English
פקס

פקס

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ AR40X30 ארגז פיבר למחלקים קטן יח'
+
-
הוסף
+ AR50X40 ארגז פיבר למחלקים בינוני יח'
+
-
הוסף
+ AR60X40 ארגז פיבר למחלקים גדול יח'
+
-
הוסף
+ GOL2311111 מחזיק מחלקים (שלה)25 X 3/4 גבוה פקס יח'
+
-
הוסף
+ GOL2311112 מחזיק מחלקים (שלה)25 X 1 גבוה פקס יח'
+
-
הוסף
+ GOL2322222 מחזיק מחלקים (שלה)25 X 3/4 נמוך פקס יח'
+
-
הוסף
+ GOL2322223 מחזיק מחלקים (שלה)25 X 1 נמוך פקס יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-1-1/2X1-1/4 ניפל מעבר פליז ח.ח 1-1/2X1-1/4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-1X3/4 ניפל מעבר פליז ח.ח 1X3/4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-2-1/2X1-1/2 ניפל מעבר פליז ח.ח 2-1/2X1-1/2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-2-1/2X2 ניפל מעבר פליז ח.ח 2-1/2X2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-2X1-1/4 ניפל מעבר פליז ח.ח 2X1-1/4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-3/4X1/2 ניפל מעבר פליז ח.ח 3/4X1/2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL274-3X2-1/2 ניפל מעבר פליז ח.ח 3X2-1/2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-1 ניפל פליז 1 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-1/2 ניפל פליז 1/2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-1-1/2 ניפל פליז 1-1/2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-1-1/4 ניפל פליז 1-1/4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-2 ניפל פליז 2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-3 ניפל פליז 3 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-3/4 ניפל פליז 3/4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL554-4 ניפל פליז 4 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL800-16X1/2 מקשר פושפיט פקס "16X1/2 ד.24 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL800-16X3/4 מקשר פושפיט פקס "16X3/4 ד.24 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL800-20X3/4 מקשר פושפיט פקס "20X3/4 ד.24 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL800-25X1 מקשר פושפיט פקס "25X1 ד.24 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL800-25X3/4 מקשר פושפיט פקס "25X3/4 ד.24 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL805-16X1/2 מקשר פושפיט פקס "16X1/2 ד.24 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL805-16X3/4 מקשר פושפיט פקס "16X3/4 ד.24 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL805-20X3/4 מקשר פושפיט פקס "20X3/4 ד.24 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL805-25X1 מקשר פושפיט פקס "25X1 ד.24 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL805-25X3/4 מקשר פושפיט פקס "25X3/4 ד.24 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL810-16X1/2 זוית פושפיט פקס "16X1/2 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL810-16X3/4 זוית פושפיט פקס "16X3/4 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL810-20X3/4 זוית פושפיט פקס "20X3/4 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL810-25X1 זוית פושפיט פקס "25X1 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL810-25X3/4 זוית פושפיט פקס "25X3/4 חוץ גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL815-16X1/2 זוית פושפיט פקס "16X1/2 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL815-16X3/4 זוית פושפיט פקס "16X3/4 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL815-20X3/4 זוית פושפיט פקס "20X3/4 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL815-25X1 זוית פושפיט פקס "25X1 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL815-25X3/4 זוית פושפיט פקס "25X3/4 פנים גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X2X1 מחלק 1 פושפיט פקס 16 2 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X2X3/4 מחלק 3/4 פושפיט פקס 16 2 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X3X1 מחלק 1 פושפיט פקס 16 3 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X3X3/4 מחלק 3/4 פושפיט פקס 16 3 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X4X1 מחלק 1 פושפיט פקס 16 4 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL820-16X4X3/4 מחלק 3/4 פושפיט פקס 16 4 יציאות גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL825-16X1/2 זוית 16X1/2" 105 פושפיט פקסגול גולן(זוית בלבד) יח'
+
-
הוסף
+ GOL830-16X2.2 תותב פושפיט פקס 16X2.2 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL830-20X2.8 תותב פושפיט פקס 20X2.8 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL830-25X3.5 תותב פושפיט פקס 25X3.5 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL831-16 טבעת שליפה פושפיט פקס 16 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL831-20 טבעת שליפה פושפיט פקס 20 גולן יח'
+
-
הוסף
+ GOL831-25 טבעת שליפה פושפיט פקס 25 גולן יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-100L-16 קופסת פלסטיק 16 לקיר בטון תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-100L-16G קופסת פלסטיק 16 לקיר גבס תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-9L16 זוית 105 1/2*16 פקסגול תקן ISO (זוית בלבד) יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-9L16K זוית קיבוע 1/2*16 פקסגול תקן ISO (עם אוזן) יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-9L20 זוית 105 פקסגול 20 פליז תקן ISO (זוית בלבד) יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-16X1/2F מקשר פקס 1/2*16 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-16X1/2M מקשר פקס 1/2*16 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-16X3/4F מקשר פקס 3/4*16 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-16X3/4M מקשר פקס 3/4*16 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-20X1/2F מקשר פקס 1/2*20 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-20X1/2M מקשר פקס 1/2*20 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-20X3/4F מקשר פקס 3/4*20 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-20X3/4M מקשר פקס 3/4*20 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-25X1F מקשר פקס 1*25 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-25X1M מקשר פקס 1*25 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-25X3/4F מקשר פקס 3/4*25 ד.24 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-25X3/4M מקשר פקס 3/4*25 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-32X1M מקשר פקס 1*32 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-32X3/4-15M מקשר פקס 3/4*32 ד.15 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-CB-32X3/4M מקשר פקס 3/4*32 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-2X1 מחלק 1 לפקס 16 2 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-2X3/4 מחלק 3/4 לפקס 16 2 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-3X1 מחלק 1 לפקס 16 3 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-3X3/4 מחלק 3/4 לפקס 16 3 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-4X1 מחלק 1 לפקס 16 4 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-DB16-4X3/4 מחלק 3/4 לפקס 16 4 יציאות תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MK-16X16 מקשר כפול פקסגול 16 X 16 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MK-20X20 מקשר כפול פקסגול 20 X 20 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MK-25X25 מקשר כפול פקסגול 25 X 25 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ16X1/2F זוית פקסגול "16X1/2 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ16X1/2M זוית פקסגול "16X1/2 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ16X16 זוית פקסגול 16X16 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ16X3/4F זוית פקסגול "16X3/4 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ16X3/4M זוית פקסגול "16X3/4 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ20X20 זוית פקסגול 20X20 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ20X3/4F זוית פקסגול "20X3/4 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ20X3/4M זוית פקסגול "20X3/4 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ25X1F זוית פקסגול "25X1 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ25X1M זוית פקסגול "25X1 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ25X3/4F זוית פקסגול "25X3/4 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ25X3/4M זוית פקסגול "25X3/4 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X1F-H זוית 32X1" HELA פנים ת. גולן יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X1M זוית פקסגול "32X1 ד.24 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X1M-H זוית 32X1" HELA חוץ ת. גולן יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X3/4F-H זוית 32X3/4" HELA פנים ת. גולן יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X3/4M זוית פקסגול "32X3/4 ד.24 חוץ ת. ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-MZ32X3/4M-15 זוית פקסגול "32X3/4 ד.15 חוץ ת. גולן יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-T-16X1/2X16F טע מקשר פקס 16X1/2X16 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-T-16X16 טע מקשר פקס 16 תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-T-20X3/4X20F טע מקשר פקס 20X3/4X20 פנים תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ N-PEX-T-20X3/4X20M טע מקשר פקס 20X3/4X20 חוץ תקן ISO יח'
+
-
הוסף
+ PEX15X32 צינור פקסגול 32 דרג 15 מא
+
-
הוסף
+ PEX-16 ארון מחלקים גדול "גולן" רוחב 86.3 גובה 65 יח'
+
-
הוסף
+ PEX16MT25B צינור פקסגול מושחל 16 כחול (100 מטר) מא
+
-
הוסף
+ PEX16MT25R צינור פקסגול מושחל 16 אדום (100 מטר) מא
+
-
הוסף
+ PEX20MT32A צינור פקסגול מושחל 20 שחור מא
+
-
הוסף
+ PEX24X16 צינור פקסגול 16 דרג 24 (בגליל 100 מ"א) מא
+
-
הוסף
+ PEX24X16B צינור פקסגול מבודד 16 דרג 24 מא
+
-
הוסף
+ PEX24X20 צינור פקסגול 20 דרג 24 (בגליל 100 מ"א) מא
+
-
הוסף
+ PEX24X20B צינור פקסגול מבודד 20 דרג 24 מא
+
-
הוסף
+ PEX24X25 צינור פקסגול 25 דרג 24 מא
+
-
הוסף
+ PEX24X32 צינור פקסגול 32 דרג 24 מא
+
-
הוסף
+ PEX25MT40A צינור פקסגול מושחל 25 שחור מא
+
-
הוסף
+ PEX32MT50A צינור פקסגול מושחל 32 שחור מא
+
-
הוסף
+ PEX-65X25 ארון מחלקים קטן "גולן" רוחב 55 גובה 65 יח'
+
-
הוסף
+ PEX-NUT16 אום פליז 16 לאביזרי פקס יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1002 מחלק פקסליין 1 ח.פ 2X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1003 מחלק פקסליין 1 ח.פ 3X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1004 מחלק פקסליין 1 ח.פ 4X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1010 פקק למחלק פקסליין "1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL101002 מחלק פקסליין 1 ח.פ 2X1/2 יציאות+ברז יח'
+
-
הוסף
+ PLGL101003 מחלק פקסליין 1 ח.פ 3X1/2 יציאות+ברז יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1011 כפה למחלק פקסליין 1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL103402 מחלק פקסליין 3/4 ח.פ 2X1/2 יציאות+ברז יח'
+
-
הוסף
+ PLGL103403 מחלק פקסליין 3/4 ח.פ 3X1/2 יציאות+ברז יח'
+
-
הוסף
+ PLGL11000 מתלה למחלק קצר פקסליין "1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL1211 כפה למחלק פקסליין 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL13400 מתלה למחלק קצר פקסליין "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL16MT25B צינור פקסליין 16מתעל 25כחול מא
+
-
הוסף
+ PLGL16MT25R צינור פקסליין 16מתעל 25אדום מא
+
-
הוסף
+ PLGL16X20L צינור פקסליין 16 מ"מ מא
+
-
הוסף
+ PLGL20012 ניפל כפול פקסליין "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201002 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201003 מקשר לחיצה פקסליין פנים 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201004 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201005 מקשר לחיצה פקסליין פנים 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201020 מקשר לחיצה פקסליין כפול 20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201050 נקודת פקסליין לחיצה לקיר 105 מע' 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201070 קופסת פלסטיק לנקודת קיר פקסליין 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201075 פח קיר לסוללה פקסליין 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201201 מקשר לחיצה רקורד פקסליין פנים 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201301 זוית לחיצה רקורד פקסליין פנים 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201302 זוית לחיצה פקסליין כפולה 20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201312 זוית לחיצה פקסליין חוץ 20X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201313 זוית לחיצה פקסליין חוץ 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201413 זוית לחיצה פקסליין פנים 20X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201520 מסעף לחיצה פקסליין 20X20X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL201603 מסעף לחיצה פקסליין פנים 20X3/4X20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL204000 תופסן קומבי פקסליין 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL205000 תופסן קיר בודד פקסליין 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL20MT32A צינור פקסליין 20 מתעל 34 מ"מ שחור מא
+
-
הוסף
+ PLGL20X16L צינור פקסליין 20 מ"מ מא
+
-
הוסף
+ PLGL21000 מתלה למחלק ארוך פקסליין "1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21004 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21005 מקשר לחיצה פקסליין פנים 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21006 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21007 מקשר לחיצה פקסליין פנים 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21313 זוית לחיצה פקסליין חוץ 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21314 זוית לחיצה פקסליין חוץ 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21413 זוית לחיצה פקסליין פנים 32X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL21414 זוית לחיצה פקסליין פנים 32X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL23400 מתלה למחלק ארוך פקסליין "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL25L צינור פקסליין 25 מ"מ מא
+
-
הוסף
+ PLGL25MT32A צינור פקסליין 25 מתעל 40 מ"מ שחור מא
+
-
הוסף
+ PLGL25MT32R צינור פקסליין 25 מתעל 40 מ"מ אדום מא
+
-
הוסף
+ PLGL32L צינור פקסליין 32 מ"מ מא
+
-
הוסף
+ PLGL32MT46B צינור פקסליין 32 מתעל 50 מ"מ שחור מא
+
-
הוסף
+ PLGL3402 מחלק פקסליין 3/4 ח.פ 2X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL3403 מחלק פקסליין 3/4 ח.פ 3X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL3404 מחלק פקסליין 3/4 ח.פ 4X1/2 יציאות יח'
+
-
הוסף
+ PLGL40034 ניפל כפול פקסליין "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL50045 מפתח פקסליין למקשר לחיצה רקורד 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51004 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51005 מקשר לחיצה פקסליין פנים 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51006 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51007 מקשר לחיצה פקסליין פנים 25X1 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51025 מקשר לחיצה פקסליין כפול 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51200 מכשיר לחיצה ידני פקסליין 16-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51216 לחצנית למכשיר לחיצה ידני פקסליין 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51220 לחצנית למכשיר לחיצה ידני פקסליין 20 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51225 לחצנית למכשיר לחיצה ידני פקסליין 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51302 זוית לחיצה פקסליין כפולה 25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51313 זוית לחיצה פקסליין חוץ 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51413 זוית לחיצה פקסליין פנים 25X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL51525 מסעף לחיצה פקסליין 25X25X25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL52200 מכשיר לחיצה חשמלי נטען פקסליין 16-20-25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL52202 סוללה נטענת פקסליין יח'
+
-
הוסף
+ PLGL52216 צבת למכשיר לחיצה חשמלי נטען פקסליין 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL52225 צבת למכשיר לחיצה חשמלי נטען פקסליין 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL52232 צבת למכשיר לחיצה חשמלי נטען פקסליין 32 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL54000 תופסן קומבי פקסליין 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL55000 תופסן קיר בודד פקסליין 25 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL55001 תופסן קיר כפול פקסליין 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61002 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61003 מקשר לחיצה פקסליין פנים 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61004 מקשר לחיצה פקסליין חוץ 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61005 מקשר לחיצה פקסליין פנים 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61016 מקשר לחיצה פקסליין כפול 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61050 נקודת פקסליין לחיצה לקיר 105 מע' 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61051 תושבת לברז פקסליין 90 לקיר עץ/גבס פ.16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61070 קופסת פלסטיק לנקודת קיר פקסליין 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61075 פח קיר לסוללה פקסליין 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61201 מקשר לחיצה רקורד פקסליין פנים 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61301 זוית לחיצה רקורד פקסליין פנים 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61302 זוית לחיצה פקסליין כפולה 16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61312 זוית לחיצה פקסליין חוץ 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61313 זוית לחיצה פקסליין חוץ 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61412 זוית לחיצה פקסליין פנים 16X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61413 זוית לחיצה פקסליין פנים 16X3/4 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61501 מסעף לחיצה פקסליין חוץ 16X1/2X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61516 מסעף לחיצה פקסליין 16X16X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL61601 מסעף לחיצה פקסליין פנים 16X1/2X16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL63000 בורג הידוק פקסליין 38X3/16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL64000 תופסן קומבי פקסליין 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL65000 תופסן קיר בודד פקסליין 16 יח'
+
-
הוסף
+ PLGL-AR40X50 ארגז מחלקים קטן 50X40 פלגל יח'
+
-
הוסף
+ PLGL-AR70X50 ארגז מחלקים גדול 70X50 פלגל יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מוצר

אביזר

מאפיין

קטרי יציאות

מידה כללית

קוטר

קוטר תבריג מעבר

עובי דופן

חיבור קצה

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME