English
אוגנים - פלב"ם

אוגנים - פלב"ם

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 34L1B1 אוגן A182 304L 1" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B16 אוגן A182 304L 16" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B2 אוגן A182 304L 2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B2-1/2 אוגן A182 304L 2-1/2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B3 אוגן A182 304L 3" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B3/4 אוגן A182 304L 3/4" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B6 אוגן A182 304L 6" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1B8 אוגן A182 304L 8" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1KS1 אוגן S.W 150# סקד.A182 304L 1" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1KS1/2 אוגן S.W 150# סקד.A182 304L 1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1KS2 אוגן S.W 150# סקד.A182 304L 2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1KS3/4 אוגן S.W 150# סקד.A182 304L 3/4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S1 אוגן A182 304L 1" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S1/2 אוגן A182 304L 1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S10 אוגן A182 304L 10" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S1-1/4 אוגן A182 304L 1-1/4" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S12 אוגן A182 304L 12" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S14 אוגן A182 304L 14" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S2 אוגן A182 304L 2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S2-1/2 אוגן A182 304L 2-1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S3 אוגן A182 304L 3" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S3/4 אוגן A182 304L 3/4" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S4 אוגן A182 304L 4" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S5 אוגן A182 304L 5" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S6 אוגן A182 304L 6" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1S8 אוגן A182 304L 8" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS1 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 1" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS1/2 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS10 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 10" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS12 אוגן A182 304L 12" R.F STD W.N 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS18 אוגן A182 304L 18" R.F STD W.N 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS20 אוגן A182 304L 20" R.F STD W.N 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS3 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 3" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS3/4 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 3/4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS4 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS4F אוגן ASTM 182 304L 4" W.N F.F 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS5 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 5" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS6 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 6" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS6F אוגן ASTM 182 304L 6" W.N F.F 150# יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WS8 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 8" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WX1-1/2 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 1-1/2" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 34L1WX2 אוגן W.N 150# סקד.A182 304L 2" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B1 אוגן A182 304L 1" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B1/2 אוגן A182 304L 1/2" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B2 אוגן A182 304L 2" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B3/4 אוגן 182A 304L 3/4" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B4 אוגן A182 304L 4" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3B6 אוגן A182 304L 6" BLIND R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3KS1/2 אוגן 304L 1/2" STD S.W R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3KS1-1/2 אוגן 304L 1-1/2" STD S.W R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3KS2 אוגן 304L 2" STD S.W R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3KS3/4 אוגן 304L 3/4" STD S.W R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3KS4 אוגן 304L 4" STD S.W R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3S1 אוגן A182 304L 1" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3S1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L3WS2-1/2 אוגן W.N 300# סקד.A182 304L 2-1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L3WS6 אוגן W.N 300# סקד.A182 304L 6" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 34L3WS6F FF WELD NECK STD FLANGE (CLASS 300) A182 F304 6 יח'
+
-
הוסף
+ 34L3WS8 אוגן 304L 8" W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 34L6B2 אוגן 304L 2" BLIND R.F 600# יח'
+
-
הוסף
+ 34L6K1/2 אוגן 304L 1/2" XS S.W R.F 600# יח'
+
-
הוסף
+ 34L6WS1-1/2 אוגן 304L 1-1/2" W.N R.F 600# יח'
+
-
הוסף
+ 34L6WS8 אוגן 304L 8" W.N R.F 600# יח'
+
-
הוסף
+ 34LCB2 אוגן 304L 2" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LCS1 אוגן A182 304L 1" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LCS1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LCS12 אוגן A182 304L 12" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LCS2 אוגן A182 304L 2" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LCS3 אוגן A182 304L 3" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B1 אוגן A182 304L 1" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B1/2 אוגן A182 304L 1/2" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B1-1/4 אוגן A182 304L 1-1/4" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B3 אוגן A182 304L 3" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1B8 אוגן A182 304L 8" BLIND R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S1 אוגן A182 304L 1" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S1/2 אוגן A182 304L 1/2" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S1-1/2 אוגן A182 304L 1-1/2" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S12 אוגן A182 304L 12" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S2 אוגן A182 304L 2" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S3 אוגן A182 304L 3" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S3/4 אוגן A182 304L 3/4" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S5 אוגן A182 304L 5" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S6 אוגן A182 304L 6" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1S8 אוגן A182 304L 8" S.O R.F ISO 7005 PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1W1/2 אוגן 304L 1/2" W.N R.F DIN-PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1W1-1/2 אוגן 304L 1-1/2" W.N R.F DIN-PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1W2 אוגן 304L 2" W.N R.F DIN-PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1W3/4 אוגן 304L 3/4" W.N R.F DIN-PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 34LD1W4 אוגן 304L 4" W.N R.F DIN-PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B1 אוגן A182 316L 1" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B1/2 אוגן A182 316L 1/2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B10 אוגן A182 316L 10" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B1-1/2 אוגן A182 316L 1-1/2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B1-1/4 אוגן A182 316L 1-1/4" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B12 אוגן A182 316L 12" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B2 אוגן A182 316L 2" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B3 אוגן A182 316L 3" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B3/4 אוגן A182 316L 3/4" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1B6 אוגן A182 316L 6" R.F BLIND 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS1 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 1" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS1/2 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS2 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS2F אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 2" F.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS3 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 3" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS3/4 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 3/4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1KS4 אוגן S.W 150# סקד.A182 316L 4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L1/2 אוגן 316L 1/2" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L1-1/2 אוגן 316L 1-1/2" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L1-1/4 אוגן 316L 1-1/4" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L2 אוגן 316L 2" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L2-1/2 אוגן 316L 2-1/2" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L3 אוגן 316L 3" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L3/4 אוגן 316L 3/4" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1L6 אוגן 316L 6" L.J 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1M1X3/4 אוגן מעבר 316L 1' X 3/4' S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S1 אוגן A182 316L 1" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S1/2 אוגן A182 316L 1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S10 אוגן A182 316L 10" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S1-1/2 אוגן A182 316L 1-1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S12 אוגן A182 316L 12" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S2 אוגן A182 316L 2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S2-1/2 אוגן A182 316L 2-1/2" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S3 אוגן A182 316L 3" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S3/4 אוגן A182 316L 3/4" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S4 אוגן A182 316L 4" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S5 אוגן A182 316L 5" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S6 אוגן A182 316L 6" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1S8 אוגן A182 316L 8" R.F S.O 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T1 אוגן 150# הברגה A182 316L 1" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T1/2 אוגן 150# הברגה A182 316L 1/2" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T1-1/2 אוגן 150# הברגה A182 316L 1-1/2" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T1-1/4 אוגן 150# הברגה A182 316L 1-1/4" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T2-1/2 אוגן 150# הברגה A182 316L 2-1/2" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T3/4 אוגן 150# הברגה A182 316L 3/4" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1T4 אוגן 150# הברגה A182 316L 4" R.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W1 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 1" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W1/2 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W10 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 10" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W1-1/2 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 1-1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W1-1/4 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 1-1/4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W12 אוגן A182 316L 12" R.F STD W.N 150# יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W2 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W2-1/2 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 2-1/2" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W3 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 3" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W3/4 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 3/4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W4 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 4" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W6 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 6" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L1W8 אוגן W.N 150# סקד.A182 316L 8" R.F 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3B1 אוגן A182 316L 1" R.F BLIND 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3B1/2 אוגן A182 316L 1/2" R.F BLIND 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3B1-1/2 אוגן A182 316L 1-1/2" R.F BLIND 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3B4 אוגן A182 316L 4" R.F BLIND 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3K1 אוגן S.W 300# סקד.A182 316L 1" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3K1/2 אוגן S.W 300# סקד.A182 316L 1/2" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3K3/4 אוגן S.W 300# סקד.A182 316L 3/4" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3KS2F אוגן 300# 316L 2" S.W F.F יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S1/2 אוגן A182 316L 1/2" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S2 אוגן A182 316L 2" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S2-1/2 אוגן A182 316L 2-1/2" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S3 אוגן A182 316L 3" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S3/4 אוגן A182 316L 3/4" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3S4 אוגן A182 316L 4" R.F S.O 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W1/2 אוגן 316L 1/2" STD W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W2 אוגן W.N R.F 300# סקדיול 316L 2" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W3 אוגן 316L 3" STD W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W3/4 אוגן 316L 3/4" STD W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W4 אוגן W.N R.F 300# סקדיול 316L 4" 40 יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W5 אוגן 316L 5" STD W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3W6 אוגן 316L 6" STD W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3WX1 אוגן 316L 1" XS W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3WX2 אוגן 316L 2" XS W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L3WX3/4 אוגן 316L 3/4" XS W.N R.F 300# יח'
+
-
הוסף
+ 3L6WS4 WELD NECK STD FLANGE (CLASS 600) A182 F316L 4 יח'
+
-
הוסף
+ 3L6WX1/2 אוגן W.N 600# סקד.A182 316L 1/2" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 3L6WX3 אוגן W.N 600# סקד.A182 316L 3" R.F 80 יח'
+
-
הוסף
+ 3L9S1/2 אוגן 316L 1/2" S.O 900# יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB1 אוגן A182 316L 1" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB10 אוגן A182 316L 10" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB1-1/2 אוגן A182 316L 1-1/2" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB1-1/4 אוגן A182 316L 1-1/4" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB12 אוגן A182 316L 12" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB2-1/2 אוגן A182 316L 2-1/2" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB3 אוגן A182 316L 3" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB3/4 אוגן A182 316L 3/4" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB4 אוגן A182 316L 4" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB6 אוגן A182 316L 6" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCB8 אוגן A182 316L 8" BLIND BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS1 אוגן A182 316L 1" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS1/2 אוגן A182 316L 1/2" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS10 אוגן A182 316L 10" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS1-1/2 אוגן A182 316L 1-1/2" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS1-1/4 אוגן A182 316L 1-1/4" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS12 אוגן A182 316L 12" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS2-1/2 אוגן A182 316L 2-1/2" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS3 אוגן A182 316L 3" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS3/4 אוגן A182 316L 3/4" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS6 אוגן A182 316L 6" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LCS8 אוגן A182 316L 8" S.O BSTD יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B2 אוגן A182 ISO 7005 316L 2" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B3 אוגן A182 ISO 7005 316L 3" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B3/4 אוגן A182 ISO 7005 316L 3/4" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B4 אוגן A182 ISO 7005 316L 4" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B5 אוגן A182 ISO 7005 316L 5" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B6 אוגן A182 ISO 7005 316L 6" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1B8 אוגן A182 ISO 7005 316L 8" R.F BLIND PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S1 אוגן A182 ISO 7005 316L 1" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S1/2 אוגן A182 ISO 7005 316L 1/2" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S1-1/4 אוגן A182 ISO 7005 316L 1-1/4" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S14 אוגן A182 ISO 7005 316L 14" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S2 אוגן A182 ISO 7005 316L 2" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S2-1/2 אוגן A182 ISO 7005 316L 2-1/2" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S3 אוגן A182 ISO 7005 316L 3" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S3/4 אוגן A182 ISO 7005 316L 3/4" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S4 אוגן A182 ISO 7005 316L 4" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S5 אוגן A182 ISO 7005 316L 5" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1S8 אוגן A182 ISO 7005 316L 8" R.F S.O PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1T1 אוגן PN-16 מוברג A182 ISO7005 316L 1" RF BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1T1/2 אוגן PN-16 מוברג A182 ISO7005 316L 1/2" RF BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1T1-1/2 אוגן PN-16 מוברג A182 ISO7005 316L 1-1/2" RF BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1T2 אוגן PN-16 מוברג A182 ISO7005 316L 2" RF BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1T3/4 אוגן PN-16 מוברג A182 ISO7005 316L 3/4" RF BSP יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1W1-1/2 אוגן ISO 7005 316L 1-1/2" R.F W.N PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1W3 אוגן ISO 7005 316L 3" R.F W.N PN-16 יח'
+
-
הוסף
+ 3LD1W6 אוגן ISO 7005 316L 6" R.F W.N PN-16 יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

דרג

סוג חיבור

סוג אטימה

קוטר

תקן חומר

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME