English
ברזים כדורים - פלב"ם

ברזים כדורים - פלב"ם

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 3B1-150-1 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-1/2 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1/2" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1-1/2" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1-1/4" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-2 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 2" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-3 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 3" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-3/4 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 3/4" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-4 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 4" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1-150-6 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 6" R.B TGT 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-1 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1-1/2" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 1-1/4" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-2 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 2" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-3 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 3" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B1S-150-3/4 ברז כדורי פלב"מ מאוגן 3/4" R.B SGS 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3B3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3BS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/4" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3N3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B TGT NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3NS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B SGS NPT יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S3 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3S4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 4" R.B TGT S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3SS1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" R.B SGS S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3SS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" R.B SGS S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3SS2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" R.B SGS S.W יח'
+
-
הוסף
+ 3B3SS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" R.B SGS S.W יח'
+
-
הוסף
+ B1T1 ברז כדורי פלב"מ חלק 1" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T1/2 ברז כדורי פלב"מ חלק 1/2" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T1/4 ברז כדורי פלב"מ חלק 1/4" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T1-1/2 ברז דורי פלב"מ חלק 1-1/2" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T1-1/4 ברז כדורי פלב"מ חלק 1-1/4" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T2 ברז כדורי פלב"מ חלק 2" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T3/4 ברז כדורי פלב"מ חלק 3/4" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B1T3/8 ברז כדורי פלב"מ חלק 3/8" R.B TGT BSP 1 יח'
+
-
הוסף
+ B2T1 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1/2" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T1/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1/4" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/2" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/4" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 2" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T3/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 3/4" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2T3/8 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 3/8" F.B TGT BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS1 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1" F.B SGS BSP+ ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1/2" F.B SGS BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/2" F.B SGS BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/4" F.B SGS BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 2" F.B SGS BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TIS3/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 3/4" F.B SGS BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ B2TS1 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1/2" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS1/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1/4" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/2" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 1-1/4" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS2 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 2" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS3/4 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 3/4" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ B2TS3/8 ברז כדורי פלב"מ 2 חלקים 3/8" F.B SGS BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST126B1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR F.B TGT 126 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126B1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR F.B TGT 126 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126B1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR F.B TGT 126 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126B3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR F.B TGT 126 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126N1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR F.B TGT 126 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126N1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR F.B TGT 126 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126N1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR F.B TGT 126 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126N1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR F.B TGT 126 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126N1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR F.B TGT 126 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST126S1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR F.B TGT 126 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST126S1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR F.B TGT 126 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST126S2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR F.B TGT 126 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136B1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136B1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136B1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136B1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136B2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136B3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" F.B 136 BSP יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136ISB3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" F.B TGT BSP+ד ISO יח'
+
-
הוסף
+ ST136N1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR F.B TGT 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136N1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR F.B TGT 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136N1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR F.B TGT 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136N3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR F.B TGT 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136NS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR F.B SGS 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136NS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR F.B SGS 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136NS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR F.B SGS 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136NS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR F.B SGS 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136NS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR F.B SGS 136 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST136S1 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136S1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1/2" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136S1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/2" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136S1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 1-1/4" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136S2 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 2" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST136S3/4 ברז כדורי פלב"מ 3 חלקים 3/4" F.B 136 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST176-150-4 ברז כדורי פלב"מ 4" STAR F.B TGT 176 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST216NS4 ברז כדורי פלב"מ 4" STAR R.B SGS 216 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST216S3 ברז כדורי פלב"מ 3" STAR R.B TGT 216 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST216SS3 ברז כדורי פלב"מ 3" STAR R.B SGS 216 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST216SS4 ברז כדורי פלב"מ 4" STAR R.B SGS 216 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226B1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226B3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226BS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B SGS 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226BS1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B SGS 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226BS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B SGS 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226BS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226BS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B SGS 226 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226N3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR R.B TGT 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226NS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B SGS 226 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST226S1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226S3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR R.B TGT 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST226SS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B SGS 226 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150-1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150-2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150S-1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B SGS 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150S-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B SGS 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150S-2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-150S-3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B SGS 236 150# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300S-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B SGS 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300S-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B SGS 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300S-2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-300S-3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B SGS 236 300# יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B TGT 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40-2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40-2-1/2 ברז כדורי פלב"מ 2-1/2" STAR R.B TGT 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40S-1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B SGS 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40S-1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B SGS 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236-40S-2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B SGS 236 DIN יח'
+
-
הוסף
+ ST236B1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B1/4 ברז כדורי פלב"מ 1/4" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236B3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR R.B TGT 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236BS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B GSG 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236BS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B GSG 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236BS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B GSG 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236BS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B GSG 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236BS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B GSG 236 BSPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236N1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B TGT 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236N1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B TGT 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236N1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236N3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236N3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR R.B TGT 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS1-1/4 ברז כדורי פלב"מ 1-1/4" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236NS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B GSG 236 NPT יח'
+
-
הוסף
+ ST236S1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B TGT 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236S3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B TGT 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236S3/8 ברז כדורי פלב"מ 3/8" STAR R.B TGT 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236SS1 ברז כדורי פלב"מ 1" STAR R.B GSG 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236SS1/2 ברז כדורי פלב"מ 1/2" STAR R.B GSG 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236SS1-1/2 ברז כדורי פלב"מ 1-1/2" STAR R.B GSG 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236SS2 ברז כדורי פלב"מ 2" STAR R.B GSG 236 S.W יח'
+
-
הוסף
+ ST236SS3/4 ברז כדורי פלב"מ 3/4" STAR R.B GSG 236 S.W יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

חיבור קצה

סוג חיבור קצה

מבנה

צורת מעבר

חסין אש/לא חסין אש

קוטר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME