English
אביזרי צנרת מגולוונים

אביזרי צנרת מגולוונים

הצג מחירי ברוטו בלבד
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
מק"ט תיאור מוצר יחידת מידה הוסף להצעת מחיר
+ 2B176-1 מופה הברגה שחור "1 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-1/2 מופה הברגה שחור "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-1/4 מופה הברגה שחור "1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-1/8 מופה הברגה שחור "1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-1-1/2 מופה הברגה שחור "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-1-1/4 מופה הברגה שחור "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-2 מופה הברגה שחור "2 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-2-1/2 מופה הברגה שחור "2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-3 מופה הברגה שחור "3 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-3/4 מופה הברגה שחור "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-3/8 מופה הברגה שחור "3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 2B176-4 מופה הברגה שחור "4 יח'
+
-
הוסף
+ 2BH176-3/4 חצי מופה הברגה שחור "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/2X1 בושינג מגולבן "1-1/2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/2X1/2 בושינג מגולבן "1-1/2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/2X1-1/4 בושינג מגולבן "1-1/2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/2X3/4 בושינג מגולבן "1-1/2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/4X1 בושינג מגולבן "1-1/4" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/4X1/2 בושינג מגולבן "1-1/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1-1/4X3/4 בושינג מגולבן "1-1/4" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1X1/2 בושינג מגולבן "I 1" X 1/2.(ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-1X3/4 בושינג מגולבן "1" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2-1/2X1 בושינג מגולבן "2-1/2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2-1/2X1/2 בושינג מגולבן "2-1/2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2-1/2X1-1/2 בושינג מגולבן "2-1/2" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2-1/2X2 בושינג מגולבן "2-1/2" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2X1 בושינג מגולבן "M.I 2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2X1/2 בושינג מגולבן "2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2X1-1/2 בושינג מגולבן "2" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2X1-1/4 בושינג מגולבן "2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-2X3/4 בושינג מגולבן "2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-3/4X1/2 בושינג מגולבן "3/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-3X1-1/4 בושינג מגולבן "3" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-3X2 בושינג מגולבן "3" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-3X2-1/2 בושינג מגולבן "3" X 2-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-3X3/4 בושינג מגולבן "3" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-4X1-1/4 בושינג מגולבן "4" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-4X2 בושינג מגולבן "4" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G140-4X3 בושינג מגולבן "4" X 3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-1 ניפל כפול מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-1/2 ניפל כפול מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-1-1/2 ניפל כפול מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-1-1/4 ניפל כפול מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-2 ניפל כפול מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-3 ניפל כפול מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G144-3/4 ניפל כפול מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-1 פקק מגולבן "M.I 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-1/2 פקק מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-1-1/2 פקק מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-1-1/4 פקק מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-2 פקק מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-3 פקק מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-3/4 פקק מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G147-4 פקק מגולבן "4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-1 אום נגדי מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-1/2 אום נגדי מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-1-1/2 אום נגדי מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-1-1/4 אום נגדי מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-2 אום נגדי מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-3 אום נגדי מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G150-3/4 אום נגדי מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1 זוית 90 מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1/2 זוית 90 מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/2 זוית 90 מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/2X1 זוית מעבר מגולבן "1-1/2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/2X1/2 זוית מעבר מגולבן "1-1/2 X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/2X1-1/4 זוית מעבר מגולבן "1-1/2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/2X3/4 זוית מעבר מגולבן "1-1/2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/4 זוית 90 מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/4X1 זוית מעבר מגולבן "1-1/4" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/4X1/2 זוית מעבר מגולבן "1-1/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1-1/4X3/4 זוית מעבר מגולבן "1-1/4" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1X1/2 זוית מעבר מגולבן "1" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-1X3/4 זוית מעבר מגולבן "1" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2 זוית 90 מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2-1/2 זוית 90 מגולבן "2-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2X1 זוית מעבר מגולבן "2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2X1/2 זוית מעבר מגולבן "2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2X1-1/2 זוית מעבר מגולבן "2" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2X1-1/4 זוית מעבר מגולבן "2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-2X3/4 זוית מעבר מגולבן "2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-3 זוית 90 מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-3/4 זוית 90 מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-3/4X1/2 זוית מעבר מגולבן "3/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G151-4 זוית 90 מגולבן "4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-1 זוית 90 ח.פ "1 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-1/2 זוית 90 ח.פ "1/2 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-1-1/2 זוית 90 ח.פ "1-1/2 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-1-1/4 זוית 90 ח.פ "1-1/4 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-2 זוית 90 ח.פ "2 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-3 זוית 90 ח.פ "3 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G152-3/4 זוית 90 ח.פ "3/4 מגולבן (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-1 זוית 45 מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-1/2 זוית 45 מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-1-1/2 זוית 45 מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-1-1/4 זוית 45 מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-2 זוית 45 מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-3 זוית 45 מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G155-3/4 זוית 45 מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1 טע מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1/2 טע מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/2 טע מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/2X1 טע מעבר מגולבן "1-1/2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/2X1/2 טע מעבר מגולבן "1-1/2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/2X1-1/4 טע מעבר מגולבן "1-1/2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/2X3/4 טע מעבר מגולבן "1-1/2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/4 טע מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/4X1 טע מעבר מגולבן "1-1/4" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/4X1/2 טע מעבר מגולבן "1-1/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1-1/4X3/4 טע מעבר מגולבן "1-1/4" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1X1/2 טע מעבר מגולבן "1" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-1X3/4 טע מעבר מגולבן "1" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2 טע מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2-1/2 טע מגולבן "2-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2X1 טע מעבר מגולבן "2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2X1/2 טע מעבר מגולבן "2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2X1-1/2 טע מעבר מגולבן "2" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2X1-1/4 טע מעבר מגולבן "2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-2X3/4 טע מעבר מגולבן "2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-3 טע מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-3/4 טע מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-3/4X1/2 טע מעבר מגולבן "3/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-3X1 טע מעבר מגולבן "M.I 3" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-3X2 טע מעבר מגולבן "M.I 3" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4 טע מגולבן "4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4X1 טע מעבר מגולבן "4" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4X1-1/2 טע מעבר מגולבן "4" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4X1-1/4 טע מעבר מגולבן "4" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4X2 טע מעבר מגולבן "4" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G161-4X3 טע מעבר מגולבן "4" X 3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G164-1/2 ג דרך מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G165-1/2 ארבע דרך מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G165-1-1/4 ארבע דרך מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G165-3/4 ארבע דרך מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-1 צלב מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-1/2 צלב מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-1-1/2 צלב מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-1-1/4 צלב מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-2 צלב מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-3 צלב מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G171-3/4 צלב מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1 מופה מגולבן "1 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1/2 מופה מגולבן "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1/4 מופה מגולבן "1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1/8 מופה מגולבן "1/8 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1-1/2 מופה מגולבן "1-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-1-1/4 מופה מגולבן "1-1/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-2 מופה מגולבן "2 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-2-1/2 מופה מגולבן "2-1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-3 מופה מגולבן "3 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-3/4 מופה מגולבן "3/4 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-3/8 מופה מגולבן "3/8 יח'
+
-
הוסף
+ 2G176-4 מופה מגולבן "4 יח'
+
-
הוסף
+ 2G177-1/2 מופה מעקף מגולבן "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/2X1 מופה מעבר מגולבן "1-1/2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/2X1/2 מופה מעבר מגולבן "1-1/2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/2X1-1/4 מופה מעבר מגולבן "1-1/2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/2X3/4 מופה מעבר מגולבן "1-1/2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/4X1 מופה מעבר מגולבן "1-1/4" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/4X1/2 מופה מעבר מגולבן "1-1/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1-1/4X3/4 מופה מעבר מגולבן "1-1/4 X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1X1/2 מופה מעבר מגולבן "1" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1X1/4 מופה מעבר מגולבן "1" X 1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1X3/4 מופה מעבר מגולבן "1" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-1X3/8 מופה מעבר מגולבן "1" X 3/8 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-2X1 מופה מעבר מגולבן "2" X 1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-2X1/2 מופה מעבר מגולבן "2" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-2X1-1/2 מופה מעבר מגולבן "2" X 1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-2X1-1/4 מופה מעבר מגולבן "2" X 1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-2X3/4 מופה מעבר מגולבן "2" X 3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-3/4X1/2 מופה מעבר מגולבן "3/4" X 1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G179-3X2 מופה מעבר מגולבן "3" X 2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-1 כפה מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-1/2 כפה מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-1-1/2 כפה מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-1-1/4 כפה מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-2 כפה מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-3 כפה מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G185-3/4 כפה מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-1 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-1/2 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-1-1/2 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-1-1/4 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-2 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G200-3/4 קופלונג מחבר מהיר מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-1 רקורד אטם מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-1/2 רקורד אטם מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-1-1/2 רקורד אטם מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-1-1/4 רקורד אטם מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-2 רקורד אטם מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-3 רקורד אטם מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G241-3/4 רקורד אטם מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-1 רקורד קונוס מגולבן "1 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-1/2 רקורד קונוס מגולבן "1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-1/4 רקורד קונוס מגולבן "M.I 1/4 ת.ח יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-1-1/2 רקורד קונוס מגולבן "1-1/2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-1-1/4 רקורד קונוס מגולבן "1-1/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-2 רקורד קונוס מגולבן "2 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-3 רקורד קונוס מגולבן "3 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-3/4 רקורד קונוס מגולבן "3/4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G256-4 רקורד קונוס מגולבן "4 (ת.י 255) יח'
+
-
הוסף
+ 2G271-1/2 רקורד תושבת ברונזה מגולבן "1/2 יח'
+
-
הוסף
+ 2GDN20X1 ניפל מגולבן בדיפוזיה חמה 1"X20 יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X1 ניפל מגולבן "1 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X2 ניפל מגולבן "2 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X3 ניפל מגולבן "3 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN100X4 ניפל מגולבן "4 א.100 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X1 ניפל מגולבן "1 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X2 ניפל מגולבן "2 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X3 ניפל מגולבן "3 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN10X4 ניפל מגולבן "4 א.10 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN110X2 ניפל מגולבן "2 א.110 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN120X1 ניפל מגולבן "1 א.120 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN120X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.120 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN120X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.120 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X1 ניפל מגולבן "1 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א. 12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X2 ניפל מגולבן "2 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN12X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.12 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN130X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.130 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN150X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.150 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN150X2 ניפל מגולבן "2 א.150 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN150X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.150 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1 ניפל מגולבן "1 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1/8 ניפל מגולבן "1/8 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X2 ניפל מגולבן "2 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X3 ניפל מגולבן "3 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN15X5/8 ניפל מגולבן "5/8 א.15 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN200X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.200 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X1 ניפל מגולבן "1 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X2 ניפל מגולבן "2 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X3 ניפל מגולבן "3 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN20X4 ניפל מגולבן "4 א.20 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X1 ניפל מגולבן "1 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X1/8 ניפל מגולבן "1/8 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X2 ניפל מגולבן "2 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X3 ניפל מגולבן "3 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN25X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.25 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN300X2 ניפל מגולבן "2 א.300 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X1 ניפל מגולבן "1 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X2 ניפל מגולבן "2 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X3 ניפל מגולבן "3 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN30X4 ניפל מגולבן "4 א.30 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X1 ניפל מגולבן "1 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X2 ניפל מגולבן "2 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN3X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.3 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X1 ניפל מגולבן "1 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X2 ניפל מגולבן "2 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X3 ניפל מגולבן "3 א. 40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN40X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.40 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN4X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.4 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN4X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.4 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN4X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.4 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X1 ניפל מגולבן "1 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X2 ניפל מגולבן "2 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X3 ניפל מגולבן "3 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN50X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.50 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1 ניפל מגולבן "1 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1/8 ניפל מגולבן "1/8 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X2 ניפל מגולבן "2 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X3 ניפל מגולבן "3 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN5X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.5 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X1 ניפל מגולבן "1 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X2 ניפל מגולבן "2 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X3 ניפל מגולבן "3 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN60X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.60 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X1/8 ניפל מגולבן "1/8 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X3 ניפל מגולבן "3 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN6X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.6 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X1 ניפל מגולבן "1 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X2 ניפל מגולבן "2 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X3 ניפל מגולבן "3 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN70X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.70 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN7X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.7 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN7X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.7 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN7X1-1/4 ניפל מגולבן "1/4 1 א.7 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN7X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.7 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X1 ניפל מגולבן "1 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X2 ניפל מגולבן "2 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X3 ניפל מגולבן "3 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN80X4 ניפל מגולבן "4 א.80 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1 ניפל מגולבן "1 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1/4 ניפל מגולבן "1/4 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1/8 ניפל מגולבן "1/8 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X1-1/4 ניפל מגולבן "1-1/4 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X2 ניפל מגולבן "2 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X2-1/2 ניפל מגולבן "2-1/2 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X3 ניפל מגולבן "3 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א. 8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN8X3/8 ניפל מגולבן "3/8 א.8 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN90X1/2 ניפל מגולבן "1/2 א.90 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN90X1-1/2 ניפל מגולבן "1-1/2 א.90 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN90X2 ניפל מגולבן "2 א.90 ס"מ יח'
+
-
הוסף
+ 2GN90X3/4 ניפל מגולבן "3/4 א.90 ס"מ יח'
+
-
הוסף
לחץ כאן לבחירת מוצרים ע"פ תכונות נוספות
כניסת לקוחות

אביזר

חיבור קצה

תבריג קצה

שחור/מגולבן

קוטר

קוטר מעבר

אורך (מ"מ)

הצג תוצאות סינון

צור קשר

אנא הקלידו את הספרות: אנא הקלידו את הספרות
טעית בהעתקת הספרות. יש לנסות שוב
הודעתך נשלחה בהצלחה
שם כמות מחק
אודות | פרויקטים | הבטחת איכות | סניפים | ספקים | מאגר מידע | צור קשר | התחבר|
שימוש בדפדפנים ישנים/לא מעודכנים עלול לגרום לבעיות בתצוגה ובחווית המשתמש
נא להוריד דפדפן CHROME