English
קשתות

קשתות

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר תקן יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 34F4LA1 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA10 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA1-1/4 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA12 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA14 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 14 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA16 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 16 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA2 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA2-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA2-1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA3 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA3/4 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA3S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA4 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA4S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA5 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA6 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LA8 קשת L.R 45 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS1 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS10 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS12S קשת 12" STD L.R 45 B.W ב.ת A403 304L A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS2 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS20 קשת STD L.R 45 B.W ע.ת "A403 304L 20 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS2-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS2S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS3 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS3/4 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS3S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS4 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS4S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS5 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS6 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS6S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS8 קשת L.R 45 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LS8S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LX1 קשת L.R 45 B.W סקד.80 ע.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LX1-1/2 קשת L.R 45 B.W סקד.80 ע.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LX2 קשת L.R 45 B.W סקד.80 ע.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LX3 קשת L.R 45 B.W סקד.80 ע.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F4LX3/4 קשת L.R 45 B.W סקד.80 ע.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA10 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1-1/4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA12 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA12S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA14 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 14 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA14S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 14 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA16 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 16 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA18 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 18 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA1S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA2 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA20 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 20 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA2-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA24 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 24 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA3 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA3/4 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA3/4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA3S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA4 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA5 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA6 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA6S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA8 קשת L.R 90 B.W סקד.10 ע.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LA8S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS10 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 10 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1-1/4 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1-1/4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1-1/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS12 קשת STD L.R 90 B.W ע.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS12S קשת STD L.R 90 B.W ב.ת "A403 304L 12 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS16 קשת STD L.R 90 B.W ע.ת "A403 304L 16 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS1S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 1 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS2 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS20 קשת STD L.R 90 B.W ע.ת "A403 304L 20 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS3 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS3/4 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS3/4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 3/4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS3S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 3 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS4 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS5 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS5S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 5 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS6 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS6S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS8 קשת L.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LS8S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 304L 8 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LXX2-1/2 קשת L.R 90 B.W סקד.160 ע.ת "A403 304L 2-1/2 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LXX4 קשת L.R 90 B.W סקד.160 ע.ת "A403 304L 4 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 34F9LXX6 קשת L.R 90 B.W סקד.160 ע.ת "A403 304L 6 A403-WP304L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA10 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1-1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1-1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1-1/4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1-1/4S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA12 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 12" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA12S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA14 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 14" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA16 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 16" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA18 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 18" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA1S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA20 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 20" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA2-1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA2-1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA24 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 24" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA2S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA3 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA3/4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA3/4S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA3S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA4S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA5 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA6 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA6S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA8 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LA8S קשת L.R 45 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 8 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS10 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1-1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1-1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1-1/4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1-1/4S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS12 קשת L.R 45 B.W ע.ת A403 316L 12" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS12S קשת STD L.R 45 B.W ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS1S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS2-1/2 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS2-1/2S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS2S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS3 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS3/4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS3/4S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS3S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS4 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS4S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS5 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS5S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 5 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS6 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS6S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS8 קשת L.R 45 B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LS8S קשת L.R 45 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 8 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F4LX3S קשת L.R 45 B.W סקד.80 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA10 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1-1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1-1/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1-1/4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA12 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 12" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA12S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA14 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 14" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA16 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 16" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA18 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 18" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA1S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA20 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 20" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA2-1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA2-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA22 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 22" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA24 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 24" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA2S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA3 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA3/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA3/4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA3S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA40 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 40" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA4S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA5 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA5S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 5 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA6 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA6S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA8 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LA8S קשת L.R 90 B.W סקד.10 ב.ת "A403 316L 8 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS10 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 10" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS10S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 10 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1-1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1-1/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 1-1/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1-1/4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1-1/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS12 קשת L.R 90 B.W ע.ת A403 316L 12" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS12S קשת STD L.R 90 B.W ב.ת "A403 316L 12 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS14 קשת L.R 90 B.W ע.ת A403 316L 14" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS16 קשת L.R 90 B.W ע.ת A403 316L 16" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS1S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS20 קשת L.R 90 B.W ע.ת A403 316L 20" STD A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS2-1/2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2-1/2" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS2-1/2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS2S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS3 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS3/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS3/4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3/4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS3S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 3 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 4" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS4S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS5 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 5" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS5S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 5 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS6 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 6" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS6S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 6 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS8 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 8" 40 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LS8S קשת L.R 90 B.W סקד.40 ב.ת "A403 316L 8 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX2 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 2" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX2S קשת L.R 90 B.W ב.ת סקד.A403 316L 2" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX3 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX3/4 קשת L.R 90 B.W ע.ת סקד.A403 316L 3/4" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX3S קשת L.R 90 B.W ב.ת סקד.A403 316L 3" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX4S קשת L.R 90 B.W ב.ת סקד.A403 316L 4" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9LX6S קשת L.R 90 B.W ב.ת סקד.A403 316L 6" 80 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9SS1 קשת S.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 316L 1 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9SS2-1/2 קשת S.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 316L 2-1/2 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
+ 3F9SS4 קשת S.R 90 B.W סקד.40 ע.ת "A403 316L 4 A403-WP316L יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

זווית

תפר

עובי דופן

רדיוס קשת

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME