English
מגופי סכין

מגופי סכין

המגופים מסופקים עם גלגל הפעלה ידני, במידה ונדרש סוג הפעלה שונה כגון: גיר, פניאומאטי, חשמלי וכד'... נא לציין זאת בהזמנה או לפנות באימייל.

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר חומר הלהב יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ KCVGE6 מגוף סכין VG י.ברזל/פלב"מ 6" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB10 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 10" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB12 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 12" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB14 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 14" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB16 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 16" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB2 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 2" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB20 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 20" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB24 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 24" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB28 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 28" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB3 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 3" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB4 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 4" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB40 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 40" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB6 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 6" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEB8 מגוף סכין PN10 EB י. ברזל אטם 8" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA12 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "12 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA18 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "18 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA3 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "3 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA4 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "4 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA6 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "6 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBA8 מגוף סכין 150# EB י.ברזל אטם ויטון "8 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBB10 מגוף סכין EB י. ברזל B.S אטם 10" EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBF2 מגוף סכין EB י.ברזל EPDM/צ.חופשי 2" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBF3 מגוף סכין EB י.ברזל EPDM/צ.חופשי 3" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KEBF4 מגוף סכין EB י.ברזל EPDM/צ.חופשי 4" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A10 מגוף סכין EX י.פלב"מ 10" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A12 מגוף סכין EX י.פלב"מ 12" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A14 מגוף סכין EX י.פלב"מ 14" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A16 מגוף סכין EX י.פלב"מ 16" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A3 מגוף סכין EX י.פלבמ 3" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A4 מגוף סכין EX י.פלב"מ 4" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A6 מגוף סכין EX י.פלב"מ 6" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3A8 מגוף סכין EX י.פלב"מ 8" 150# EX EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D10 מגוף סכין EX י.פלב"מ 10" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D12 מגוף סכין EX י.פלב"מ 12" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D3 מגוף סכין EX י.פלב"מ 3" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D4 מגוף סכין EX י.פלב"מ 4" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D6 מגוף סכין EX י.פלב"מ 6" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3D8 מגוף סכין EX י.פלב"מ 8" PN10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA10 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "10 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA12 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "12 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA18 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "18 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA2 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "2 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA24 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "24 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA3 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "3 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA4 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "4 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA5 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "5 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA6 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "6 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MA8 מגוף סכין EX י.פלב"מ/פלב"מ "8 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MD2 מגוף סכין EX פלב"מ/פלב"מ 2" PN10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MD3 מגוף סכין EX פלב"מ/פלב"מ 3" PN10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MD4 מגוף סכין EX פלב"מ/פלב"מ 4" PN10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MD6 מגוף סכין EX פלב"מ/פלב"מ 6" PN10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KN3MD8 מגוף סכין EX פלב"מ/פלב"מ 8" PN10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA12 מגוף סכין EX י.ברזל 12" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA14 מגוף סכין EX י.ברזל 14" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA16 מגוף סכין EX י.ברזל 16" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA18 מגוף סכין EX י.ברזל 18" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA2 מגוף סכין EX י.ברזל 2" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA3 מגוף סכין EX י.ברזל 3" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA4 מגוף סכין EX י.ברזל 4" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA6 מגוף סכין EX י.ברזל 6" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNA8 מגוף סכין EX י.ברזל 8" 150# EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB10 מגוף סכין EX י.ברזל 10" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB16 מגוף סכין EX י.ברזל 16" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB2 מגוף סכין EX י.ברזל 2" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB20 מגוף סכין EX י.ברזל 20" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB24 מגוף סכין EX י.ברזל 24" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB3 מגוף סכין EX י.ברזל 3" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB4 מגוף סכין EX י.ברזל 4" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB6 מגוף סכין EX י.ברזל 6" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNB8 מגוף סכין EX י.ברזל 8" BS EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND10 מגוף סכין EX י.ברזל 10" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND12 מגוף סכין EX י.ברזל 12" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND14 מגוף סכין EX י.ברזל 14" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND16 מגוף סכין EX י.ברזל 16" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND2 מגוף סכין EX י.ברזל 2" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND20 מגוף סכין EX י.ברזל 20" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND24 מגוף סכין EX י.ברזל 24" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND3 מגוף סכין EX י.ברזל 3" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND4 מגוף סכין EX י.ברזל 4" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND6 מגוף סכין EX י.ברזל 6" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KND8 מגוף סכין EX י.ברזל 8" PN-10 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF12 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 12" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF2 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 2" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF3 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 3" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF4 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 4" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF6 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 6" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNDF8 מגוף סכין EX י.ברזל EPDM/צ.חופשי 8" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA10 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "10 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA12 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "12 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA16 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "16 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA2 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "2 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA3 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "3 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA36 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "36 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA4 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "4 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA6 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "6 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMA8 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת "8 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMB4 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 4" B.S פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMB6 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 6" B.S פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMD10 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 10" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMD3 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 3" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMD4 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 4" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMD6 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 6" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNMD8 מגוף סכין EX י.ברזל אטם מתכת 8" PN-10 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNVGA6 מגוף סכין VG י.פלבמ/פלבמ 6" 150 EPDM פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KNVGA8 מגוף סכין VG י.פלבמ/פלבמ EPDM 150 "8 פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KXCMA10 מגוף סכין XC פלב"מ/פלב"ם "10 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KXCMA14 מגוף סכין XC פלב"מ/פלב"מ "14 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
+ KXCMA6 מגוף סכין XC פלב"מ/פלב"מ "6 150# פלב"ם יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

דרוג לחץ מקסימאלי (BAR)

סוג חיבור קצה

אטם בגוף

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME