English
זוויות

זוויות

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ VIC-04-1-1/2 זוית UL/FM 1-1/2" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-1-1/2G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-1-1/4 זוית UL/FM 1-1/4" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-1-1/4G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-2 זוית UL/FM 2" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-2-1/2 זוית UL/FM 2-1/2" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-2G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-3 זוית UL/FM 3" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-3G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "3 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-4 זוית UL/FM 4" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-4G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-5 זוית UL/FM 5" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-5G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "5 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-6 זוית UL/FM 6" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-6G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "6 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-8 זוית UL/FM 8" GROOVED 45 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-04-8G זוית UL/FM GROOVED 45 מגולבן "8 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-10 זוית UL/FM 10" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-10G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "10 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-1-1/2 זוית UL/FM 1-1/2" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-1-1/2G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-1-1/4 זוית UL/FM 1-1/4" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-1-1/4G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-2 זוית UL/FM 2" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-2-1/2 זוית UL/FM 2-1/2" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-2-1/2G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-2G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-3 זוית UL/FM 3" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-3G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "3 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-4 זוית UL/FM 4" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-4G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-5 זוית UL/FM 5" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-5G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "5 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-6 זוית UL/FM 6" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-6G זוית UL/FM GROOVED 90 מגולבן "6 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-06-8 זוית UL/FM 8" GROOVED 90 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-22-1-1/2 זוית UL/FM 1-1/2" GROOVED 22 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-22-2 זוית UL/FM 2" GROOVED 22 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-22-2G זוית UL/FM GROOVED 22 מגולבן "2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-22-3 זוית UL/FM 3" GROOVED 22 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-22-3G זוית UL/FM GROOVED 22 מגולבן "3 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X1 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 1-1/2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X1/2 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 1-1/2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X1/2G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "1-1/2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X1G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "1-1/2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X3/4 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 1-1/2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-1-1/2X3/4G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "1-1/2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X1 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X1/2 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X1/2G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "2" X 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X1G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "2" X 1 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X3/4 זוית מעבר חריץ תבריג "UL/FM 2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ VIC-26-2X3/4G זוית מעבר חרוץ תבריג דגם 26 מגולבן "2" X 3/4 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-1-1/2 זוית 45 לבן 1-1/2" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-2 זוית 45 לבן 2" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-3 זוית 45 לבן 3" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-4 זוית 45 לבן 4" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-6 זוית 45 לבן 6" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-04-8 זוית 45 לבן 8" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-10 זוית 90 לבן 10" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-1-1/2 זוית 90 לבן 1-1/2" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-2 זוית 90 לבן 2" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-3 זוית 90 לבן 3" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-4 זוית 90 לבן 4" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-6 זוית 90 לבן 6" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-06-8 זוית 90 לבן 8" UL/FM GROOVED יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-1-1/2X1 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 1-1/2" X 1" 26 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-1-1/2X1/2 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 1-1/2" X 1/2" 26 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-1-1/2X3/4 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 1-1/2" X 3/4" 26 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-2X1 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 2" X 1" 26 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-2X1/2 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 2" X 1/2" 26 יח'
+
-
הוסף
+ VICW-26-2X3/4 זוית מעבר חריץ תבריג לבן דגם 2" X 3/4" 26 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

זווית

גימור

חיבור קצה

קוטר

קוטר מעבר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME