English
ברזים

ברזים

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 5BTM3/4 ברז ערבוב טרמוסטטי לדוד מים "3/4 50מע' שגיב יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1/2F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1/2FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1/4F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "1/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1/4FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "1/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1/8F ברז כדורי פ.פ "1/8 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1-1/2F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1-1/2FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1-1/4F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1-1/4FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "1 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS1FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "1 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS2-1/2F ברז כדורי פ.פ "2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS2F ברז כדורי פ.פ "2 למי שתייה יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS2FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3/4F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3/4FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3/8F ברז כדורי פ.פ "3/8 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3/8FM ברז כדורי ח.פ "3/8 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "3 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS3FM ברז כדורי ח.פ למי שתייה "3 יח'
+
-
הוסף
+ BALL BRASS4F ברז כדורי פ.פ למי שתייה "4 יח'
+
-
הוסף
+ BALL GAR1/2 ברז גן כדורי ברונזה "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ BALL GAR3/4 ברז גן כדורי ברונזה "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-10-00 ברז קיר איקון "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-10-20 ברז קיר איקון "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-10-30 ברז קיר איקון "1 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-1080 ברז שופך קצר ידית מרפק איקון 1080 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-1085 ברז שופך ארוך ידית מרפק איקון 1085 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-20-21 ברז כביסה ראש לוקס איקון יח'
+
-
הוסף
+ IKO-21-05 ברז גן איקון "1/2 ע"ר יח'
+
-
הוסף
+ IKO-21-15 ברז גן איקון "3/4 ע"ר יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-00 ברז אלכסון איקון "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-10 ברז אלכסון איקון "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-20 ברז אלכסון איקון "1 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-30 ברז אלכסון איקון "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-40 ברז אלכסון איקון "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-30-50 ברז אלכסון איקון "2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-40-01 ברז שופך קצר איקון יח'
+
-
הוסף
+ IKO-40-05 ברז שופך ארוך איקון יח'
+
-
הוסף
+ IKO-4-03 ראש לברז קיר 1/2 איקון (דגם חריצים) 4-03 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-4-10 ראש לברז קיר + "1/2 הארכה 25 מ"מ איקון 4-10 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-70-01 ברז מעביר איקון "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-70-05 ברז מעביר איקון "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-80-15 ברז טה 1/2X1/2 יח'
+
-
הוסף
+ IKO-80-4 ברז זויתי ארוך 3/8-1/2 איקון יח'
+
-
הוסף
+ IKO-80-5 ברז זויתי ארוך 1/2-1/2 איקון יח'
+
-
הוסף
+ IKO-80-7 ברז כביסה מיני כדורי איקון יח'
+
-
הוסף
+ SA-1MD-3/4 רקורד אל חוזר למוני מים "3/4 שגיב ללא אום יח'
+
-
הוסף
+ SA-BG-1/2 ברז גן שגיב "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ SA-BG-3/4 ברז גן שגיב "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-1/2W ברז כדורי שגיב ח.פ 1/2" S.A 200 (קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-1/4 ברז כדורי שגיב ח.פ 1/4" S.A 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-1/8 ברז כדורי שגיב ח.פ 1/8" S.A 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-1W ברז כדורי שגיב ח.פ 1" S.A 200 (קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-3/4W ברז כדורי שגיב ח.פ 3/4" S.A 200 (קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SA200-3/8 ברז כדורי שגיב ח.פ 3/8" S.A 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SAL200-1-1/2W ברז כדורי שגיב ח.פ 1-1/2" S.A 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SAL200-1-1/4W ברז כדורי שגיב ח.פ 1-1/4" S.A 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SAL200-2W ברז כדורי שגיב ח.פ 2" S.A 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SD1X3/4F ברז כדורי שגיב פ.פ 1" X 3/4" S.D ידית קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SD1X3/4M ברז כדורי שגיב פ.ח 1" X 3/4" S.D יח'
+
-
הוסף
+ SA-SG2-1/4 ברז מיני גז שגיב 1/4" SG-2 פ.פ/ע.ע יח'
+
-
הוסף
+ SA-SG2-3/8 ברז מיני גז שגיב 3/8" SG-2 פ.פ/ע.ע יח'
+
-
הוסף
+ SA-SG2-5/16 ברז מיני גז שגיב 5/16" SG-2 פ.פ/ע.ע יח'
+
-
הוסף
+ SA-SGF-1/2F ברז מעבר מתבריג צ.נחושת נקבה/פלייר "SGF 1/2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA1 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 1 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA1/2 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 1/2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA1-1/2 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 1-1/2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA1-1/4 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 1-1/4 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA2 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHA3/4 ברז כדורי פ.ח למיזוג אויר "S.H.A 3/4 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHAF-1/2X5/8 ברז כדורי שגיב פלייר "1/2"X5/8 חוץ S.H.A.N יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHAF-3/4X3/4 ברז כדורי שגיב פלייר "3/4"X3/4 חוץ S.H.A.N יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHAF-3/4X5/8 ברז כדורי שגיב פלייר "3/4"X5/8 חוץ S.H.A.N יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN1 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 1 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN1/2 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 1/2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN1-1/2 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 1-1/2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN1-1/4 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 1-1/4 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN2 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 2 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHN3/4 ברז כדורי פ.פ למיזוג אויר "S.H.N 3/4 שגיב יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHNF-1/2X5/8 ברז כדורי שגיב פלייר "1/2"X5/8 פנים S.H.N.F יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHNF-3/4X3/4 ברז כדורי שגיב פלייר "3/4"X3/4 פנים S.H.N.F יח'
+
-
הוסף
+ SA-SHNF-3/4X5/8 ברז כדורי שגיב פלייר "3/4"X5/8 פנים S.H.N.F יח'
+
-
הוסף
+ SA-SMA1/2 ברז למנומטר שגיב "1/2 ח.פ. עם חריר שחרור יח'
+
-
הוסף
+ SA-SMA1/4 ברז למנומטר שגיב "1/4 ח.פ עם חריר שחרור יח'
+
-
הוסף
+ SA-SMA3/8 ברז למנומטר שגיב "3/8 ח.פ עם חריר שחרור יח'
+
-
הוסף
+ SA-SMN1/2 ברז למנומטר שגיב "1/2 פ.פ עם חריר שחרור יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-1/2W ברז כדורי שגיב פ.פ 1/2" S.N 200(קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-1/4 ברז כדורי שגיב פ.פ 1/4" S.N 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-1/8 ברז כדורי שגיב פ.פ 1/8" S.N 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-1W ברז כדורי שגיב פ.פ 1" S.N 200(קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-3/4W ברז כדורי שגיב פ.פ 3/4" S.N 200(קו לבן)י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SN200-3/8 ברז כדורי שגיב פ.פ 3/8" S.N 200 (קו ירוק) י.קצרה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SNL200-1-1/2W ברז כדורי שגיב פ.פ 1-1/2" S.N 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SNL200-1-1/4W ברז כדורי שגיב פ.פ 1-1/4" S.N 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SNL200-2W ברז כדורי שגיב פ.פ 2" S.N 200(קו לבן)י.ארוכה יח'
+
-
הוסף
+ SA-SY3-1/8 ברז פיקוד "1/8 שגיב S.Y-3 יח'
+
-
הוסף
+ SA-SY6-1/4 ברז פיקוד "1/4 שגיב S.Y-6 יח'
+
-
הוסף
+ YO-2091 ראש "1/2 פליז 2091 יח'
+
-
הוסף
+ YO-2096 ראש פליז צהלי 2096 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4010 ברז שופך קצר לוקס יועם 4010 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4011 ברז לוקס קצר 4011 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4013 ברז שופך קצר אש כרום צהלי 4013 יועם יח'
+
-
הוסף
+ YO-4015 ברז שופך ארוך לוקס יועם 4015 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4016 ברז לוקס ארוך 4016 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4018 ברז שופך ארוך ראש כרום צהלי 4018 יועם יח'
+
-
הוסף
+ YO-4030 ברז קצר 'ורד' 4030 יועם יח'
+
-
הוסף
+ YO-4039 ברז מהקיר פיה גבוהה מים קרים 4039 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4040 ברז ארוך "ורד" 4040 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4090 ראש סוללה עגול 4090 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4091 ראש לברז 1/2 ידית כרום לכיור 4091 יועם יח'
+
-
הוסף
+ YO-4092 ראש לוקס עגול 1/2 יועם 4092 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4093 ראש לוקס מרובע 1/2 יועם 4093 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4110 ברז עמידה כרום יועם 4110 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4112 ברז עמידה ידית מהצד יועם 4112 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4113 ברז עמידה פיה ארוכה יועם 4113 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4609 יועם ברז טע מרובע 4609 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4612 ברז טי 1/2 ראש לוקס יועם 4612 יח'
+
-
הוסף
+ YO-4616 ברז טי ראש כרום צהלי יועם 4616 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6012 ברז קיר "1/2 יועם תקן (6012) יח'
+
-
הוסף
+ YO-6013 ברז קיר מרכזי ראש תקן יועם 6013 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6014 ברז קיר ראש כרום דגם צהלי 6014 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6020 ברז קיר 3/4 יועם 6020 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6090 ראש קיר "1/2 הארכה 50 מ"מ כרום 6090 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6091 ראש לברז קיר עגול "1/2 יועם 6091 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6092 ראש לברז קיר מרובע "1/2 יועם (6092) יח'
+
-
הוסף
+ YO-6095 ראש לברז קיר למקלחת "1/2 ידית כרום(6095) יח'
+
-
הוסף
+ YO-6096 ראש קיר 1/2 עם הארכה 25 יועם 6096 יח'
+
-
הוסף
+ YO-6097 ראש לברז קיר "3/4 יועם (6097) יח'
+
-
הוסף
+ YO-6098 ראש קיר "3/4 עם הארכה 25 מ"מ כרום (6098) יח'
+
-
הוסף
+ YO-6099 ראש קיר "3/4 עם הארכה 50 מ"מ כרום (6099) יח'
+
-
הוסף
+ YO-9581 רוזטה שטוחה כרום 1/2 יח'
+
-
הוסף
+ YO-9582 רוזטה לברז קיר 1/2 יועם 9582 יח'
+
-
הוסף
+ YO-9583 רוזטה לברז קיר 3/4 יועם 9583 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

סוג ברז

אביזר

חיבור הברגה בקצה

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME