English
אוגנים - פלדה

אוגנים - פלדה

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר גלוון יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 1L125-1 אוגן ST37.2 1" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-10 אוגן ST37.2 10" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-1-1/2 אוגן ST37.2 1-1/2" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-12 אוגן ST37.2 12" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-14 אוגן ST37.2 14" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-16 אוגן ST37.2 16" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-18 אוגן ST37.2 18" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-2 אוגן ST37.2 2" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-24 אוגן ST37.2 24" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-24G אוגן 24" S.O 125# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-28 אוגן ST37.2 28" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-3 אוגן ST37.2 3" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-30 אוגן ST37.2 30" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-32 אוגן ST37.2 32" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-36 אוגן ST37.2 36" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-4 אוגן ST37.2 4" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-5 אוגן ST37.2 5" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-6 אוגן ST37.2 6" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125-8 אוגן ST37.2 8" S.O 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-10 אוגן ST37.2 10" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-1-1/2 אוגן ST37.2 1-1/2" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-1-1/4 אוגן ST37.2 1-1/4" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-12 אוגן ST37.2 12" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-14 אוגן ST37.2 14" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-16 אוגן ST37.2 16" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-18 אוגן ST37.2 18" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-2 אוגן ST37.2 2" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-20 אוגן ST37.2 20" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-3 אוגן ST37.2 3" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-30 אוגן ST37.2 30" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-4 אוגן ST37.2 4" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-6 אוגן ST37.2 6" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L125B-8 אוגן ST37.2 8" BLIND 125# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L15W6 אוגן A105 6" W.N R.F 1500# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L15WX1 אוגן A105 1" XS W.N R.F 1500# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1 אוגן A105 1" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1/2 אוגן A105 1/2" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1/2EB אוגן A105 1/2" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1/2F אוגן A105 1/2" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B10 אוגן A105 10" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B10EB אוגן A105 10" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1-1/2EB אוגן A105 1-1/2" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1-1/2F אוגן A105 1-1/2" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1-1/2G אוגן 1-1/2" R.F BLIND 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B12 אוגן A105 12" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B12EB אוגן A105 12" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B12F אוגן A105 12" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B14 אוגן A105 14" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B16 אוגן A105 16" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B16EB אוגן A105 16" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B18 אוגן A105 18" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1EB אוגן A105 1" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B1F אוגן A105 1" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2 אוגן A105 2" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B20 אוגן A105 20" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2-1/2EB אוגן A105 2-1/2" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B22 אוגן A105 22" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B24 אוגן A105 24" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B24EB אוגן A105 24" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2EB אוגן A105 2" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2F אוגן A105 2" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B2G אוגן 2" R.F BLIND 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3 אוגן A105 3" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3/4 אוגן A105 3/4" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3/4EB אוגן A105 3/4" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3/4F אוגן A105 3/4" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3/4G אוגן 3/4" R.F BLIND 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B30A אוגן A105 30" R.F BLIND 150# סדרה A שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B36B אוגן A105 36" R.F BLIND 150# סדרה B שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3EB אוגן A105 3" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B3G אוגן 3" R.F BLIND 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B4 אוגן A105 4" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B4EB אוגן A105 4" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B4F אוגן A105 4" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B5 אוגן A105 5" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B6 אוגן A105 6" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B6EB אוגן A105 6" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B6F אוגן A105 6" F.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B6G אוגן 6" R.F BLIND 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B8 אוגן A105 8" R.F BLIND 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1B8EB אוגן A105 8" BLIND R.F 150# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS1 אוגן A105 1" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS1/2 אוגן A105 1/2" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS1-1/2EB אוגן ### 1-1/2" A105 S.W STD R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS1EB אוגן ### 1" A105 S.W STD R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS2 אוגן A105 2" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS2EB אוגן ### 2" A105 S.W STD R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS2F אוגן A105 2" F.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS3 אוגן A105 3" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS3/4 אוגן A105 3/4" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KS6 אוגן A105 6" R.F STD S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1 אוגן A105 1" R.F XS S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1/2EB אוגן ### 1/2" A105 S.W XS R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F XS S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1-1/2EB אוגן ### 1-1/2" A105 S.W XS R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F XS S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX1EB אוגן ### 1" A105 S.W XS R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX2 אוגן A105 2" R.F XS S.W 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX2EB אוגן ### 2" A105 S.W XS R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KX3/4EB אוגן ### 3/4" A105 S.W XS R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KY1/2EB אוגן ### R.F 150# סקדיול 1/2" A105 S.W 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KY1EB אוגן ### R.F 150# סקדיול 1" S.W 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1KY3/4EB אוגן ### R.F 150# סקדיול 3/4" A105 S.W 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1 אוגן A105 1" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1/2 אוגן A105 1/2" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1/2G אוגן 1/2" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L10 אוגן A105 10" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L10G אוגן 10" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1-1/2 אוגן A105 1-1/2" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1-1/2G אוגן 1-1/2" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1-1/4 אוגן A105 1-1/4" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1-1/4G אוגן 1-1/4" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L12 אוגן A105 12" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L12G אוגן 12" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L14 אוגן A105 14" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L14G אוגן 14" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L18 אוגן A105 18" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L1G אוגן 1" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L2 אוגן A105 2" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L2-1/2 אוגן A105 2-1/2" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L2-1/2G אוגן 2-1/2" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L24 אוגן A105 24" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L2G אוגן 2" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L3 אוגן A105 3" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L3/4G אוגן 3/4" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L3G אוגן 3" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L4 אוגן A105 4" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L4G אוגן 4" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L6 אוגן A105 6" L.J 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1L6G אוגן 6" L.J 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1 אוגן ST37.2 1" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1/2 אוגן ST37.2 1/2" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1/2G אוגן 1/2" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R10 אוגן ST37.2 10" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R10G אוגן 10" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1-1/2 אוגן ST37.2 1-1/2" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1-1/2G אוגן 1-1/2" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1-1/4G אוגן 1-1/4" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R12G אוגן 12" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R14 אוגן ST37.2 14" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R14G אוגן 14" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R16 אוגן ST37.2 16" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R18 אוגן ST37.2 18" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R18G אוגן 18" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R1G אוגן 1" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R2 אוגן ST37.2 2" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R20 אוגן ST37.2 20" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R20G אוגן 20" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R2-1/2 אוגן ST37.2 2-1/2" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R2G אוגן 2" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R3 אוגן ST37.2 3" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R3/4 אוגן ST37.2 3/4" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R3/4G אוגן 3/4" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R3G אוגן 3" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R4 אוגן ST37.2 4" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R4G אוגן 4" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R5 אוגן ST37.2 5" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R5G אוגן 5" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R6 אוגן ST37.2 6" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R6G אוגן 6" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1R8G אוגן 8" B.R 150# מגולבן ST37.2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1RI3 אוגן ST37.2 ICL 3" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1RI4 אוגן ST37.2 ICL 4" B.R 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1 אוגן A105 1" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1/2 אוגן A105 1/2" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1/2EB אוגן ### 1/2" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1/2G אוגן 1/2" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S10 אוגן A105 10" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S10EB אוגן ### 10" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S10F אוגן A105 10" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/2EB אוגן ### 1-1/2" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/2F אוגן A105 1-1/2" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/4F אוגן A105 1-1/4" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1-1/4G אוגן 1-1/4" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S12 אוגן A105 12" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S12EB אוגן ### 12" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S12F אוגן A105 12" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S14 אוגן A105 14" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S14EB אוגן ### 14" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S14F אוגן A105 14" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S16 אוגן A105 16" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S16EB אוגן ### 16" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S16F אוגן A105 16" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S18 אוגן A105 18" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S18EB אוגן ### 18" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1EB אוגן ### 1" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1F אוגן A105 1" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S1G אוגן 1" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2 אוגן A105 2" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S20 אוגן A105 20" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S20EB אוגן ### 20" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S20F אוגן A105 20" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2-1/2EB אוגן ### 2-1/2" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2-1/2F אוגן A105 2-1/2" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2-1/2G אוגן 2-1/2" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S24 אוגן A105 24" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S24EB אוגן ### 24" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S24F אוגן A105 24" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S26A אוגן A105 26" R.F S.O 150# סדרה A שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2EB אוגן ### 2" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S2F אוגן A105 2" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3 אוגן A105 3" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3/4 אוגן A105 3/4" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3/4EB אוגן ### 3/4" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3/4F אוגן A105 3/4" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S30A אוגן A105 30" R.F S.O 150# סדרה A שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3EB אוגן ### 3" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S3F אוגן A105 3" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S4 אוגן A105 4" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S4EB אוגן ### 4" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S4F אוגן A105 4" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S4FEB אוגן ### A105 4" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S4G אוגן 4" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S5 אוגן A105 5" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S5G אוגן 5" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S6 אוגן A105 6" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S6EB אוגן ### 6" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S6F אוגן A105 6" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S6FEB אוגן ### A105 6" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S6G אוגן 6" R.F S.O 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S8 אוגן A105 8" R.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S8EB אוגן ### 8" A105 S.O R.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1S8F אוגן A105 8" F.F S.O 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1 אוגן 150# הברגה A105 1" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1/2 אוגן 150# הברגה A105 1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1/2EB אוגן R.F 150#הברגה A105 1/2 ###NPT' שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1/2G אוגן 150# הברגה 1/2" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1-1/2 אוגן 150# הברגה A105 1-1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1-1/2EB אוגן ### R.F 150# הברגה A105 1-1/2" NPT שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1-1/4 אוגן 150# הברגה A105 1-1/4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1EB אוגן R.F 150#הברגה A105 1 ### NPT' שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T1G אוגן 150# הברגה 1" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T2 אוגן 150# הברגה A105 2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T2FEB אוגן F.F 150# הברגה A105 2" ###NPT שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T2G אוגן 150# הברגה 2" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3 אוגן 150# הברגה A105 3" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3/4 אוגן 150# הברגה A105 3/4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3/4EB אוגן R.F 150#הברגה A105 3/4 ###NPT' שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3/4G אוגן 150# הברגה 3/4" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3F אוגן 150# הברגה A105 3" F.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T3G אוגן 150# הברגה 3" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T4 אוגן 150# הברגה A105 4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1T4G אוגן 150# הברגה 4" R.F מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1 אוגן A105 1" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1/2 אוגן A105 1/2" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS10 אוגן A105 10" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS10F אוגן A105 10" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1-1/2F אוגן A105 1-1/2" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1-1/2G אוגן 1-1/2" R.F STD W.N 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS12 אוגן A105 12" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS12F אוגן A105 12" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS14 אוגן A105 14" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS14F אוגן A105 14" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS16 אוגן A105 16" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS16F אוגן A105 16" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS18 אוגן A105 18" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS18F אוגן A105 18" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS2 אוגן A105 2" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS20 אוגן A105 20" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS20F אוגן A105 20" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS24 אוגן A105 24" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS24F אוגן A105 24" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS2F אוגן A105 2" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS2G אוגן 2" R.F STD W.N 150# מגולבן A105 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS3 אוגן A105 3" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS3/4 אוגן A105 3/4" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS30 אוגן A105 30" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS3F אוגן A105 3" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS4 אוגן A105 4" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS4F אוגן A105 4" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS4FEB אוגן ### A105 4" STD W.N F.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS5 אוגן A105 5" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS6 אוגן A105 6" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS6F אוגן A105 6" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS6FEB אוגן ### A105 6" STD W.N F.F 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS8 אוגן A105 8" R.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WS8F אוגן A105 8" F.F STD W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX1 אוגן A105 1" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX1/2 אוגן A105 1/2" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX10 אוגן A105 10" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX18 אוגן A105 18" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX2 אוגן A105 2" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX20 אוגן A105 20" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX24 אוגן A105 24" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX3 אוגן A105 3" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX3/4 אוגן A105 3/4" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX4 אוגן A105 4" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX6 אוגן A105 6" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L1WX8 אוגן A105 8" R.F XS W.N 150# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1 אוגן A105 1" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1/2 אוגן A105 1/2" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B10 אוגן A105 10" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1-1/4G אוגן BLIND 300# מגולבן "A105 1-1/4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B12 אוגן A105 12" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B16 אוגן A105 16" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B1G אוגן BLIND 300# מגולבן "A105 1 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B2 אוגן A105 2" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B2G אוגן BLIND 300# מגולבן "A105 2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B3 אוגן A105 3" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B3/4 אוגן A105 3/4" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B4 אוגן A105 4" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B5 אוגן A105 5" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B6 אוגן A105 6" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3B8 אוגן A105 8" R.F BLIND 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1 אוגן A105 1" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1/2 אוגן A105 1/2" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1/2EB אוגן ### A105 1/2" 40 S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1-1/2EB אוגן ### A105 1-1/2" 40 S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS1EB אוגן ### A105 1" 40 S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS2 אוגן A105 2" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS3 אוגן A105 3" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS3/4 אוגן A105 3/4" R.F STD S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KS3/4EB אוגן ### A105 3/4" 40 S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1 אוגן A105 1" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1/2EB אוגן ### A105 1/2" XS S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1-1/2EB אוגן ### A105 1-1/2" XS S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX1EB אוגן ### A105 1" XS S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX2 אוגן A105 2" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX2EB אוגן ### A105 2" XS S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX3/4 אוגן A105 3/4" R.F XS S.W 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KX3/4EB אוגן ### A105 3/4" XS S.W R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KY1/2EB אוגן S.W R.F 300# סק### "1/2 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KY1EB אוגן ### S.W R.F 300# סק' "1 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3KY3/4EB אוגן ### S.W R.F 300# סק' "3/4 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L1-1/2 אוגן A105 1-1/2" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L1-1/4 אוגן A105 1-1/4" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L12 אוגן A105 12" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L2 אוגן A105 2" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L3 אוגן A105 3" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L3/4 אוגן A105 3/4" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L4 אוגן A105 4" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L6 אוגן A105 6" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3L8 אוגן A105 8" L.J 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3OWX10 אוגן אוריפיס A105 10" XS R.F W.N 300# שחור זוג
+
-
הוסף
+ 1L3OWX12 אוגן אוריפיס A105 12" XS R.F W.N 300# שחור זוג
+
-
הוסף
+ 1L3OWX4 אוגן אוריפיס A105 4" XS R.F W.N 300# שחור זוג
+
-
הוסף
+ 1L3OWX6 אוגן אוריפיס A105 6" XS R.F W.N 300# שחור זוג
+
-
הוסף
+ 1L3OWX8 אוגן אוריפיס A105 8" XS R.F W.N 300# שחור זוג
+
-
הוסף
+ 1L3RB1EB אוגן ### A105 BLIND 1' RTJ שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RB3/4EB אוגן ### A105 BLIND 3/4" RTJ 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKX1EB אוגן S.W RTJ 300# סק' ### A105 1" 80 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKX2EB אוגן S.W RTJ 300# סק' ### A105 2" 80 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKX3/4EB אוגן ### S.W RTJ 300# סק' A105 3/4" 80 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKY1/2EB אוגן S.W RTJ 300#סק' ### A105 1/2' 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKY1EB אוגן S.W RTJ 300# סק' ### A105 1" 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3RKY3/4EB אוגן S.W RTJ 300# סק' ### A105 3/4" 160 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1/2 אוגן A105 1/2" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1/2EB אוגן ### A105 1/2" S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1-1/2EB אוגן ### A105 1-1/2' S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1-1/2G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 1-1/2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1-1/4G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 1-1/4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S12 אוגן A105 12" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S16 אוגן A105 16" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S18 אוגן A105 18" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1EB אוגן ### A105 1' S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S1G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 1 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S2 אוגן A105 2" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S24 אוגן A105 24" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S2EB אוגן ### A105 2" S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S2G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 2 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S3 אוגן A105 3" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S3/4 אוגן A105 3/4" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S3/4EB אוגן ### A105 3/4' S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S3/4G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 3/4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S3EB אוגן ### A105 3" S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S4 אוגן A105 4" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S4EB אוגן ### A105 4' S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S4F אוגן A105 4" F.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S4G אוגן S.O R.F 300# מגולבן "A105 4 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S5 אוגן A105 5" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S6EB אוגן ### A105 6' S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S8 אוגן A105 8" R.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S8EB אוגן ### A105 8" S.O R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3S8F אוגן A105 8" F.F S.O 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3T1 אוגן 300# הברגה A105 1" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3T1/2 אוגן 300# הברגה A105 1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3T1-1/2 אוגן 300# הברגה A105 1-1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3T2 אוגן 300# הברגה A105 2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3T3/4 אוגן 300# הברגה A105 3/4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WA12EB אוגן ### W.N R.F 300# סק' A105 12' 40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS1 אוגן A105 1" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS1/2 אוגן A105 1/2" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS10 אוגן A105 10" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS1-1/4 אוגן A105 1-1/4" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS12 אוגן A105 12" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS16 אוגן A105 16" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS18 אוגן A105 18" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS2 אוגן A105 2" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS20 אוגן A105 20" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS2EB אוגן ### A105 2" STD W.N R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS3 אוגן A105 3" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS3/4 אוגן A105 3/4" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS3EB אוגן ### A105 3" STD W.N R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS4 אוגן A105 4" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS4EB אוגן ### A105 4" STD W.N R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS5 אוגן A105 5" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS6 אוגן A105 6" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS6EB אוגן ### A105 6' STD W.N R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS8 אוגן A105 8" R.F STD W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WS8EB אוגן ### A105 8" STD W.N R.F 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX1 אוגן A105 1" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX1/2 אוגן A105 1/2" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX10 אוגן A105 10" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX14 אוגן A105 14" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX16 אוגן A105 16" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX18 אוגן A105 18" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX2 אוגן A105 2" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX20 אוגן A105 20" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX2-1/2 אוגן A105 2-1/2" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX24 אוגן A105 24" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX3 אוגן A105 3" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX3/4 אוגן A105 3/4" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX4 אוגן A105 4" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L3WX5 אוגן A105 5" R.F XS W.N 300# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B1 אוגן A105 1" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B10 אוגן A105 10" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B2 אוגן A105 2" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B2EB אוגן A105 2" BLIND R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B3 אוגן A105 3" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B3/4 אוגן A105 3/4" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B4 אוגן A105 4" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B6 אוגן A105 6" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6B8 אוגן A105 8" BLIND R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX1 אוגן A105 1" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX1/2 אוגן A105 1/2" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX1EB אוגן A105 1" XS S.W R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX2 אוגן A105 2" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX2EB אוגן A105 2" XS S.W R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX3 אוגן A105 3" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX3/4 אוגן A105 3/4" XS S.W R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6KX3/4EB אוגן A105 3/4" XS S.W R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6RKX2EB אוגן ### A105 2" RTJ XS S.W 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6RWX3EB אוגן ### A105 3" RTJ XS W.N 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6RWX4EB אוגן ### A105 4" RTJ XS W.N 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6RWX6EB אוגן ### A105 6" RTJ XS W.N 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S1 אוגן A105 1" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S1/2 אוגן A105 1/2" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S1-1/2 אוגן A105 1-1/2" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S1-1/4 אוגן A105 1-1/4" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S2EB אוגן ###A105 2" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S3 אוגן A105 3" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S3/4 אוגן A105 3/4" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S4 אוגן A105 4" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6S6EB אוגן ###A105 6" S.O R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WE14 אוגן W.N 600# סקדיול A105 14" 80 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1 אוגן A105 1" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1/2 אוגן A105 1/2" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX10 אוגן A105 10" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1-1/2 אוגן A105 1-1/2" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1-1/2EB אוגן A105 1-1/2" XS W.N R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1-1/4 אוגן A105 1-1/4" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX14 אוגן A105 14" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX16 אוגן A105 16" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX18 אוגן A105 18" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX1EB אוגן A105 1" XS W.N R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX2 אוגן A105 2" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX2-1/2 אוגן A105 2-1/2" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX2EB אוגן A105 2" XS W.N R.F 600# ### שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX3 אוגן A105 3" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX3/4 אוגן A105 3/4" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX4 אוגן A105 4" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX5 אוגן A105 5" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1L6WX6 אוגן A105 6" XS W.N R.F 600# שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB10 אוגן BS.10 10" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB10G אוגן 10" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB12 אוגן BS.10 12" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB12G אוגן 12" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB14 אוגן BS.10 14" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB16 אוגן BS.10 16" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB18 אוגן BS.10 18" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB2 אוגן BS.10 2" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB20 אוגן BS.10 20" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB28 אוגן BS.10 28" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB3 אוגן BS.10 3" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB3/4 אוגן BS.10 3/4" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB30 אוגן BS.10 30" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB3G אוגן 3" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB4 אוגן BS.10 4" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB4G אוגן 4" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB6 אוגן BS.10 6" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB6G אוגן 6" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB8 אוגן BS.10 8" BLIND BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCB8G אוגן 8" BLIND BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCR2X1-1/2 אוגן מעבר ST37.2 2"X1-1/2" BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCR3X2 אוגן מעבר ST37.2 3"X2" BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCR3X2-1/2 אוגן מעבר ST37.2 3"X2-1/2" BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCR4X2 אוגן מעבר ST37.2 4"X2" BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCR8X3 אוגן מעבר ST37.2 8"X3" BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCRN3X2 אוגן מעבר BSTD מוברג "ST37.2 3"X2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCRN3X2-1/2 אוגן מעבר BSTD מוברג "ST37.2 3"X2-1/2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCRN4X2 אוגן מעבר BSTD מוברג "ST37.2 4"X2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCRN4X3 אוגן מעבר BSTD מוברג "ST37.2 4"X3 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCRN6X3 אוגן מעבר BSTD מוברג "ST37.2 6"X3 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS1/2 אוגן BS.10 1/2" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS10 אוגן BS.10 10" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS10G אוגן 10" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS1-1/2 אוגן BS.10 1-1/2" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS1-1/2G אוגן 1-1/2" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS1-1/4 אוגן BS.10 1-1/4" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS12 אוגן BS.10 12" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS12G אוגן 12" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS14 אוגן BS.10 14" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS16 אוגן BS.10 16" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS18 אוגן BS.10 18" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS1G אוגן 1" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS2 אוגן BS.10 2" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS20 אוגן BS.10 20" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS2-1/2 אוגן BS.10 2-1/2" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS2-1/2G אוגן 2-1/2" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS24 אוגן BS.10 24" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS28 אוגן BS.10 28" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS2G אוגן 2" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS3 אוגן BS.10 3" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS3/4G אוגן 3/4" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS3G אוגן 3" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS4 אוגן BS.10 4" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS4G אוגן 4" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS6 אוגן BS.10 6" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS6G אוגן 6" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS8 אוגן BS.10 8" S.O BSTD שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCS8G אוגן 8" S.O BSTD מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT1 אוגן BSTD מוברג "BS.10 1 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT1/2 אוגן BSTD מוברג "BS.10 1/2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT1-1/2 אוגן BSTD מוברג "BS.10 1-1/2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT1G אוגן BSTD מוברג "1 מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT2 אוגן BSTD מוברג "BS.10 2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT2-1/2 אוגן BSTD מוברג "BS.10 2-1/2 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT2-1/2G אוגן BSTD מוברג "2-1/2 מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT2G אוגן BSTD מוברג "2 מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT3 אוגן BSTD מוברג "BS.10 3 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT3/4 אוגן BSTD מוברג "BS.10 3/4 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT4 אוגן BSTD מוברג "BS.10 4 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LCT4G אוגן BSTD מוברג "4 מגולבן BS.10 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B12 אוגן ISO 7005 12" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B14 אוגן ISO 7005 14" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B16 אוגן ISO 7005 16" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B18 אוגן ISO 7005 18" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B24 אוגן ISO 7005 24" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B32 אוגן ISO 7005 32" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0B40 אוגן ISO 7005 40" R.F BLIND PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S10 אוגן ISO 7005 10" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S14 אוגן ISO 7005 14" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S16 אוגן ISO 7005 16" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S18 אוגן ISO 7005 18" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S20 אוגן ISO 7005 20" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S24 אוגן ISO 7005 24" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S28 אוגן ISO 7005 28" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S32 אוגן ISO 7005 32" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S36 אוגן ISO 7005 36" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD0S8 אוגן ISO 7005 8" R.F S.O PN-10 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B1 אוגן ISO 7005 1" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B1/2 אוגן ISO 7005 1/2" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B10 אוגן ISO 7005 10" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B1-1/2 אוגן ISO 7005 1-1/2" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B1-1/4 אוגן ISO 7005 1-1/4" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B12 אוגן ISO 7005 12" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B14 אוגן ISO 7005 14" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B16 אוגן ISO 7005 16" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B18 אוגן ISO 7005 18" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B20 אוגן ISO 7005 20" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B28 אוגן ISO 7005 28" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B3 אוגן ISO 7005 3" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B3/4 אוגן ISO 7005 3/4" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B30 אוגן ISO 7005 30" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B32 אוגן ISO 7005 32" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B36 אוגן ISO 7005 36" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B4 אוגן ISO 7005 4" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B6 אוגן ISO 7005 6" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B8 אוגן ISO 7005 8" R.F BLIND PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1B8G אוגן 8" R.F BLIND PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L1 אוגן ISO 7005 1" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L1/2 אוגן ISO 7005 1/2" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L10 אוגן ISO 7005 10" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L12 אוגן ISO 7005 12" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L2 אוגן ISO 7005 2" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L4 אוגן ISO 7005 4" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L6 אוגן ISO 7005 6" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1L8 אוגן ISO 7005 8" L.J PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S1 אוגן ISO 7005 1" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S1/2 אוגן ISO 7005 1/2" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S10 אוגן ISO 7005 10" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S10G אוגן 10" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S1-1/2 אוגן ISO 7005 1-1/2" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S1-1/4 אוגן ISO 7005 1-1/4" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S1-1/4G אוגן 1-1/4" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S12 אוגן ISO 7005 12" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S14 אוגן ISO 7005 14" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S16 אוגן ISO 7005 16" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S18 אוגן ISO 7005 18" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S2 אוגן ISO 7005 2" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S20 אוגן ISO 7005 20" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S2-1/2 אוגן ISO 7005 2-1/2" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S2-1/2G אוגן 2-1/2" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S24 אוגן ISO 7005 24" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S28 אוגן ISO 7005 28" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S2G אוגן 2" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S3 אוגן ISO 7005 3" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S3/4 אוגן ISO 7005 3/4" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S30 אוגן ISO 7005 30" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S36 אוגן ISO 7005 36" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S3G אוגן 3" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S4 אוגן ISO 7005 4" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S48 אוגן ISO 7005 48" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S4G אוגן 4" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S5 אוגן ISO 7005 5" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S6 אוגן ISO 7005 6" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S64 אוגן ISO 7005 64" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S6G אוגן 6" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S8 אוגן ISO 7005 8" S.O ND-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1S8G אוגן 8" S.O PN-16 מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T1 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 1" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T1/2 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T1-1/2 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 1-1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T1-1/4 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 1-1/4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T2 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T2-1/2 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 2-1/2" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T2-1/2G אוגן PN-16 הברגה 2-1/2" R.F מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T2G אוגן PN-16 הברגה 2" R.F מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T3 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 3" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T3/4 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 3/4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T3G אוגן PN-16 הברגה 3" R.F מגולבן ISO 7005 מגולבן יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1T4 אוגן PN-16 הברגה ISO 7005 4" R.F שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W1 אוגן ISO 7005 1" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W1/2 אוגן ISO 7005 1/2" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W2 אוגן ISO 7005 2" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W2-1/2 אוגן ISO 7005 2-1/2" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W3 אוגן ISO 7005 3" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W3/4 אוגן ISO 7005 3/4" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W4 אוגן ISO 7005 4" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD1W6 אוגן ISO 7005 6" R.F W.N PN-16 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B1/2 אוגן ISO 7005 1/2" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B10 אוגן ISO 7005 10" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B12 אוגן ISO 7005 12" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B16 אוגן ISO 7005 16" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B24 אוגן ISO 7005 24" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B3 אוגן ISO 7005 3" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B4 אוגן ISO 7005 4" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B6 אוגן ISO 7005 6" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4B8 אוגן ISO 7005 8" R.F BLIND PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S10 אוגן ISO 7005 10" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S14 אוגן ISO 7005 14" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S16 אוגן ISO 7005 16" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S18 אוגן ISO 7005 18" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S2 אוגן ISO 7005 2" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S2-1/2 אוגן ISO 7005 2-1/2" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S3 אוגן ISO 7005 3" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S3/4 אוגן ISO 7005 3/4" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S4 אוגן ISO 7005 4" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S6 אוגן ISO 7005 6" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4S8 אוגן ISO 7005 8" R.F S.O PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4W2 אוגן ISO 7005 2" R.F W.N PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4W2-1/2 אוגן ISO 7005 2-1/2" R.F W.N PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD4W3/4 אוגן ISO 7005 3/4" R.F W.N PN-40 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B10 אוגן ISO 7005 10" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B12 אוגן ISO 7005 12" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B14 אוגן ISO 7005 14" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B20 אוגן ISO 7005 20" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B32 אוגן ISO 7005 32" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5B8 אוגן ISO 7005 8" R.F BLIND PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5S10 אוגן ISO 7005 10" R.F S.O PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5S12 אוגן ISO 7005 12" R.F S.O PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5S18 אוגן ISO 7005 18" R.F S.O PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5S8 אוגן ISO 7005 8" R.F S.O PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD5W20 אוגן A105 W.N R.F DIN-PN-25 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64B10 אוגן ISO 7005 10" R.F BLIND PN-64 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64B3 אוגן ISO 7005 3" R.F BLIND PN-64 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64B6 אוגן ISO 7005 6" R.F BLIND PN-64 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64S12 אוגן 12" S.O R.F-DIN-PN-64 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64S3 אוגן 3" S.O R.F-DIN-PN-64 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64S4 אוגן 4" S.O R.F-DIN-PN-64 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD64S6 אוגן 6" S.O R.F-DIN-PN-64 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S12 אוגן 12" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S14 אוגן 14" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S16 אוגן 16" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S18 אוגן 18" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S20 אוגן 20" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S24 אוגן 24" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
+ 1LD6S28 אוגן 28" S.O R.F DIN-PN-6 פח ST37 שחור יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

מגולבן\שחור

דרג

סוג חיבור

סוג אטימה

עובי

קוטר

תקן

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME