605 1/2" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1/2G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "1/2 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD10 קשת 2605 10" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD10G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "10 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1-1/2 קשת 2605 1-1/2" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1-1/2G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "1-1/2 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1-1/4 קשת 2605 1-1/4" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD1-1/4G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "1-1/4 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD12 קשת 2605 12" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD16G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "16 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD2 קשת 2605 2" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD2-1/2 קשת 2605 2-1/2" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD2-1/2G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "2-1/2 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD22 קשת 2605 22" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD3 קשת 2605 3" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD3/4 קשת 2605 3/4" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD3/4G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "3/4 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD3G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "3 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD4 קשת 2605 4" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD4G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "4 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD5G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "5 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD6 קשת 2605 6" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD6G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "6 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD8 קשת 2605 8" DIN L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LD8G קשת DIN L.R 90 B.W מגולבן "8 2605 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LE12 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 12" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LE16 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 16" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LE18 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 18" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LE20 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 20" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LE24 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 24" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LEE14 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 14" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1/2G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 10" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10AP קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה עטוף WPB 10" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 10 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS10P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 10" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1-1/2G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1-1/4G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS12 קשת A234 WPB 12" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS12C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS12CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS12G קשת STD L.R 90 B.W מגולבן "A234 WPB 12 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS12P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 12" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS14 קשת A234 WPB 14" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS14C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 14 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS14CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 14 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS14G קשת 14" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS14P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 14" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS16 קשת A234 WPB 16" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS16C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 16 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS16CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 16 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS16G קשת 16" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS16P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 16" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS18 קשת A234 WPB 18" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS18C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 18 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS18CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 18 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS18G קשת 18" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS18P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 18" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS1G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 1 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20 קשת A234 WPB 20" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20AP קשת STD L.R 90 B.W אלומינה עטוף WPB 20" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 20 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 20 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20G קשת 20" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS20P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 20" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2-1/2G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS22 קשת A234 WPB 22" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS22CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 22 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24 קשת A234 WPB 24" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24AP קשת STD L.R 90 B.W אלומינה עטוף WPB 24" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 24 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 24 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24G קשת 24" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS24P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 24" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS26 קשת A234 WPB 26" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS26CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 26 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS26G קשת 26" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS28 קשת A234 WPB 28" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS28C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 28 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS28CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 28 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS28G קשת 28" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS28P קשת STD L.R 90 B.W בטון A234 WPB 28" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 2 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS2P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 2" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3/4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3/4G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS30 קשת A234 WPB 30" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS30C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 30 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS30CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 30 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS30G קשת 30" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS32 קשת A234 WPB 32" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS32C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 32 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS32CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 32 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS32G קשת 32" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS34 קשת A234 WPB 34" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS34G קשת 34" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS36 קשת A234 WPB 36" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS36C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 36 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS36CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 36 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS36G קשת 36" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 3 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS3P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 3" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS40 קשת A234 WPB 40" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS40C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS40CA קשת STD L.R 90 B.W אלומינה "A234 WPB 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS40G קשת 40" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS42C קשת STD L.R 90 B.W מבוטן "A234 WPB 42 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS42G קשת 42" STD L.R 90 B.W מגולבן A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS48 קשת A234 WPB 48" STD L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 4 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4NP קשת L.R 90 B.W סקד.40 "4 צבוע יסוד A234 WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 4" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS4T קשת L.R 90 B.W סקד.40 "4 עטוף A234 WPB PE יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS5 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 5" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS5G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 5 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 6" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6AP קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה עטוף WPB 6" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 6 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 6" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS6T קשת L.R 90 B.W סקד.40 "6 עטוף A234 WPB PE יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 8" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8AP קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה עטוף WPB 8" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8C קשת L.R 90 B.W סקד.40 מבוטן "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8CA קשת L.R 90 B.W סקד.40 אלומינה "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8G קשת L.R 90 B.W סקד.40 מגולבן "A234 WPB 8 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8P קשת L.R 90 B.W סקד.40 בטון A234 WPB 8" APC יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LS8T קשת L.R 90 B.W סקד.40 "8 עטוף A234 WPB PE יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE1 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE10 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 10" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.E)A234 WPB 1-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1-1/4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE12 קשת E) A234 WPB 12" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE12CA קשת 12" STD L.R 90 B.W בטון טריו (E) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE14 קשת E) A234 WPB 14" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE16 קשת E) A234 WPB 16" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE16C קשת 16" STD L.R 90 B.W מבוטן E) A234 WPB) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE18 קשת E) A234 WPB 18" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE20 קשת E) A234 WPB 20" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 2-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE24 קשת E) A234 WPB 24" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE26 קשת E) A234 WPB 26" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE28 קשת E) A234 WPB 28" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE3 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 3" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE30 קשת E) A234 WPB 30" STD L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE4 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE5 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 5" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE6 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 6" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE8 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 8" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LSE8CA קשת 8" STD L.R 90 B.W בטון טריו (E) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX1 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX10 קשת A234 WPB 10" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX12 קשת A234 WPB 12" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX14 קשת A234 WPB 14" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX16 קשת A234 WPB 16" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX16C קשת XS LR 90 B.W ציפוי בטון 16" WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX18 קשת A234 WPB 18" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX20 קשת A234 WPB 20" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX24 קשת A234 WPB 24" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX26 קשת A234 WPB 26" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX28 קשת A234 WPB 28" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX28C קשת WPB 28" XS LR 90 B.W מבוטן יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX3 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX3/4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX30 קשת A234 WPB 30" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX34 קשת A234 WPB 34" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX36 קשת A234 WPB 36" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX4 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX40 קשת A234 WPB 40" XS L.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX4C קשת XS LR 90 B.W ציפוי בטון 4" WPB יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX5 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 5" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX6 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 6" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LX8 קשת L.R 90 B.W סקד.A234 WPB 8" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE1 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE10 קשת E) A234 WPB 10" XS L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1-1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 1-1/4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE12 קשת E) A234 WPB 12" XS L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE14 קשת E) A234 WPB 14" XS L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE16 קשת E) A234 WPB 16" XS L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE20 קשת E) A234 WPB 20" XS L.R 90 B.W) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 2-1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE3 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 3" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE3/4 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 3/4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE4 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE4C קשת 4" WPB XS L.R 90 B.W ***** עטוף יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE6 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 6" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LXE8 קשת L.R 90 B.W סקד.E) A234 WPB 8" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY1/2 קשת WPB 1/2" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY10 קשת WPB 10" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY1-1/2 קשת WPB 1-1/2" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY2-1/2 קשת WPB 2-1/2" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY3 קשת WPB 3" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY3/4 קשת WPB 3/4" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY4 קשת WPB 4" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9LY8 קשת WPB 8" XXS LR 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS1/2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS10 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 10" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS1-1/2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS1-1/4 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS14 קשת A234 WPB 14" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS16 קשת A234 WPB 16" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS18 קשת A234 WPB 18" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS20 קשת A234 WPB 20" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS2-1/2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS24 קשת A234 WPB 24" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS28 קשת A234 WPB 28" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS3 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS3/4 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS30 קשת A234 WPB 30" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS32 קשת A234 WPB 32" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS36 קשת A234 WPB 36" STD S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS4 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS5 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 5" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS6 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 6" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SS8 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 8" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE1 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE1/2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE10 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 10" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE1-1/2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE1-1/4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1-1/4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE14 קשת E) A234 WPB 14" STD S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE16 קשת E) A234 WPB 16" STD S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE18 קשת E) A234 WPB 18" STD S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE2-1/2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 2-1/2" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE24 קשת E) A234 WPB 24" STD S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE3 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 3" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE3/4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 3/4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 4" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE5 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 5" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SSE6 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 6" 40) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX1 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX10 קשת A234 WPB 10" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX1-1/2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX1-1/4 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 1-1/4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX12 קשת A234 WPB 12" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX14 קשת A234 WPB 14" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX18 קשת A234 WPB 18" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX2 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX20 קשת A234 WPB 20" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX28 קשת A234 WPB 28" XS S.R 90 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX3 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 3" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX4 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX5 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 5" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX6 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 6" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SX8 קשת S.R 90 B.W סקד.A234 WPB 8" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE1 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE1/2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE10 קשת E) A234 WPB 10" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE1-1/4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 1-1/4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE12 קשת E) A234 WPB 12" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE14 קשת E) A234 WPB 14" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE16 קשת E) A234 WPB 16" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE18 קשת E) A234 WPB 18" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE20 קשת E) A234 WPB 20" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE2-1/2 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 2-1/2" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE24 קשת E) A234 WPB 24" XS S.R 90 W.B) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE3 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 3" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE3/4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 3/4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE4 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 4" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE5 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 5" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1F9SXE8 קשת S.R 90 W.B סקד.E) A234 WPB 8" 80) יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS1/2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS1-1/2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS20 קשת A234 WPB 20" STD L.R 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS2-1/2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 2-1/2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS3 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 3" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS3/4 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 3/4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS4 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS6 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 6" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULS8 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 8" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULX1-1/2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 1-1/2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULX2 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 2" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULX3 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 3" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1FULX4 קשת L.R 180 B.W סקד.A234 WPB 4" 80 יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS1/2 קשת WPB 1/2" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS1-1/2 קשת WPB 1-1/2" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS1-1/4 קשת WPB 1-1/4" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS2 קשת WPB 2" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS20 קשת WPB 20" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS2-1/2 קשת WPB 2-1/2" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS3 קשת WPB 3" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS3/4 קשת WPB 3/4" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS4 קשת WPB 4" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSS6 קשת WPB 6" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSSE4 קשת ### WPB 4" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
+ 1FUSSE6 קשת ### WPB 6" STD SR 180 B.W יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

זווית

עובי דופן

ציפוי פנימי

גימור

רדיוס קשת

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME